Po 11 letech zkušeností je eutanazie v Belgii stále více považována za přijatelný způsob ukončení života

29. 5. 2015

V letech 2007 až 2013 stoupl v Belgii počet žádostí o eutanazii i ochota lékařů přistoupit na tento požadavek. Ve 3/4 případů se na tomto způsobu ukončení života podílela zařízení paliativní péče.

V letech 2007 až 2013 stoupl v Belgii počet žádostí o eutanazii i ochota lékařů přistoupit na tento požadavek. Ve 3/4 případů se na tomto způsobu ukončení života podílela zařízení paliativní péče. V porovnání s rokem 2007 byl v roce 2013 také častěji získán ústní i písemný souhlas pacienta a proběhla konzultace s dalším lékařem, jak to vyžaduje zákon, a častěji byla do tohoto rozhodnutí zapojena rodina.

V Belgii byla eutanazie legalizována v roce 2002. Velké průzkumy praxe lékařsky vedeného ukončení života byly provedeny v letech 1998, 2001, 2007 a 2013. V tomto, posledním průzkumu byly, podobně jako dříve, rozeslány dotazníky 6188 lékařům s certifikátem pro eutanazii v holandsky mluvící části Belgie (Flandry) s přibližně 6 miliony obyvatel a ročním počtem úmrtí 58 000. Podíl respondentů činil 60,6 % a pokrýval reprezentativní vzorek všech úmrtí.

Podíl eutanazie na celkovém počtu úmrtí mezi roky 2007 a 2013 významně vzrostl z 1,9 na 4,6 %. Nárůst byl dán jak zvýšením počtu žádostí ze strany pacientů (ze 3,5 na 6,0 %), tak zvýšením podílu žádostí, kterým bylo vyhověno ze strany lékařů (z 56,3 na 76,8 %). Podíl urychlení konce života bez výslovné žádosti pacienta zůstal v tomto období stabilní (1,7 %) a klesl počet pacientů udržovaných v hluboké sedaci až do okamžiku smrti (ze 14,5 na 12,0 %).

Počet úmrtí, kterým předcházel postup uplatňovaný při blížícím se konci života a potenciálně zkracující jeho délku, zůstal po vzestupu v předešlém období (2001 až 2007) mezi roky 2007 až 2013 stabilní (47,8 %). Tyto postupy zahrnovaly nejčastěji intenzivní farmakoterapeutické zmírnění bolesti nebo jiných příznaků (24,2 %) a neposkytnutí nebo vysazení léčby prodlužující život (17,2 %).

V roce 2013 byl poprvé podíl eutanazií na celkovém počtu úmrtí v Belgii vyšší než v Holandku (2,8 % v roce 2010).

(zza)

Zdroj: Chambaere K., Stichele R. V., Mortier F., et al. Recent Trends in Euthanasia and Other End-of-Life Practices in Belgium. N Engl J Med. 2015; 372 (12): 1179–1181.

Otázka: Na západ od našich hranic je ve většině evropských států legální pasivní nebo aktivní eutanazie nebo asistované sebevraždy. Jaký je váš názor na legalizaci takových postupů v ČR?Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se