Vliv finasteridu na riziko rozvoje akutní retence moči a potřeby operace u mužů s benigní hyperplazií prostaty

21. 4. 2015

Text popisuje jednu z významných klinických studií, která již v roce 1998 prokázala benefit finasteridu u pacientů s benigní hyperplazií prostaty se zvětšeným objemem žlázy.

Text popisuje jednu z významných klinických studií, která již v roce 1998 prokázala benefit finasteridu u pacientů s benigní hyperplazií prostaty se zvětšeným objemem žlázy.

Finasterid patří již léta mezi vhodné modality léčby benigní hyperplazie prostaty (BHP). Jeho účinnost byla prokázána množstvím kvalitních klinických studií i v průběhu klinické praxe. S výhodou se používá především u mužů se zvětšenou prostatou, u nichž snižuje riziko rozvoje akutní retence moči i potřeby operace pro BHP. Jednou ze studií, které jednoznačně prokázaly jeho přínosy v léčbě BHP, je i práce publikovaná v roce 1998 v prestižním The New England Journal of Medicine.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie zahrnovala 3040 mužů se středně závažnými až závažnými urinárními příznaky a zvětšenou prostatou. Pacienti dostávali po dobu 4 let finasterid v dávce 5 mg/den nebo placebo. U 3016 z nich byly každé 4 měsíce hodnoceny skóre symptomů (frekvence příznaků dolních močových cest na škále od 1 do 34), maximální průtoková kapacita moči a přítomnost akutní retence moči nebo potřeba operace, v podskupině mužů byl měřen i objem prostaty. Kompletní data byla k dispozici od 2760 pacientů.

Během studijního období 4 let 152 mužů z celkem 1513 ze skupiny placeba (10 %) a 69 z 1513 z léčené skupiny (5 %) podstoupilo operaci z důvodu BHP (v případě finasteridu došlo k 55% poklesu rizika; 95% konfidenční interval [CI] 41–65). Akutní retence moči se rozvinula u 99 pacientů (7 %) ze skupiny placeba a u 42 mužů (3 %) ve skupině finasteridu (v případě aktivní látky došlo k poklesu rizika o 57 %; 95% CI 40–69). U mužů, kteří studii dokončili, došlo k průměrnému poklesu skóre symptomů o 3,3 ve skupině finasteridu a o 1,3 ve skupině placeba (P < 0,001). Léčba finasteridem také významně zlepšila maximální průtokovou kapacitu moči a vedla k poklesu objemu prostaty (P < 0,001).

U mužů s příznaky močové obstrukce a zvětšenou prostatou vedla léčba finasteridem po dobu 4 let k poklesu symptomů i objemu prostaty, nárůstu maximální průtokové kapacity moči a poklesu pravděpodobnosti rozvoje akutní retence moči či potřeby operace pro BHP. Na základě dalších zkušeností s finasteridem lze doplnit, že jeho absolutní benefit se zvyšuje spolu se zvětšujícím se objemem prostaty nebo zvyšující se hladinou PSA v séru.

(the)

Zdroj: McConnell J. D., Bruskewitz R., Walsh P., et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. NEJM 1998; 338 (9): 557–563.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se