Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozenců, jejich poporodní adaptaci, výživu a průběh novorozeneckého abstinenčního syndromu

15. 5. 2019

Na srovnání určitých odchylek u novorozenců, jejichž matky byly drogově závislé či na substituční terapii, se zaměřila prospektivní studie gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze z let 2005 až 2007. Z výsledků studie vyplynulo několik zajímavých charakteristik.

Na srovnání určitých odchylek u novorozenců, jejichž matky byly drogově závislé či na substituční terapii, se zaměřila prospektivní studie gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze z let 2005 až 2007. Z výsledků studie vyplynulo několik zajímavých charakteristik.

Během tří let bylo v rámci prenatálního screeningu sledováno 47 těhotných závislých na heroinu a 60 těhotných na substituční terapii (36 na metadonu, 24 na buprenorfinu). U novorozenců matek závislých na heroinu byla zjištěna statisticky významně nižší porodní hmotnost než u novorozenců matek na substituční terapii, a to ať už na metadonové substituci, či na buprenorfinu.

U substituovaných matek byl rovněž zaznamenán nižší počet placentárních změn. Vůbec nejvíce novorozenců se symptomy IUGR (z angl. intrauterine growth restriction – intrauterinní růstová retardace plodu) se narodilo právě ženám závislým na heroinu. Apgarové skóre novorozence bylo nejnižší ve skupině uživatelek buprenorfinu, nejvyšší ve skupině na metadonové substituci.

Vzhledem k faktu, že substituce buprenorfinem vede ke vzniku abstinenčního syndromu nejméně ze všech tří sledovaných skupin, zdá se pro těhotné nejlepší možností právě tato substituce. Substituční terapie poskytuje těhotným díky pravidelným návštěvám lékaře možnost sociální stabilizace, adaptace na vzniklou situaci a adekvátní prenatální péči.

(ercp)

Zdroj: Vavřinková B., Binder T.: Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozence, poporodní adaptaci, trofiku a průběh abstinenčního syndromu novorozence. Čes. gynek.2007, 72, č. 4 s. 247–253.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se