Metamizol i po 100 letech od uvedení na trh představuje důležitou součást terapie pooperační bolesti

28. 2. 2022

Metamizol se používá v terapii širokého spektra akutních i chronických bolestí již 100 let. Díky řadě výhod však stále představuje jedno z nejčastěji užívaných analgetik v každodenní klinické praxi.

Stoletý „stařík“, který je stále fit

Metamizol byl na klinický trh poprvé uveden v roce 1922, v letošním roce tedy slaví pomyslné jubileum − 100 let na poli analgetické terapie. V průběhu tohoto dlouhého období došlo k prudkému rozvoji v oblasti analgetické terapie, vznikl samostatný obor algeziologie zabývající se léčbou bolesti a do klinické praxe vstoupila řada nových analgetik. I přes významný posun v chápání a zvládání bolesti ovšem metamizol stále představuje jedno z nejoblíbenějších analgetik, a to díky svým příznivým farmakologickým vlastnostem. Důkazem jsou statistiky současné preskripce analgetik − například v Německu, Španělsku, Slovensku a dalších státech Evropské unie se řadí mezi nejčastěji předepisovaná analgetika. Podle žebříčku spotřeby humánních léčiv zveřejňovaného slovenským Národným centrom zdravotníckych informácií byl v roce 2020 na Slovensku 4. nejčastěji předepisovaným lékem.

Toto nenávykové pyrazolové analgetikum účinkuje také antipyreticky a spasmolyticky a je indikované k terapii silných akutních bolestí včetně kolikovité, chronických bolestí a horečky nereflektující na jinou léčbu. Výhodou tohoto léku je minimální množství nežádoucích účinků a možnost dlouhodobějšího podávání. Velmi dobře se také kombinuje s jinými analgetiky k dosažení optimálních výsledků terapie bolesti. Představuje lék volby v případě viscerálních bolestí, a to i díky spasmolytickému účinku. Obecně se však používá v terapii širokého spektra bolestí, například hlavy, pohybového aparátu nebo neuropatických bolestí.

Klinická hodnocení v managementu (nejen) pooperačních bolestí

Důležitou úlohu sehrává metamizol v terapii pooperačních bolestí napříč různými oblastmi. Do dnešní doby byla publikována řada studií hodnotících účinnost a bezpečnost metamizolu v terapii pooperačních bolestí a srovnávajících jeho podávání s jinými analgetiky.

Torres et al. publikovali studii, ve které hodnotili účinnost a bezpečnost metamizolu v porovnání s tramadolem u pacientek po hysterektomii. Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie se zúčastnilo 151 žen ve věku 18–60 let, které podstoupily abdominální hysterektomii. Analgetická léčba byla hodnocena v období 24 hodin od operačního výkonu. V porovnání s opioidním analgetikem přitom bylo v případě metamizolu dosaženo srovnatelné účinnosti. U pacientek na tramadolu však byl zaznamenán signifikantně vyšší výskyt nežádoucích účinků v oblasti gastrointestinálního traktu (42,1 vs. 20,2 %; p < 0,05) a větší potřeba podávání antiemetika ondansetronu pro tlumení nauzey a vomitu.

Oreškovićová et al. posuzovali účinnost metamizolu a paracetamolu v kombinaci s opioidními analgetiky u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu během 24 hodin od operačního výkonu. I v této studii byla prokázána vyšší účinnost při tlumení pooperační bolesti v rameni užívajícím metamizol. Důležitým závěrem studie je také zmínka, že podávání metamizolu v porovnání s intravenózně podávaným paracetamolem představovalo méně nákladný způsob analgetické terapie.

Stankov et al. hodnotili účinnost metamizolu v porovnání s tramadolem a butylskopolaminem v léčbě bolesti při akutní renální kolice. Celkem 104 pacientů bylo randomizováno k terapii metamizolem v dávce 2,5 g nebo tramadolem v dávce 100 mg nebo butylskopolaminem v dávce 20 mg. Podávání metamizolu bylo spojené se signifikantním analgetickým účinkem v porovnání s dalšími modalitami léčby a významně nižším počtem pacientů vyžadujících záchrannou medikaci. Současně byl potvrzen příznivý bezpečnostní profil metamizolu, k rozvoji nežádoucích účinků došlo pouze u 1 pacienta.

Závěr

Přes významný pokrok, k němuž došlo v medicíně od dob zavedení metamizolu do klinické praxe, tento přípravek stále představuje jedno z nejčastěji předepisovaných analgetik. Důvodem je jeho příznivý farmakologický profil s minimálním množstvím nežádoucích účinků a obdobnou analgetickou účinností v porovnání s jinými druhy analgetik včetně opioidů.

(holi)

Zdroje:
1. Skálová A. 100 let s metamizolem: Jaké je jeho současné postavení v léčbě bolesti? proLékaře.cz, 19. 5. 2021. Dostupné na: www.prolekare.cz/tema/analgesie/detail/100-let-s-metamizolem-jake-je-jeho-soucasne-postaveni-v-lecbe-bolesti-127076
2. NCZI. Rebríčky spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike do roku 2020. Národné centrum zdravotníckych informácií, 23. 9. 2021. Dostupné na: www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy
3. Zaslansky R. Dipyrone (metamizol) for management of postoperative pain. Pain Out, 2013 Feb. Dostupné na: http://pain-out.med.uni-jena.de/dipyrone.html
4. Torres L. M., Rodríguez M. J., Montero A. et al. Efficacy and safety of dipyrone versus tramadol in the management of pain after hysterectomy: a randomized, double-blind, multicenter study. Reg Anesth Pain Med 2001; 26 (2): 118–124, doi: 10.1053/rapm.2001.21437.
5. Stankov G., Schmieder G., Zerle G. et al. Double-blind study with dipyrone versus tramadol and butylscopolamine in acute renal colic pain. World J Urol 1994; 12 (3): 155–161, doi: 10.1007/BF00192278.
6. Orešković Z., Bićanić G., Hrabač P. et al. Treatment of postoperative pain after total hip arthroplasty: comparison between metamizol and paracetamol as adjunctive to opioid analgesics - prospective, double-blind, randomised study. Arch Orthop Trauma Surg 2014; 134 (5): 631–636, doi: 10.1007/s00402-014-1979-7.
7. SPC Novalgin. Dostupné na: www.sukl.cz/download/spc/SPC14385.pdfŠtítky
Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se