Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

5. 7. 2009

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy.

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom (CN) a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny (MEST) považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy, a tudíž mohou být stejnou jednotkou, která se liší pouze morfologicky. Ovšem až donedávna chyběly definitivní genetické důkazy, které nyní poskytli autoři sdělení publikovaného v lednovém vydání odborného časopisu American Journal of Surgical Pathology.

Vlastnosti testovaného souboru

Autoři porovnávali skupinu pacientů s CN a skupinu s MEST. U obou typů nádorů měly skupiny pacientů podobnou charakteristiku (věk, pohlaví, velikost tumoru). Podobné si byly i tumory (výstelky cyst a žláz, stromální celularita a složení).

Vzorky vyšetřeny histologicky i geneticky

Pomocí metod genové exprese byly od každého nádoru prozkoumány 3 vzorky. Srovnávaly se jak mezi sebou, tak s dalšími jinými 48 renálními tumory i s 13 normálními ledvinami.

Histologickému vyšetření bylo podrobeno celkem 26 nádorů CN a 13 MEST se zaměřením na tloušťku stěny cyst, poměr velikosti cyst ke stromatu, složení stromatu, typy epiteliálních buněk vyskytujících se v cystách a žlázách a expresi receptorů pro estrogen a progesteron.

Výsledky

Exprese mRNA ukázala, že oba tumory mají podobné profily exprese, které se odlišují od ostatních nádorů. Za pomocí microarray analýzy se u CN i u MEST zjistila signifikantně vyšší míra exprese progesteronových receptorů. Podobnost mezi CN a MEST se potvrdila i imunochemickým vyšetřením.

Závěr

Tato studie přinesla zatím nejpřesvědčivější molekulární důkazy o tom, že CN a MEST představují různé morfologické varianty stejné choroby.

(ian)

Zdroj: Zhou M., Kort E.: Adult cystic nephroma and mixed epithelial and stromal tumor of the kidney are the same disease entity: molecular and histologic evidence, The American Journal of Surgical Pathology, Jan 2009, 33 (1), p. 72–80.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se