Zahájení léčby LUTS s rizikem progrese kombinací alfa-blokátoru s inhibitorem 5alfa-reduktázy

27. 5. 2015

Kombinační léčba dutasteridem a alfa-blokátorem představuje dnes první linii léčby u mužů se středně těžkými a těžkými příznaky dolních močových cest (LUTS) a rizikem progrese: rychle zmírňuje příznaky a současně snižuje riziko progrese, nutnost operace a objem prostaty.

Dřívější klinická praxe léčby LUTS u mužů spočívala v podávání α-blokátorů a teprve při jejich selhání nebo při výskytu těžkých příznaků byly zvažovány další možnosti, jako kombinovaná farmakoterapie nebo operační léčba. V současné době je trendem podávání kombinované terapie již od začátku léčby. Léčbu je tak možné cílit na konkrétní příznaky daného pacienta. U mužů s nízkým rizikem progrese se podávají α-blokátory, fytofarmaka a ED-iPDE5 (inhibitory 5-fosfodiesterázy). Při vysokém riziku progrese (středně těžké/těžké symptomy, věk > 50 let, objem prostaty ≥ 30 ml, PSA [prostatický specifický antigen] ≥ 1,5 ng/ml) je již namístě kombinovaná léčba α-blokátorem + inhibitorem 5α-reduktázy (5ARi) nebo 5ARi + ED-iPDE5. Pokud dominují symptomy hyperaktivního močového měchýře, jsou vhodná antimuskarinika s α-blokátory, v budoucnu možná s ED-iPDE5 nebo β3-sympatomimetiky.

Cíle léčby LUTS u mužů dělíme na krátkodobé (zmírnění příznaků, zlepšení kvality života) a dlouhodobé (progrese, vznik komplikací – retence, nutnost operace). Kombinace α-blokátor + 5ARi (finasterid, dutasterid) je cílená na prevenci. Alfa-blokátor zajišťuje rychlé zmírnění obtíží (zlepšení močového proudu) v řádu dnů až týdnů, ale neexistují důkazy, že by snižoval riziko operací, retence moči nebo progrese. Zatímco 5ARi snižuje objem prostaty a výskyt uvedených komplikací, přičemž s účinkem je možné počítat za 6–12 měsíců.

Kombinační léčba dutasteridem a α-blokátorem vykazuje u mužů se středně těžkými a těžkými LUTS a rizikem progrese dlouhodobou účinnost. Bylo prokázáno, že zpoždění nasazení 5ARi o každých 30 dní u mužů již léčených α-blokátorem vede ke zvýšení rizika progrese onemocnění o 21 %, akutní retence moči o 18 % a nutnosti operace o 27 %.

(zza)

Zdroj: Vidlář A. Současné možnosti léčby M-LUTS. Přednáška na 17. Moravském urologickém sympoziu v Karlově Studánce 5.–6. 3. 2015. Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se