Exemestan v primární prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

15. 5. 2019

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu.

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu. Inhibitory aromatázy ale dle některých studií chrání před kontralaterálním karcinomem prsu více než právě tamoxifen a mají zároveň méně závažných nežádoucích účinků. Následující text popisuje první ze studií na téma využití inhibitorů aromatázy v primární prevenci.

Jednalo se o randomizovanou studii, jejímž cílem bylo zaznamenat 65% pokles roční incidence invazivního karcinomu prsu při léčbě exemestanem vs. placebem. Postmenopauzální ženy zařazené do studie měly alespoň jeden z následujících rizikových faktorů:

  • Gail skóre > 1,66 %,
  • předcházející ADH, ALH, LCIS nebo DCIS s mastektomií,
  • věk nad 60 let.

Ve studii bylo randomizováno celkem 4 560 žen, průměrný věk byl 62,5 roku (37–90), Gail skóre 2,3 % (0,6–21), BMI 28,0 kg/m2 (15,9–65,4). Rizikové faktory zahrnovaly věk > 60 let (49 %), Gail skóre > 1,66 (40 %) a předcházející ADH, ALH, LCIS or DCIS s mastektomií (11 %). V průměrném sledovaném období 35 měsíců bylo zastiženo 11 invazivních karcinomů prsu při léčbě exemestanem (E) a 32 karcinomů na léčbě placebem (P) s roční incidencí 0,19 % vs. 0,55 %. Z toho poměr duktálních karcinomů byl 10E/27P a lobulárních 1E/5P. Většina tumorů byla ER pozitivních (7E/27P).

Podíl roční incidence invazivního karcinomu prsu nebo DCIS (duktální karcinom in situ) byla 0,35 % pro exemestan a 0,77 % pro placebo. Klinické zlomeniny, osteoporóza, hypercholesterolémie nebo kardiovaskulární příhody byly v obou skupinách totožné.

Exemestan tedy signifikantně redukuje invazivní i preinvazivní karcinomy prsu u postmenopauzálních žen ve zvýšeném riziku rakoviny prsu, a to bez závažné toxicity. Exemestan proto může být využíván jako nová možnost primární prevence karcinomu prsu.

(pes)

Zdroj: Goss P. E. et al. Exemestane for primary prevention of breast cancer in postmenopausal women: NCIC CTG MAP. 3—A randomized, placebo-controlled clinical trial. Prezentováno na ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, dne 3.–7. června 2011.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se