Sníme méně, když víme, jak dlouho trvá „spálit kalorie“? Vliv značení potravin na chování konzumentů

18. 12. 2020

Jak by se změnily návyky obyvatelstva, kdyby se spotřební obaly doplnily o informace o tom, za jak dlouho kalorie z dané potraviny spálíme chůzí či během? Metaanalýza provedená ve Velké Británii poukázala na pozitivní vliv na zvyky spotřebitelů a snížení denního kalorického příjmu.

Značení potravin

Obaly potravin musí podle regulací Evropské unie (EU) obsahovat nejen informace o složení, vlastnostech a bezpečném použití dané potraviny, ale také o výživových vlastnostech (množství kalorií, bílkovin, tuků, cukru, soli) umožňující spotřebitelům (včetně těch se zvláštními požadavky na výživu) informovaný výběr potraviny. Nicméně existují důkazy, že řada konzumentů těmto číslům nerozumí. Přidání další informace – převodu kalorií na délku tělesné aktivity nutné ke spálení přijaté energie – by v tomto směru mohlo napomoci lepší představě o energetické hodnotě takto označených potravin a nápojů. 

PACE – informace o nutném výdeji energie

Účelem značení potravin systémem PACE (Physical Activity Calorie Equivalent Food Labeling) je poskytnout veřejnosti informaci o ekvivalentu fyzické aktivity potřebné ke spálení daného množství kalorií v potravině či nápoji (například: „Kalorie získané konzumací této pizzy spálíte 45minutovým během.“).

PACE má podporovat informovaný výběr zdravějších, méně kalorických potravin, popřípadě vést ke konzumaci menších porcí. Z dlouhodobého hlediska může způsobená změna chování konzumenta zamezovat vzniku onemocnění. O vlivu nutričního značení potravin a nápojů na chování konzumentů při výběru potravin ovšem existuje pouze limitované množství dat.

Systematický přehled a metaanalýza

Citovaný britský systematický přehled a metaanalýza zahrnuje studie vlivu značení PACE na výběr, nákup a konzumaci potravin, respektive nápojů. Systém PACE byl srovnáván s jinými typy značení potravin nebo s potravinami bez značení. Vstupní data byla získaná z elektronických databází, webových stránek a sociálních medií.

Celkem bylo do hodnocení zahrnuto 15 studií. Výsledky ukázaly, že konzumenti méně často nakupovali slazené nealkoholické nápoje, pokud na nich bylo přítomné značení PACE. Jestliže bylo na potravinách, nápojích a v jídelních lístcích přítomné značení PACE, docházelo u konzumentů k častější volbě kaloricky chudších potravin, oproti situacím, kdy bylo použito jiné značení srovnatelných kontrolních potravin nebo nebylo použito značení žádné: vážená hodnota průměrného rozdílu (WMD) –64,9 kcal, tj. –271,5 kJ (95% interval spolehlivosti [CI] –103,2 až –26,6 kcal; p = 0,009; n = 4606).

Výběr potravin a nápojů na základě značení PACE měl za následek konzumaci výrazně nižšího množství kalorií: WMD = –80,4 kcal, tj. –336,4 kJ (95% CI –136,7 až –24,2; p = 0,005; n = 486). Takový rozdíl by za celý den odpovídal příjmu nižšímu o 815,8 kJ.

Shrnutí a závěr

Na základě současných důkazů je zřejmé, že značení PACE může na rozdíl od jiných systémů nutričních informací (popřípadě oproti stavu bez jakéhokoliv značení) vést k výběru potravin a pokrmů s nižším množstvím obsažené energie nebo ke konzumaci menších porcí, a snižovat tak množství přijatých kalorií.

Výsledky prezentované analýzy zdůrazňují potenciál lehce srozumitelných potravinových etiket z hlediska snížení kalorického příjmu zvýšenou preferencí kaloricky chudších potravin a omezením kaloricky bohatších potravin.

(lexi)

Zdroj: Daley A. J., McGee E., Bayliss S. et al. Effects of physical activity calorie equivalent food labelling to reduce food selection and consumption: systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. J Epidemiol Community Health 2020 Mar; 74: 269–275, doi: 10.1136/jech-2019-213216.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé Obezitologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se