Srovnání exemestanu s anastrozolem v podání u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu

12. 7. 2009

Pacientky s rozvinutým metastatickým postižením při karcinomu prsu jsou zpravidla dříve léčeny chemoterapií než hormonální terapií. Nedávné studie inhibitorů aromatázy popisovaly dosažené výsledky u těchto pacientek.

Pacientky s rozvinutým metastatickým postižením při karcinomu prsu jsou zpravidla dříve léčeny chemoterapií než hormonální terapií. Nedávné studie inhibitorů aromatázy popisovaly dosažené výsledky u těchto pacientek. V následující studii se autoři pokusili zhodnotit účinky léčby anastrozolem či exemestanem u postmenopauzálních pacientek s metastázami.

Metodika

Postmenopauzální ženy s pokročilým prsním karcinomem a s jednou či více orgánovými lézemi (v játrech či plicích) byly randomizovány k užívání anastrozolu (1 mg/den p. o.) či k terapii exemestanem (25 mg/den p. o.) po dobu ne menší než 8 týdnů.

Primárním sledovaným kritériem byla objektivně stanovená odezva metastatického procesu na léčbu. Dalšími kritérii byly klinický benefit (reálná odezva plus stabilita onemocnění nad 179 dní), celková doba přežití a výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky

V rámci studie bylo zhodnoceno 130 pacientek a 128 (64 anastrozol, 64 exemestan) z nich bylo zařazeno do konečné analýzy. Díky časovým prodlevám nebylo dosaženo zařazení všech zaregistrovaných (200) do konečného souboru, což limituje statistickou sílu studie.

Reálný účinek léčby na viscerální metastázy byl zaznamenán kolem 15 % v obou skupinách. Klinický benefit byl sledován u 32 % u pacientek léčených anastrozolem a u 38 % pacientek užívajících exemestan. Medián přežití byl ve skupině s anastrozolem 33,3 měsíce a u exemestanu 30,5 měsíce. Toxicita byla obdobná jako u již uvedených výsledků, ačkoli na léčbě závislé nežádoucí účinky byly častější ve skupině s anastrozolem (41 %) než s exemestanem (31 %). Celkově však oba typy léčby byly pacientkami dobře snášeny.

Závěr

Ve všech sledovaných bodech byl efekt léčby srovnatelný u obou přípravků. Inhibitory aromatázy mohou být zvažovány jako možnost léčby u postmenopauzálních žen s hormonsenzitivními orgánovými metastázami prsního karcinomu.

(val)

Zdroj: Clinical Breast Cancer. 2009 Feb; 9 (1): 39–44.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se