Současná role kombinační terapie LUTS

21. 9. 2015

Terapie symptomů dolních močových cest (LUTS) prošla vývojem od chirurgického řešení přes farmakologickou monoterapii až po v současné době preferovanou kombinační farmakoterapii. V ní se nejčastěji uplatňují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika. Léky užívané v terapii LUTS u mužské části populace působí na benigní hyperplazii prostaty (BHP) a hyperaktivní močový měchýř (OAB) různými mechanismy.

Terapie symptomů dolních močových cest (LUTS) prošla vývojem od chirurgického řešení přes farmakologickou monoterapii až po v současné době preferovanou kombinační farmakoterapii. V ní se nejčastěji uplatňují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika.

Léky užívané v terapii LUTS u mužské části populace působí na benigní hyperplazii prostaty (BHP) a hyperaktivní močový měchýř (OAB) různými mechanismy. Logicky se tak nabízí hypotéza, která byla ověřena již v 90. letech, že kombinovaná farmakoterapie přináší větší benefity než monoterapie. Kombinovaná léčba rychle uleví pacientovi od obtíží a zároveň zpomaluje progresi onemocnění. Všeobecně se v terapii BHP uplatňují dvě skupiny léků: blokátory α1-adrenergních receptorů a inhibitory 5α-reduktázy. Pokud je navíc přítomen OAB, své uplatnění nalézají i antimuskarinika.

Inhibitory 5α-reduktázy + α-blokátory

Studie MTOPS (The Medical Therapy of Prostatic Symptoms) se zaměřila spíše na prevenci progrese onemocnění než na úlevu od příznaků LUTS. Kombinovaná terapie doxazosinem a finasteridem podle výsledků této studie přinesla signifikantně větší benefity oproti monoterapii.

Pozitivní přínos kombinované farmakoterapie zaznamenala i studie CombAT (Combination of Avodart and Tamsulosin Study). Studie CombAT probíhala 4 roky a jednalo se o multicentrickou randomizovanou dvojitě zaslepenou studii s paralelními skupinami. Sledována byla účinnost monoterapie tamsulosinem, monoterapie dutasteridem a účinnost kombinační léčby oběma preparáty. Do studie bylo zahrnuto 4 844 mužů ve věku ≥ 50 let s klinickou diagnózou BHP. Kombinace dutasteridu s tamsulosinem vede podle výsledků studie k rychlé a trvalé úlevě od symptomů BHP a signifikantně snižuje riziko akutní retence moči a operace prostaty u mužů se středními až závažnými LUTS ve zvýšeném riziku progrese. Kombinační terapie je v léčbě těchto pacientů účinnější než monoterapie. Prezentované výsledky poskytují dostatek důkazů pro dlouhodobé užívání kombinační terapie dutasteridem a tamsulosinem u pacientů se středně těžkými a těžkými příznaky BPH. Limitací provedené studie je absence kontroly placebem.

Inhibitory 5α-reduktázy + antimuskarinika

Metaanalýza čínských lékařů se zabývala sedmi výzkumy, které porovnávaly efekt kombinační terapie tamsulosinem a solifenacinem oproti monoterapii tamsulosinem v léčbě LUTS. Syntéza dat prokázala v případě kombinované terapie signifikantní zvýšení SIPPS (Storage International Prostate Symptom Score) a kvality života, ale také snížení frekvence a potřeby mikce za 24 hodin. Incidence vedlejších efektů byla srovnatelná, v případě kombinované terapie činila 30,82 % a v případě monoterapie 25,75 %.

Závěr

Kombinovaná terapie α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskariniky pomáhá zmírnit symptomy LUTS a současně zvyšuje kvalitu života nemocných. V současnosti je pro kombinační terapii BHP doporučena kombinace α-blokátorů a inhibitorů 5α-reduktázy, které představují účinnou terapii středně těžkých a těžkých jímacích a mikčních symptomů u tohoto onemocnění. Kombinovaná terapie s antimuskariniky nalézá své uplatnění zejména v přítomnosti OAB.

(holi)

Zdroj:

  1. Chung D. E., Kaplan S. A. Current role for combination therapy in male LUTS. Arch Esp Urol. 2010 Jun; 63 (5): 323–32.
  2. Gong M., et al. Tamsulosin combined with solifenacin versus tamsulosin monotherapy for male lower urinary tract symptoms: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2015 Aug 19: 1–12.


Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se