Spomienka na pána profesora Ivana Ďuriša


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(Suppl 5): 3
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., sa narodil 29. marca 1933 v Bratislave, kde prežil prakticky celý svoj život. Štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Komenského ukončil v roku 1957. Prvé roky svojej profesionálnej kariéry strávil v Bardejovských kúpeľoch, kam dostal po promócii umiestenku aj so svojou manželkou lekárkou. Myslím, že práve pobyt v Bardejove v ňom zapálil lásku ku gastroenterológii, ktorej sa venoval po celý profesionálny život. Skutočnosť, že v tom čase musel ošetrujúci lekár sám vykonávať a popisovať RTG vyšetrenia, z neho urobila na slovo vzatého rentgenológa aj bez príslušnej atestácie v danom odbore. V rokoch 1963–1964 pôsobil na gastroenterologickom oddelení vo Výskumnom ústave výživy ľudu v Bratislave. Po príchode na I. internú kliniku LF UK do Bratislavy, na ktorú nastúpil v roku 1964, najskôr na miesto sekundára a v roku 1967 na miesto odborného asistenta, absolvoval atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Svoj vedecký a výskumný záujem nasmeroval na problematiku prekanceróz žalúdka, čo bola aj téma jeho ašpirantskej práce. Faktory ovplyvňujúce karcinogenézu žalúdka v experimente a klinike boli témou jeho doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil v roku 1987. Za prácu v tejto oblasti získal prestížne ocenenie – medailu Japonskej onkologickej spoločnosti v roku 1978. Pri spomínaní na čas strávený v Japonsku hovoril, že zo skromnosti a pracovitosti japonských ľudí by sme si mali brať príklad. Habilitoval v roku 1981 a inaugurovaný na profesora internej medicíny bol v roku 1990. Bol členom redakčnej rady viacerých významných časopisov (Vnitřní lékařství, Česká a Slovenská gastroenterologie, Hepato-Gastroenterology, Bratislavské lekárske listy). Bol aktívnym editorom redakcie pre vydávanie učebníc a monografií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Za svoj život bol autorom viac ako 150 odborných publikácii v zahraničnej a slovenskej literatúre, spoluautorom skrípt a učebníc venovaných internej medicíne. Vrcholom a pretavením ohromných teoretických a praktických vedomostí z internej medicíny je dielo Princípy internej medicíny (2001), ktorého je spolueditorom a spoluautorom. V roku 2013 bol spoluautorom knihy Interná medicína, určenej pre študentov ako aj lekárov. Bol spolueditorom dvojjazyčnej učebnice (slovensky, anglicky) pre študentov medicíny Od symptómu k diagnostike a liečbe.


Napriek všetkým významným funkciám, ktoré zastával: v rokoch 1989–2002, bol prednostom I. internej kliniky LF UK, v rokoch 1997–2000 dekanom LF UK, viac ako 10 rokov predsedom Slovenskej internistickej spoločnosti, čestným členom Poľskej internistickej spoločnosti, čestným členom Európskej federácie internej medicíny, čestným členom American College of Physicians, od roku 2007 bol emeritmým profesorom LF UK, napriek všetkým významným oceneniam (napríklad Dérerová cena v roku 1983, Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti 1993, Zlatá medaila LF UK 1993, Cena rektora UK 2000, Cena Ľudovíta Štúra II. stupňa 2002) ostal človekom skromným, plným pokory. Napriek celosvetovej tendencii k superšpecializácii a atomizácii medicíny a jej jednotlivých pododborov celé roky zastával a presadzoval nutnosť existencie a prežitia všeobecného internistu – lekára s komplexným pohľadom schopného poskladať z množstva jednotlivých skielok celú mozaiku. Neliečime predsa laboratórne výsledky alebo výsledky zobrazovacích metód, ale liečime človeka. Ako pedagóg mal nesmierny dar podávať veci komplikované a zložité jednoduchým spôsobom, aby boli ľahko pochopiteľné študentom či mladým lekárom. Na jeho veľkosť poukazuje aj skutočnosť, že sa nebál konkurencie na vlastnom pracovisku a vychoval 4 profesorov a 6 docentov internej medicíny. Jeho krédom bolo, že dobrým učiteľom je ten, ktorého žiaci prerastú.

Profesor Ďuriš zomrel 15. 5. 2014 po ťažkej chorobe. Až do posledného dychu veril v dobro človeka. Jeho myšlienky zostanú navždy s nami.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava, Slovenská republika


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo Suppl 5

2015 Číslo Suppl 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se