XXXIV. dny mladých internistů
Olomouc, 4.–5. 6. 2015
Sborník abstrakt


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(Suppl 2): 1-7
Kategorie: XXXIV. dny mladých internistů, Olomouc 4.–5. 6. 2015

Obsah

DIABETOLOGIE I 2S8–2S13

1. Asociace kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů s amputacemi a mortalitou u pacientů se syndromem diabetické nohy | A. Němcová, A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, J. Skibová

2. Měření rychlosti šíření pulzové vlny a tuhosti cévní stěny u diabetiků 2. typu – pilotní projekt | J. Gajdová, D. Karásek

3. Efekt aplikácie hyperbarického kyslíka na vazomotoriku cievnej steny u pacientov s diabetes mellitus 2. typu | A. Komorníková, D. Baláž, P. Sabaka, E. Leichenbergová, K. Leichenbergová, Ľ. Gašpar, A. Dukát

4. Vliv vrozených trombofilních poruch na restenózy po perkutánní transluminální angioplastice u diabetiků | M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, A. Němcová, V. Fejfarová, L. Pagáčová, J. Skibová

5. Ovplyvňuje DM účinnosť liečby antagonistom ADP receptorov u pacientov s akútnym STEMI? | T. Bolek, M. Samoš, M. Fedor, F. Kovář, L. Duraj, J. Fedorová, L. Stančiaková, M. Mokáň jr, I. Škorňová, P. Galajda, J. Staško, M. Mokáň sr, P. Kubisz

6. Najnovšie poznatky a manažment fibrilácie predsiení u nediabetikov a diabetickej populácie | J. Harvanová, O. Bobelová, M. Szakács, I. Bačová, R. Beňačka

7. Antidiabetická liečba v teréne srdcového zlyhávania | O. Bobelová, J. Harvanová, M. Szakács

8. Ukončení léčby inzulinovou pumpou u dospělých | V. Česák, H. Česáková, Z. Jankovec, Z. Rušavý

9. Diabetická ketoacidóza jako akutní komplikace diabetu – kazuistika | M. Blaho, V. Hrabovský

10. Laktátová acidóza a bigvanidy; častější než bychom si přáli – kazuistika | T. Pavlů

11. Hypoglycemia factitia – atypická hypoglykémia – kazuistika | M. Mokáň jr, F. Nehaj, M. Stančík, R. Michalová, M. Samoš, P. Galajda, M. Mokáň sr

ENDOKRINOLOGIE A VARIA I 2S14–2S19

12. Efekt tyroxínu na morfologické zmeny n. medianus u pacientov s novodiagnostikovanou primárnou hypotyreózou | D. Holováčová, M. Kužma, Z. Killinger, J. Payer

13. Epikardiální tuk a osteoprotegerin – existují vzájemné souvislosti? | M. Sovová, E. Sovová

14. Tyreostimulačný hormón a C-reaktívny proteín – nezávislé laboratórne prediktory venózneho tromboembolizmu | M. Kovářová, T. Koller, V. Štvrtinová, J. Payer

15. Paraneoplastický inflamatorní syndrom aneb nová jednotka ke zvážení? | O. Fischer, J. Kultan, D. Rozsívalová, V. Kolek

16. Úloha vaspínu v patogenéze koronárnej choroby srdca | M. Stančík, M. Mokáň jr, I. Ságová, R. Michalová, S. Daruľová, M. Samoš, F. Nehaj, P. Galajda, M. Mokáň sr

17. Epikatechínom indukované zmeny v modeli experimentálnej hypertenzie | Š. Lukáč, A. Púzserová, J. Muchová

18. DRESS syndróm – kazuistika | M. Adamcová, T. Koller, J. Payer

19. Extrémne laboratórne nálezy v každodennej klinickej praxi | J. Ilčišin Vaľová, F. Pokorný, J. Ürge

20. Intoxikace a suicidia na interním oddělení – retrospektivní studie | P. Krollová, A. Novák, M. Ullrych, D. Kallmunzerová, B. Turčanová, H. T. Nguyen, M. Mikulica, P. Kadlečková, A. Pashagin, A. Sanaalah, E. Holinková

21. Diferenciálna diagnóza karcinómu ovaria – kazuistika | M. Figurová, M. Kovářová, J. Payer

22. Spondylodiscitida jako vzácná příčina bolesti zad u interního pacienta – kazuistika | M. Vladařová, Š. Konečný, J. Dolina

GASTROENTEROLOGIE I 2S20–2S23

23. HR manometria a RTG pasáž pažerákom v diagnostike porúch pažerákovej motility | M. Ďuriček, P. Bánovčin, M. Schnierer, A. Krkoška, R. Hyrdel

24. Acidifikácia distálneho pažeráka a jej rola v patogenéze GERD | P. Bánovčin jr, M. Ďuriček, J. Halička, M. Haličková, R. Hyrdel, M. Kollarik

25. Užívání inhibitorů protonové pumpy u interních pacientů a jejich dlouhodobé nežádoucí účinky | M. Ječmenová, R. Kroupa, H. Dujsíková

26. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) | G. Balejová

27. Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom | D. Kohoutová, J. Bureš

28. Septin 9 v detekci neoplazií kolorekta | P. Sychra, V. Procházka, M. Konečný, R. Aiglová, L. Ondrášková, L. Roubalová

29. Zriedkavá príčina segmentálnej enteritídy | I. Šturdík, A. Krajčovičová, J. Tóth, M. Malík, V. Javorka, M. Čambal, Z. Zelinková, J. Payer

GASTROENTEROLOGIE II I 2S24–2S27

30. Agregabilita trombocytov u pacientov s IBD na biologickej terapii | M. Schnierer, P. Bánovčin jr, P. Lipták, I. Škorňová, R. Hyrdel, P. Kubisz

31. Střevní mikrobiom, interní onemocnění a fekální bakterioterapie: můžeme se těšit na nové indikace znovuobjevené léčebné metody? | J. Vejmelka

32. Efektivita diagnostiky gastrinómov v súbore Národného centra pre rezistentné peptické vredy a endokrinne aktívne nádory gastrointestinálneho traktu | P. Hyrdel, M. Schnierer, P. Lipták, R. Hyrdel

33. Extrahepatální projevy chronické hepatitidy C | K. Množil Střídová, M. Havrda, K. Krátká, M. Grussmannová, Z. Vernerová, J. Špička

34. U koho myslieť na giardiázu? | P. Lipták, P. Bánovčin, M. Demeter, M. Schnierer, R. Hyrdel

35. Antiagreganciá a antikoagulanciá v praxi gastroenterológa | P. Uhrík, P. Lietava, P. Bánovčin jr, R. Hyrdel

36. Kryoglobulinémia asociovaná s chronickou hepatitídou C – kazuistika | R. Michalová jr, A. Ježíková, J. Krivuš, M. Stančík, R. Michalová sr, P. Makovický, P. Galajda, M. Mokáň sr

GASTROENTEROLOGIE III I 2S28–2S31

37. AKI (akútne poškodenie obličiek, acute kidney injury) u 326 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene – prevalencia, súvislosti, mortalita | Ľ. Skladaný, J. Šváč, L. Lipták

38. Nezvyklá manifestace časného kryptogenního hepatocelulárního karcinomu | P. Klvaňa jr, M. Olbrechtová, M. Loveček, B. Budínská, P. Vítek

39. Biliární papilomatóza – raritní příčina obstrukčního ikteru | A. Buriánová, J. Chalupa, O. Urban, J. Ürge, P. Vítek

40. Komplikace chronické pankreatitidy napodobující karcinom pankreatu | M. Olbrechtová, J. Kuchař, P. Vítek

41. Společná rizika kardiovaskulárních a pankreatobiliárních onemocnění – akutní pankreatitida a změny na EKG | M. Jančaříková

42. Paraduodenální forma pankreatitidy | M. Bojková, P. Dítě, O. Urban, P. Klvaňa, A. Martínek

43. Akútna pankreatitída vyvolaná hypertriglyceridémiou | V. Zborovjanová, V. Procházka, D. Vrzalová

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE I 2S32–2S36

44. Srovnání konvenční radiografie, celotělové magnetické rezonance a nízkodávkové výpočetní tomografie v diagnostice myelomové kostní nemoci | P. Puščiznová, J. Hrbek, M. Heřman, T. Pika, V. Ščudla, J. Bačovský, J. Minařík

45. Efekt LMP-400, nového inhibitoru topoizomerázy I, na lidské a zvířecí buňky a na myší model feochromocytomu/paragangliomu | J. Schovánek, Z. Fryšák, P. Bullová, Y. Tayem, K. Pacák

46. Infekčné komplikácie behom indukčnej liečby akútnej myeloidnej leukémie bez použitia antibiotickej profylaxie | M. Čerňan, T. Szotkowski, M. Kolář, J. Hubáček, E. Faber

47. Nové možnosti léčby osteomyelofibrózy, účinnost a bezpečnost ruxolitinibu – zkušenosti jednoho centra | M. Palová, T. Szotkowski, A. Hluší, K. Indrák, E. Faber

48. Diagnostika a léčba senilní transtyretinové amyloidózy – zkušenosti jednoho centra | T. Pika, P. Látalová, J. Vymětal, E. Kociánová, V. Ščudla

49. Chronické srdeční selhání – následek terapie antracykliny u pacientky s vysoce rizikovou ALL po alogenní transplantaci kostní dřeně a léčbě maligního schwannomu jako sekundární malignity | S. Kaprálová, Z. Novák, D. Pospíšilová, V. Mihál, P. Múdry, E. Klásková

50. Diferenciální diagnostické aspekty hemoblastóz v interní ambulanci – popis dvou případů | K. Piková, M. Všetula, J. Minařík

51. Nádory neznámej primárnej lokalizácie – kazuistika | J. Chovanec jr

52. Pacient s metastatickým procesem skeletu nejasné etiologie | M. Majerníková, J. Sedláček, Z. Monhart

KARDIOLOGIE I I 2S37–2S40

53. Recentné výsledky riešenia grantu SKS 2012–2015 „Využitie rotačnej tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI“ na I. internej klinike JLF UK a UN v Martine | M. Samoš, F. Kovář, M. Fedor, L. Duraj, L. Stančiaková, T. Bolek, M. Mokáň jr, I. Škorňová, J. Fedorová, P. Galajda, J. Staško, P. Kubisz, M. Mokáň sr

54. Kardiálny troponín u pacientov s fibriláciou predsiení | M. Kováčová, M. Potočárová, M. Čaprnda, M. Filková, V. Kramárová

55. Stanovení plazmatických hladin dabigatranu u pacientů léčených pro fibrilaci síní v klinické praxi | M. Kamasová, J. Václavík, L. Slavík, J. Úlehlová, M. Táborský

56. Arytmie na interním akutním příjmu okresní nemocnice | M. Mikulica, J. Hlaváček, M. Ullrych, D. Kallmunzerová, B. Turčanová, H. T. Nguyen, P. Kadlečková, A. Pashagin, A. Sanaalah, E. Holinková, A. Novák

57. Optimalizace nitrokomorového zpoždění pomocí systolic dyssynchrony indexu při resynchronizační léčbě | J. Vondrák, D. Marek, P. Vojtíšek, A. Havlíček

58. Infekcia – častá príčina akútneho srdcového zlyhávania | M. Pernický, J. Murín

59. Nežiadúce účinky antikoagulačnej liečby a reverzná liečba pri nových perorálnych antikoagulanciách (NOAK) | F. Nehaj, M. Mokáň jr, M. Stančík, R. Michalová, P. Galajda, M. Mokáň sr

KARDIOLOGIE II I 2S41–2S44

60. Echokardiografické hodnotenie funkcie myokardu u pacientov s reumatoidnou artritídou bez klinických prejavov kardiovaskulárneho postihnutia | O. Beňačka, J. Beňačka, P. Blažíček, M. Belanský, V. Vojtek, M. Ondrejkovič, J. Payer, Z. Killinger, J. Lietava

61. Fallotova tetralógia v dospelosti | N. Hučková, K. Sekurisová, Z. Ďuranová, A. Zachar, M. Kokles

62. Korelace indexu IFR s hodnotou frakční průtokové rezervy koronárního řečiště | Š. Jeřábek, T. Kovárník, J. Horák, A. Linhart

63. NTproBNP u seniorov – iniciálny pohľad z reálnej klinickej praxe | D. Zhuková, N. Dolanová, J. Jánošiová, M. Dúbrava

64. Recidivující bolesti na hrudi u nemocného s normálním nálezem při selektivní koronarografii. Na co nezapomínat? | I. Šimková, M. Táborský, D. Vindiš

65. Hematom ve stěně levé síně jako vzácná příčina pokatetrizační komplikace | P. Nesvadbová, P. Kuchynka, T. Paleček, E. Němeček, J. Marek, M. Mašek, V. Černý, J. C. Lubanda, A. Linhart

66. Subakútna infekčná endokarditída – úspešná konzervatívna liečba masívnej vegetácie u pacientky po náhrade mitrálnej chlopne – kazuistika | J. Páleš, G. Kamenský

KARDIOLOGIE III A VARIA I 2S45–2S48

67. Screening rizikových faktorů náhlé smrti u sportovců | M. Janák, E. Sovová

68. Peripartální kardiomyopatie – vzácná příčina srdečního selhání | L. Gajdošová, M. Lazárová

69. Prístrojová lymfodrenáž ako pilier terapie lymfedému | A. Džupina, Š. Lukáč

70. Paliativní péče v kardiologii | J. Šťastný, M. Gřiva

71. Káva a interní choroby z pohledu medicíny založené na důkazech | I. Ryšavý

72. Vazodilatačný vplyv ionizovaného kyslíka na Raynaudov fenomén u pacientov s traumatickou vazoneurózou | S. Perečinský, L. Murínová, I. Engler, V. Donič, Ľ. Legáth

73. Plicní embolie – kazuistika | M. Jambrikovičová, J. Sedláček

LIPIDY A METABOLIZMUS I 2S49–2S51

74. Familiární hypercholesterolemie. Charakteristika souboru z Národního centra projektu MedPed v ČR | T. Altschmiedová, M. Vaclová, M. Šnejdrlová

75. Srovnání stanovení apolipoproteinu B výpočtem a přímým měřením na souboru dyslipidemických pacientů | Ľ. Cibičková, R. Gaško, P. Pavlov, H. Vaverková, D. Novotný, D. Karásek

76. Efekt fytosterolu na lipoproteínové subfrakcie u pacientov liečených statínom v sekundárnej prevencii infarktu myokardu | P. Sabaka, A. Komorníková, D. Baláž, M. Čaprnda, A. Dukát

77. Vplyv ω-3-polynenasýtených mastných kyselín na funkciu endotelu u pacientov s metabolickým syndrómom | L. Štovková, T. Lopuchovský, J. Pella, L. Merkovská, L. Jedličková, J. Fedačko, D. Pella, A. Chmelárová

78. Úloha adipokínov v etiopatogenéze akútnej pľúcnej embólie u pacientov s metabolickým syndrómom | S. Daruľová, J. Jurečeková, P. Galajda, M. Mokáň sr

79. Efekt hyperbarickej oxygenoterapie na lipoproteínový profil u pacienta s diabetes mellitus 2. typu | D. Baláž, A. Komorníková, P. Sabaka, E. Leichenbergová, K. Leichenbergová, Ľ. Gašpar, A. Dukát

NEFROLOGIE I 2S52–2S57

80. AL-amyloidóza se zaměřením na renální manifestace | D. Švec-Billá, M. Havrda, K. Krátká, E. Gregora, P. Pavlíček, Z. Vernerová, P. Kučera

81. Renální postižení u pacientů se systémovým lupusem | M. Schubertová, J. Zadražil, P. Horák

82. Bezpečnosť a efektivita hemokoagulačnej prípravy na invazívny výkon u pacientov s cirhózou pečene | Ľ. Skladaný, J. Šváč, P. Molčan, E. Čellárová

83. Hyponatremie u hospitalizovaných pacientů | V. Klementa, J. Zadražil

84. Vliv ikodextrinového a glukózo-bikarbonát/laktátového roztoku na buněčnou populaci v dialyzátu a na hladiny markerů biokompatibility IL6 a CA125 u incidentních peritoneálně dialyzovaných pacientů | A. Pöpperlová, S. Opatrná, D. Lysák, R. Fuchsová, O. Topolčan, L. Trefil, J. Racek

85. Posouzení vybraných biochemických a histomorfologických parametrů minerálové a kostní nemoci u dialyzovaných pacientů k věku, pohlaví, diabetes mellitus a délce dialyzační léčby | K. Žamboch, K. Krejčí, J. Škarda, M. Tichý, I. Überall, P. Skýpalová, K. Langová, D. Stejskal, M. Švesták, J. Zahálková, V. Ščudla, J. Zadražil

86. Léčebná výměnná plazmaferéza v klinické praxi | A. Klíčová, Z. Kosatíková, K. Krejčí, J. Zadražil

87. Raritná diagnostika endokarditídy u pacienta po transplantácii obličky | P. Skalová, I. Dedinská, J. Miklušia, B. Palkoci, L. Laca, P. Galajda, M. Mokáň sr

88. „Trench wars – episode 2: Bartonella strikes back“ | J. Orság, P. Flodr, O. Melter, J. Tkadlec, M. Nováková, J. Šternberský, M. Hrubý, A. Klíčová, K. Žamboch, K. Krejčí, J. Zadražil

REVMATOLOGIE A PNEUMOLOGIE I 2S58–2S61

89. Neinvazivní měření krevního tlaku pomocí pulzního tranzitního času u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe – pilotní studie | M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová, M. Kamasová, V. Kolek

90. Vplyv biologickej liečby na kostnú denzitu pacientov s reumatoidnou artritídou | L. Sterančáková, Z. Killinger, J. Payer

91. Vitamín D u IBD pacientov: porovnanie 3 odlišných metód | A. Krajčovičová, T. Hlavatý, Z. Lešková, J. Payer

92. Záhadná příčina lymfadenopatie | N. Lenčová, D. Starostka

93. Hemolyticko-uremický syndrom | D. Goldmannová

94. Atypicky probíhající legionelová pneumonie – kazuistika | R. Roman, K. Ševela, M. Souček


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo Suppl 2

2015 Číslo Suppl 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se