Nová generika s fixní kombinací salmeterol/flutikason pro terapii astmatu

2. 12. 2021

Kombinace inhalačního kortikosteroidu (IKS) s inhalačním beta2-agonistou s dlouhodobým účinkem (LABA) je často užívaná pacienty s bronchiálním astmatem k dlouhodobé (udržovací) terapii. Tyto léčivé přípravky jsou na českém trhu dostupné v mnoha sílách, což umožňuje individuální nastavení terapie při udržení co nejnižších dávek účinných látek.

Kombinace antiastmatik

Cílem terapie astmatu je dosažení co nejlepší kontroly astmatu při nejnižší možné intenzitě, která se přizpůsobuje stupni kompenzace. Inhalační kortikosteroidy jsou nejúčinnějšími protizánětlivými léčivy indikovanými v terapii astmatu, jež se v praxi kombinují s jinými antiastmatiky, především bronchodilatačními inhalačními beta2-agonisty s dlouhodobým účinkem (LABA), jako je například salmeterol a formoterol. Dávkování těchto přípravků je titrované pro aplikaci nejnižší dávky, která ještě udržuje symptomy pod kontrolou.  

Synergické působení IKS + LABA

Kombinace IKS + LABA napomáhá lepší kontrole onemocnění díky synergickému působení obou antiastmatik a je v souladu s doporučeným postupy. Na trhu jsou dostupné fixní kombinace: salmeterol/flutikason, beklomethason/formoterol a budesonid/formoterol.  

Tato fixní kombinace je dostupná také ve formě generických přípravků, které jsou při standardním preskripčním omezení (specializace alergologie, klinická imunologie, pneumologie a ftizeologie) plně hrazené ze veřejného zdravotního pojištění, a tak jsou cenově dostupné všem pacientům.  

Tlakový aerosolový dávkovač a inhalátor pro práškovou formu léku 

Společnost Zentiva uvedla v červnu tohoto roku dvě nová generika ve dvou lékových formách (suspenze k inhalaci, prášek k inhalaci) s účinnými látkami salmeterol/flutikason ve dvou silách salmeterolu (25, resp. 50 µg) a zvyšující se koncentrací flutikasonu. 

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu, která obsahuje 25 µg salmeterolu v kombinaci s flutikasonem 50, 125, 250 µg (přípravek Veriflo©), je indikovaná k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu, u něhož je vhodné podávání kombinovaného přípravku.

Dávkovaný prášek k inhalaci obsahující 50 µg salmeterolu v kombinaci se vzrůstající dávkou flutikasonu 100, 250, 500 µg (Everio Airmaster©) je indikovaný k léčbě astmatu a CHOPN u dětí od 12 let a věku a dospělých. Nasazení těchto přípravků je vhodné zejména u pacientů s astmatem nedostatečně kontrolovaným monoterapií.  

Závěr

Fixní kombinace IKS + LABA je ověřeným způsobem kontroly astmatu, když četné studie prokázaly zlepšení plicních funkcí a snížení počtu exacerbací. Důležité je zvýšení kvality života pacientů bez nutnosti navyšování dávek IKS a případných lokálních a systémových nežádoucích účinků souvisejících s užíváním vysokých dávek IKS, což je dáno vzájemně potencujícími účinky IKS a LABA. Hlavním benefitem inhalačního podávání antiastmatik je dosažení kýženého léčebného efektu jejich malými dávkami, což minimalizuje riziko vzniku nežádoucích − a obzvláště systémových − účinků.

(lexi) 

Zdroje:  
1. SPC Everio. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0246442&tab=texts 
2. SPC Veriflo. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0253262&tab=texts 
3. Salajka F., Sedlák V. Asthma bronchiale. Novelizace 2019. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2019. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Astma-2019.pdf Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se