Nová perorální antikoagulancia zvyšují mortalitu po intracerebrálním krvácení méně než warfarin

27. 2. 2018

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu využívání nových perorálních antikoagulancií (NOACs) v prevenci tromboembolických stavů se kanadští autoři rozhodli analyzovat dopad jejich užívání na mortalitu pacientů s intracerebrálním krvácením.

Metodika studie

Autoři analyzovali souvislost mezi užívání NOACs nebo warfarinu v posledních 7 dnech před hemoragickou cévní mozkovou příhodou (hCMP) a mortalitou těchto pacientů během hospitalizace. Do retrospektivní kohortové studie zařadili 141 311 pacientů s hCMP, kteří byli hospitalizováni mezi říjnem 2013 a prosincem 2016 v 1662 nemocnicích zapojených do programu Get With The Guidelines – Stroke (nemocniční program pro zlepšení péče o pacienty s CMP prostřednictvím dodržování aktuálních terapeutických standardů).

Analyzovaná populace

Průměrný věk pacientů činil 68,3 roku a 48,1 % tvořily ženy. Celkem 10,6 % zařazených užívalo před hCMP warfarin a 3,5 % NOACs. Třetí skupinu tvořili pacienti bez perorální antikoagulační léčby. Protidestičkové preparáty užívalo 32,1 % pacientů. Pacienti léčení NOACs nebo warfarinem byli starší, měli častěji fibrilaci síní a častěji již dříve prodělali CMP. Závažnost hCMP se mezi 3 skupinami významně nelišila.

Výsledná zjištění

Neupravená mortalita během hospitalizace dosáhla 32,6 % ve skupině s warfarinem, 26,5 % ve skupině s NOAC a 22,5 % ve skupině bez perorální antikoagulace. Riziko úmrtí během hospitalizace bylo v porovnání se skupinou bez perorální antikoagulace významně vyšší jak u pacientů s warfarinem (poměr šancí [OR] 1,62; 97,5% interval spolehlivosti [CI] 1,53–1,71), tak u těch, kteří užívali NOACs (OR 1,21; 97,5% CI 1,11–1,32).

Významný rozdíl byl zjištěn také při porovnání skupiny s warfarinem a skupiny s NOACs. Mortalita během hospitalizace byla u pacientů, kteří před hCMP užívali NOACs, významně nižší než u pacientů s warfarinem (OR 0,75; 97,5% CI 0,69–0,81).

Při zohlednění užívání protidestičkových preparátů se ukázalo, že rozdíl v riziku úmrtí mezi skupinou s warfarinem a s NOACs je numericky větší u pacientů, kteří užívali 2 protidestičkové preparáty (47,1 vs. 32,7 %), než u pacientů bez předchozí protidestičkové léčby (31,7 vs. 26,4 %), i když rozdíl nebyl statisticky významný.

Závěr

Perorální antikoagulační léčba zvyšuje riziko úmrtí během hospitalizace pro hCMP. Při užívání NOACs je ale mortalita významně nižší než při užívání warfarinu.

(zza)

Zdroj: Inohara T., Xian Y., Liang L. et al. Association of intracerebral hemorrhage among patients taking non-vitamin K antagonist vs vitamin K antagonist oral anticoagulants with in-hospital mortality. JAMA 2018 Feb 6; 319 (5): 463–473, doi: 10.1001/jama.2017.21917.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se