Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

12. 12. 2015

Bengní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů vyššího věku. Klinickou manifestací BHP jsou tzv. symptomy dolních cest močových (LUTS). V léčbě LUTS se využívají α-blokátory nebo inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE5-i). Následující článek shrnuje výsledky studie zabývající se účinností monoterapie α-blokátory a PDE5-i v porovnání s kombinovanou terapií.

BHP je uzlovité zbytnění prostaty v periuretrální oblasti, které lze prokázat zhruba u 50 % pacientů ve věku 60 let a u 90 % pacientů ve věku 80 let. Jedná se o velmi častou příčinu obtíží s močením, ale současně také dochází k poruše funkce močového měchýře.

U pacientů se projevuje retencí moči, zvýšenou frekvencí močení, častými urgencemi, bolestivým močením, hematurií nebo vyšším výskytem infekcí močových cest. Tyto symptomy lze souborně popsat jako syndrom dolních močových cest (LUTS). 

Farmakoterapeutické možnosti

V léčbě LUTS/BHP se uplatňují α-blokátory a PDE5-i.

Alfa-blokátory jsou dle schválených guidelines lékem první volby. Díky zablokování α1-adrenergních receptorů dochází ke snížení tonu sympatiku a relaxaci hladkých svalových buněk močového měchýře. Tím dojde ke zlepšení odtoku moči a zmírnění LUTS.

PDE5-i jsou lékem první volby při léčbě erektilní dysfunkce. Fosfodiesteráza je také exprimovaná a biologicky aktivní v buňkách močového měchýře, uretry či prostaty. Její inhibice má proto rovněž efekt v léčbě LUTS/BHP. 

Efektivita a bezpečnost léčby

Byla provedena metaanalýza, jejímž cílem bylo porovnat efektivitu a bezpečnost léčby LUTS v monoterapii či kombinaci uvedených lékových skupin. Z medicínských databází byly vybrány odpovídající studie, které se tématem zabývají.

Porovnáním výsledků jednotlivých článků bylo zjištěno, že α-blokátory účinkují v monoterapii lépe než PDE5-i. Analýza prokázala lepší efekt α-blokátorů na snížení postmikčního rezidua v močovém měchýři. PDE5-i však zase měly prokazatelně vyšší účinnost u pacientů, kterým byla kromě BHP/LUTS diagnostikována také erektilní dysfunkce. Kombinace obou lékových skupin vykazovala lepší účinek než každá ze skupin v monoterapii.

Závěr a shrnutí

Studie prokázala, že použití obou lékových skupin v terapii LUTS/BHP je bezpečné a efektivní. Při nasazení monoterapie je výhodnější použít α-blokátory pro lepší efekt na jednotlivé symptomy LUTS. Pokud pacient trpí zároveň erektilní dysfunkcí, je výhodnější nasadit PDE5-i.

Jako nejvýhodnější se ovšem jeví použití kombinované terapie, která vykazuje srovnatelnou bezpečnost jako monoterapie, ale lepší terapeutický efekt. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku se obě skupiny léčiv mohou vhodně doplňovat. Pacientovi nejen uleví od obtíží, ale také zpomalí progresi onemocnění. 

(idav)

Zdroj: Wang X. H., Wang X., Shi M. J. et al. Systematic review and meta-analysis on phosphodiesterase 5 inhibitors and α-adrenoreceptor antagonists used alone or combined for treatment of LUTS due to BHP. Asian J Androl 2015; 17: 1022–1032.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se