Longitudinální změny maximální průtokové kapacity moči v komunitní kohortě

20. 3. 2015

Přestože bývá výpovědní hodnota uroflowmetrie některými autory zpochybňována, longitudinální měření maximální průtokové kapacity moči v komunitních podmínkách vykazuje konzistentní pokles. Ten je navíc asociován se zhoršováním výsledků v ostatních funkčních parametrech dolních močových cest.

Přestože bývá výpovědní hodnota uroflowmetrie některými autory zpochybňována, longitudinální měření maximální průtokové kapacity moči v komunitních podmínkách vykazuje konzistentní pokles. Ten je navíc asociován se zhoršováním výsledků v ostatních funkčních parametrech dolních močových cest.

Uroflowmetrie má podle některých odborníků při hodnocení symptomů dolních močových cest (LUTS; z angl. lower urinary tract symptoms) pouze omezenou použitelnost. Podle takových názorů nemůže izolovaná hodnota maximálního průtoku moči především z důvodu významné intraindividuální variability poskytnout klinicky významné informace.

Cílem předkládané studie bylo popsat longitudinální změny maximálního průtoku moči ve skupině náhodně vybraných mužů z oblasti Olmsted County v Minnesotě. Takové informace mohou být následně užitečné pro lepší porozumění přirozenému vývoji LUTS, designování a hodnocení klinických studií i léčbu pacientů v klinických podmínkách.

Sledovaná kohorta zahrnula 2115 náhodně vybraných mužů ve věku 40 a více let. U všech probandů byly na začátku studie a následně každé dva roky hodnoceny maximální průtok moči a the American urological association symptom index. U náhodně vybraného vzorku 25 % z nich byl navíc sledován objem prostaty pomocí transrektální ultrasonografie. Během šestiletého sledování byla u 492 mužů v dané podskupině každoročně hodnocena roční procentuální změna maximálního průtoku moči (sklon).

Průměrný sklon maximálního průtoku moči klesal ročně o 2,1 % (25. percentil −4,0; 75. percentil −0,6). Maximální průtok moči klesal rapidněji s nižší úvodní hodnotou, vyšším věkem, objemem prostaty a závažností symptomů (P = 0,001 ve všech případech). Po simultánní vzájemné adjustaci proměnných byl rychlý pokles (negativní sklon 4,5 % nebo více/rok) více patrný u mužů ve věku 70 a více let (poměr šancí 46,4; 95% konfidenční interval 16,8–127,7) a těch s úvodní rychlostí nižší než 10 ml/s (42,0; 14,1–125,3) v porovnání s muži ve věku 40–49 let a s rychlostí 15 ml/s nebo vyšší. Objem prostaty ani závažnost symptomů při simultánním hodnocení proměnných významně nepredikovaly rapidní pokles maximálního průtoku moči.

I přes variabilitu měření maximální průtokové kapacity moči byl při longitudinálním měření v komunitních podmínkách pozorován její konzistentní pokles. Tento pokles byl navíc asociován se zhoršováním ostatních fyziologických funkcí dolních močových cest.

the

Zdroj: Roberts R. O., Jacobsen S. J., Jacobson D. J. et al. Longitudinal changes in peak urinary flow rates in a in a community based cohort. J Urol 2000 Jan; 163 (1): 107–13Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se