Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

3. 1. 2017

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.

Ke zhodnocení možného vztahu byly použity testy multivariantní logistické regrese a Coxův proporcionální model rizik. Celkem 1511 pacientů bylo rozděleno do dvou skupin v závislosti na cut-off hodnotě fibrinogenu 328 mg/dl (vysoká hladina: n = 787, nízká hladina: n = 724). Kaplanova–Meierova analýza ukázala signifikantně horší výsledky přežívání bez progrese i celkové přežívání (obojí p <  0,001) u pacientů s vysokou hladinou.

V multivariantní analýze byly vyšší hodnoty fibrinogenu spojeny s vyšším grade onemocnění (hazard ratio [HR] 1,374; p = 0,006) i s větší velikostí nádoru (≥ 7  cm; HR 2,364; p < 0,001). Vysoká hladina fibrinogenu měřená před operací byla také prediktorem progrese onemocnění (HR 1,857; p < 0,001) i celkového horšího přežití (HR 1,647; p = 0,027). Navíc byla zvýšená hladina fibrinogenu spojena s horšími patologicko-anatomickými rysy onemocnění.

Zvýšená plazmatická koncentrace fibrinogenu byla v této práci signifikantně spojena s horší prognózou nemocných s nemetastatickým karcinomem ledviny. Pro tuto skupinu nemocných autoři doporučují pečlivější následné sledování. Pro potvrzení tohoto pozorování a také pro porozumění mechanismu tohoto vztahu je důležité provést další výzkum, zejména prospektivní randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Lee H. et al. Preoperative plasma fibrinogen level as a significant prognostic factor in patients with localized renal cell carcinoma after surgical treatment. Medicine (Baltimore) 2016 Jan; 95 (4): e2626.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se