Exemestan v primární prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

5. 9. 2011

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu.

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu. Inhibitory aromatázy ale dle některých studií chrání před kontralaterálním karcinomem prsu více než právě tamoxifen a mají zároveň méně závažných nežádoucích účinků. Následující text popisuje první ze studií na téma využití inhibitorů aromatázy v primární prevenci.

Jednalo se o randomizovanou studii, jejímž cílem bylo zaznamenat 65% pokles roční incidence invazivního karcinomu prsu při léčbě exemestanem vs. placebem. Postmenopauzální ženy zařazené do studie měly alespoň jeden z následujících rizikových faktorů:

  • Gail skóre > 1,66 %,
  • předcházející ADH, ALH, LCIS nebo DCIS s mastektomií,
  • věk nad 60 let.

Ve studii bylo randomizováno celkem 4 560 žen, průměrný věk byl 62,5 roku (37–90), Gail skóre 2,3 % (0,6–21), BMI 28,0 kg/m2 (15,9–65,4). Rizikové faktory zahrnovaly věk > 60 let (49 %), Gail skóre > 1,66 (40 %) a předcházející ADH, ALH, LCIS or DCIS s mastektomií (11 %). V průměrném sledovaném období 35 měsíců bylo zastiženo 11 invazivních karcinomů prsu při léčbě exemestanem (E) a 32 karcinomů na léčbě placebem (P) s roční incidencí 0,19 % vs. 0,55 %. Z toho poměr duktálních karcinomů byl 10E/27P a lobulárních 1E/5P. Většina tumorů byla ER pozitivních (7E/27P).

Podíl roční incidence invazivního karcinomu prsu nebo DCIS (duktální karcinom in situ) byla 0,35 % pro exemestan a 0,77 % pro placebo. Klinické zlomeniny, osteoporóza, hypercholesterolémie nebo kardiovaskulární příhody byly v obou skupinách totožné.

Exemestan tedy signifikantně redukuje invazivní i preinvazivní karcinomy prsu u postmenopauzálních žen ve zvýšeném riziku rakoviny prsu, a to bez závažné toxicity. Exemestan proto může být využíván jako nová možnost primární prevence karcinomu prsu.

(pes)

Zdroj: Goss P. E. et al. Exemestane for primary prevention of breast cancer in postmenopausal women: NCIC CTG MAP. 3—A randomized, placebo-controlled clinical trial. Prezentováno na ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, dne 3.–7. června 2011.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se