Některé rizikové faktory Alzheimerovy nemoci lze ovlivnit již v raném mládí

26. 2. 2021

Prevenci Alzheimerovy nemoci (AN) lze podle aktuálních poznatků zahájit již velmi brzy – v době dospívání a ve třetí dekádě života. Ukazuje se, že mezi rizikové faktory demence patří hypertenze, hypercholesterolémie, diabetes, nadváha, ale i horší socioekonomické podmínky a nižší kvalita vzdělání. Výsledky nového výzkumu na toto téma byly loni zveřejněny v rámci kongresu AAIC 2020 (Alzheimer’s Association International Conference). Jak konstatovali přítomní odborníci, „nikdy není příliš časně ani příliš pozdě udělat něco pro ochranu své paměti a schopnosti myšlení“.

Vyšší BMI v mládí – vyšší riziko demence ve stáří?

O roli BMI v časné fázi života z hlediska rizika Alzheimerovy či jiné demence je prozatím známo relativně málo. Více světla se do této problematiky pokusili vnést doc. Adina Zeki Al Hazzouri z Kolumbijské univerzity a její kolegové.

V abstraktu ke své práci předeslali, že důkaz o vlivu některých klíčových kardiovaskulárních rizikových faktorů, jako je BMI, na riziko AN a jiných demencí i případné načasování takto vyvolaných změn kognitivních funkcí zůstávají diskutabilní. „Výzkumy ukázaly, že vysoký BMI ve středním věku zvyšuje riziko demence, zatímco vysoký BMI v pozdějším věku může být protektivní; avšak relativně málo se ví o tom, jakou roli má, pokud jde o riziko Alzheimerovy nemoci a jiných demencí, BMI v rané fázi života,“ píší autoři, co je motivovalo k provedení studie.

Pro účely své práce použili údaje 5104 starších dospělých, kteří se účastnili studií CHS (Cardiovascular Health Study; n = 2909) a Health ABC (Health, Aging and Body Composition; n = 2195). V celém studijním souboru tvořily 56 % ženy. Zjištění byla následující:

  • U žen riziko demence stoupalo s vyšším BMI v časné dospělosti – oproti ženám, které měly v rané dospělosti BMI v normě, bylo riziko demence 1,8násobné u žen, jež v této fázi života měly nadváhu, a 2,5násobné, pokud trpěly obezitou. Asociaci mezi BMI ve středním věku a rizikem demence vědci u žen nenašli.
  • U mužů bylo riziko demence 2,5násobné mezi těmi, kdo byli v rané dospělosti obézní, 1,5násobné, pokud měli nadváhu ve středním věku, a 2násobné, pokud byli ve středním věku obézní.
  • U žen i u mužů riziko demence klesalo s vyšším BMI v pozdější fázi života.

Autoři svou práci shrnuli s tím, že vysoký BMI v mladé dospělosti se jeví být rizikovým faktorem pozdější demence. Vyjádřili názor, že jejich studie je první, která hlásí zvýšení rizika demence při vyšším BMI v časném mládí, a to u obou pohlaví. V závěrečném souhrnu upozornili, že u žen nezjistili vliv BMI ve středním věku na riziko demence.

Kvalita edukace v rané fázi života ovlivňuje riziko demence

Studie, kterou spolu se svými kolegy provedla dr. Justina Avila-Rieger rovněž z Kolumbijské univerzity, zdůrazňuje význam kvalitního vzdělávání v útlém věku.

Probandy v předvedeném hodnocení byli 65letí a starší účastníci Washington Heights/Inwood Columbia Aging Project, kteří navštěvovali základní školu v USA. Studijní vzorek tvořilo 2446 starších osob a úroveň vzdělání byla značně rozličná (výrazné rozdíly panovaly i mezi jednotlivými státy USA). Sledování subjektů trvalo až 21 let.

Výzkumníci zjistili, že vyšší kvalita vzdělání poskytnutého v časné fázi života byla spojena s lepší jazykovým a paměťovým výkonem a nižším rizikem demence v pozdějším životě. A naopak u lidí, kteří navštěvovali školu nižší kvality, docházelo ve starším dospělém věku k rychlejšímu zhoršování paměti a jazykových dovedností.

Práce tak doložila, že riziko demence a úroveň kognitivních funkcí v pozdější fázi života jsou ovlivněny politikou vzdělávání, která se na člověka vztahuje v rané fázi jeho života.

(esr)

Zdroje:
1. Al Hazzouri A. Z., Vittinghoff E., Hoang T. D. et al. Association of early life BMI with dementia risk: findings from a pooled cohort analysis. AAIC 2020. Alzheimers Dement 2020; 16: e037958, doi: 10.1002/alz.037958.
2. Avila-Rieger J., Murchland A. R., Glymour M. M., Manly J. J. Relationship between state-level administrative school quality data, years of education, cognitive decline, and dementia risk. AAIC 2020. Alzheimers Dement 2020; 16: e043633, doi: 10.1002/alz.043633.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se