Vnitřní lékařství - Číslo 11/2014

Úvodníky

917
Úvodní slovo předsedy České internistické společnosti J. E. Purkyně profesora MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM
Interna a ateroskleróza: Více rozdílů nebo pojítek?

Rozhovor

920
K preventivní medicíně musí lékař dozrát
Rozhovor s prof. MUDr. Hanou Rosolovou, DrSc.

Mgr. Kristýna Čillíková


Editorial

924
Empagliflozin: další z tichých revolucionářů – editorial

Milan Kvapil


Přehledné referáty

926
Nový SGLT2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu

Zdeněk Rušavý

931
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení?

Tomáš Štulc, Michaela Šnejdrlová, Richard Češka

937
Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika

Hana Rosolová, Barbora Nussbaumerová

942
Nové pohledy na hormonální substituční terapii

Tomáš Fait

949
Novinky v oblasti hypolipidemické léčby

Michal Vrablík, Richard Češka

958
Nefarmakologická léčba – výsledky z Poděbrad

Lukáš Zlatohlávek, Michal Vrablík, Zuzana Urbanová, Hana Pejšová, Jaroslav Hubáček, Richard, Češka

963
Familiární hypercholesterolemie včera a dnes.
Vlastní zkušenosti a nálezy u našeho souboru nemocných s familiární hypercholesterolemií

Richard Češka, Michal Vrablík, Tereza Altschmiedová, Martina Prusíková, Zuzana Urbanová, Josef Šobra

970
LDL-aferéza v léčbě familiárních hyperlipoproteinemií

Vladimír Bláha, Milan Bláha, Miriam Lánská, Eduard Havel, Pavel Vyroubal, Zdeněk Zadák, Pavel Žák, Luboš Sobotka

977
Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci

Debora Karetová, Jan Bultas

985
Co mají společného žilní a tepenná onemocnění?

Jan Piťha, Ondřej Auzký, Karel Roztočil

991
Kardiovaskulární rizikový profil u 40letých mužů a 50letých žen v České republice: výsledky průřezové studie

Michal Vrablík, Zdeněk Chmelík, Věra Lánská


Aktuality

999
Adherence pacientů s diabetem 2. typu k aplikaci inzulinových analog: vynechávání, časový posun a snižování dávek
Výsledky průzkumu GAPP2TM (Global Attitudes of Patient and Physicians) v České republice

Martin Prázný

1007
Účinnost a bezpečnost inzulinu lispro u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: retrospektivní metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií

Eva Horová


Zprávy z odborných akcí

1010
Pražské evropské dny interní medicíny 2014

Z odborné literatury

1011
Vrbíková J, Fanta M, Koryntová D. Syndrom polycystických ovarií.
Průvodce ošetřujícího lékaře.

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.


Osobní zprávy

1012
Za profesorem Zdeňkem Plachetou

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.