Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

1. 12. 2014

Výsledky 24měsíčního následného sledování pacientů ze studie BELA, která porovnávala bosutinib s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML), ukázaly dobrou a přetrvávající účinnost bosutinibu a řešitelný profil bezpečnosti.

Bosutinib je perorální duální inhibitor tyrozinkináz Src/Abl1 indikovaný k léčbě dospělých pacientů s Philadelphia chromozom pozitivní CML v chronické fázi, akcelerované fázi a blastické fázi dříve léčených jedním nebo více inhibitory tyrozinkinázy a těch, u kterých léčba imatinibem, nilotinibem a dasatinibem není považována za vhodnou volbu.

Němečtí autoři hodnotili účinnost a bezpečnost bosutinibu v porovnání s imatinibem u nově diagnostikované CML ve studii BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly diagnosed CML trial). Bosutinib byl podáván v dávce 500 mg/den u 250 pacientů a imatinib v dávce 400 mg/den u 252 pacientů.

Po 24 měsících bylo dosaženo podobné kumulativní kompletní cytogenetické odpovědi na léčbu (CCyR) u bosutinibu (u 79 % pacientů) i u imatinibu (u 80 % pacientů). Podobný byl i podíl pacientů s kumulativní velkou molekulární odpovědí na léčbu (MMR): 59 % u bosutinibu a 49 % u imatinibu. Od primární analýzy provedené po 12 měsících nebyla ve skupině s bosutinibem zjištěna žádná transformace do akcelerované/blastické fáze, ve skupině s imatinibem se objevily 4 případy. Časná odpověď na léčbu byla spojena s lepší CCyR i MMR v obou terapeutických skupinách.

Z hlediska bezpečnosti byl při léčbě bosutinibem častější výskyt gastrointestinálních příhod a případů zvýšení jaterních testů. Při léčbě imatinibem byla častější neutropenie, muskuloskeletální příhody a otoky. Přerušení léčby z důvodu nežádoucích příhod bylo častější u bosutinibu (4 % vs. < 1 %). Nejčastěji se jednalo o zvýšení alaninaminotransferázy (ALT), a to v prvních 12 měsících léčby. Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích příhod byl v obou skupinách srovnatelný.

Bosutinib i v této studii prokázal dobrou účinnost a přijatelnou snášenlivost v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou CML.

(zza)

Zdroj: Brummendorf T. H., Cortez J. E., de Souza C. A., et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukaemia: results from the 24-month follow-up of the BELA trial. Br J Haematol. 2014 Sep 8. [Epub ahead of print]

 Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se