Kazuistika: Divertikulitida vs. Crohnova nemoc

6. 1. 2014

69letý pacient se suspektní Crohnovou nemocí byl přeložen na kliniku gastroenterologie Pittsburské univerzity k další diagnostice a léčbě poté, co se dostavil do okresní nemocnice pro přítomnost čerstvé krve ve stolici a akutní anémii (Hb 80 g/l) vyžadující transfuzi.

Anamnéza

Pacient má v anamnéze cévní mozkovou příhodu s reziduální levostrannou hemiparézou a totální thyroidektomii.

Nynější onemocnění

Muž udává nástup symptomů v únoru 2013 s bolestí v hypogastriu a krvavými průjmy. Endoskopický nález z dubna 2013 svědčí o Crohnově nemoci. V květnu byla zahájena terapie balsalazidem (protizánětlivě působící aminosalicylát využívaný v léčbě nespecifických střevních onemocnění) bez zlepšení obtíží, o měsíc později byl do terapie přidán prednison s mírným zlepšením příznaků. Anémie z chronické ztráty krve si v nedávné době vyžádala podání dvou transfuzí. V září byla léčba změněna na 6-merkaptopurin, po 2–3 týdnech se ale u pacienta rozvinula těžká alergická reakce s otoky a horečkou.

Stav při přijetí

Při přijetí na kliniku si pacient stěžoval na mírnou bolest v podbřišku a nezpevněnou stolici s malou příměsí krve. Pacient popíral jakékoliv užívání nesteroidních antiflogistik. V rodině se střevní záněty nevyskytovaly. Fyzikální vyšetření neprokázalo jinou patologii, pacient byl kardiovaskulárně kompenzovaný, břicho bylo měkké s lehkou citlivostí v levém dolním kvadrantu. V laboratorním vyšetření byla pozoruhodná mírná anémie (Hb 130 g/l) a lehce zvýšené CRP (18). Průkaz C. difficile ve stolici byl negativní.

Průběh hospitalizace a endoskopické vyšetření

Byla zahájena intravenózní terapie Solu-Medrolem. Den po přijetí byla provedena koloskopie s nálezem nesouvislých úseků ulcerované nekrvácející sliznice sigmoidea bez známek nedávného krvácení, v sigmoideu a descendens byly nalezeny mnohočetné divertikly. Sliznice lienální flexury, colon transversum, hepatická flexura, colon ascendens, caecum i ileum bez abnormit. Biopsie z ulcerace v colon sigmoideum prokázala mírně až středně aktivní chronickou kolitidu, diagnosticky nespecifickou, která může být asociována s divertikulitidou, idiopatickými střevními záněty i infekční kolitidou.

Diskuze

Na základě anamnézy (bez výskytu idiopatických střevních zánětů v rodině, pozdní nástup symptomů, pacient neužíval nesteroidní antiflogistika) a koloskopického vyšetření, které prokázalo pouze kolitidu v terénu divertikulózy, se ošetřující tým domnívá, že u pacienta nejde o Crohnovu nemoc, ale o divertikulitidu. Diferenciální diagnostika zahrnuje i ischemickou kolitidu. U pacienta bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení po intravenózní terapii Solu-Medrolem, propuštěn byl na klesající dávce prednisonu a perorálním mesalaminu.

(hak)

Zdroj: Barrie A. Diverticular colitis vs. Crohn's disease, Medscape Gut Reaction, online publikováno 23.10.2013 boards.medscape.comŠtítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se