Sunitinib a GIST

2. 9. 2009

Úřady ve Velké Británii vydaly předběžný hodnotící dokument, který doporučuje lék sunitinib společnosti Pfizer (distribuovaný pod komerčním názvem Sutent) hradit jako lék druhé volby pro pacienty s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Sunitinib prodloužil interval bez progrese a také celkovou dobu přežití.

Úřady ve Velké Británii vydaly předběžný hodnotící dokument, který doporučuje lék sunitinib společnosti Pfizer (distribuovaný pod komerčním názvem Sutent) hradit jako lék druhé volby pro pacienty s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Subjekty činné ve schvalovacím řízení mají krátkou lhůtu na námitky vůči tomuto znění, které se při absenci námitek stane oficiálním závazným doporučením. Sdělení následuje brzy po dokumentu, ve kterém britské úřady doporučují hradit sunitinib jako lék první volby pacientům s pokročilým nádorem ledvin.

Sunitinib prodloužil interval bez progrese a také celkovou dobu přežití. Ve zveřejněném dokumentu se uvádí, že sunitinib je doporučen k úhradě u těch pacientů s GIST, u kterých došlo k progresi onemocnění při předchozí léčbě imatinibem nebo kteří tento lék nemohou užívat. Podle dokumentu bylo u těchto pacientů při léčbě sunitinibem pozorováno prodloužení periody bez progrese nádoru, a lze proto očekávat, že u nich léčba tímto lékem prodlouží celkovou dobu přežití. Podle zástupců společnosti Pfizer, která sunitinib vyrábí, dává nové doporučení úřadů naději především těm pacientům s GIST, u kterých se během léčby vyvinula rezistence k imatinibu.

Rozhodnutí britských úřadů ohledně sunitinibu bylo založeno na výsledcích třetí fáze studie, která porovnávala účinky tohoto léku s placebem u pacientů s pokročilým GIST. Podle této studie sunitinib prodloužil dobu bez nádorové progrese téměř o pět měsíců (z původních 6,4 týdne na 27,3 týdne, P = 0,0001).

Jakmile byly v rámci studie známy první výsledky svědčící ve prospěch sunitinibu, 84 % z účastníků studie užívajících do té doby placebo bylo převedeno na léčbu sunitinibem. Následná analýza ukázala u pacientů užívajících po celou dobu sunitinib střední dobu přežití 73,9 týdne ve srovnání se střední dobou přežití 64,9 týdne u pacientů, kteří původně užívali placebo (P = 0,161). Pokud však byl analyzován rozdíl v přežití, který by pravděpodobně nastal, pokud by pacienti i nadále užívali placebo, bylo výsledkem 73,9 týdne u léčených pacientů ve srovnání s 35 týdny přežití u pacientů užívajících placebo.

(vek)

Zdroje: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): Gastrointestinal stromal tumours – sunitinib: final appraisal determination. Publikováno on-line 28. května 2009, dostupné na http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/GISTSunitinibFinalAppraisalDetermination.pdfŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se