XXXIV. dny mladých internistů
Olomouc, 4.–5. 6. 2015
Sborník abstrakt


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(Suppl 2): 1-7
Kategorie: XXXIV. dny mladých internistů, Olomouc 4.–5. 6. 2015

Obsah

DIABETOLOGIE I 2S8–2S13

1. Asociace kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů s amputacemi a mortalitou u pacientů se syndromem diabetické nohy | A. Němcová, A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, J. Skibová

2. Měření rychlosti šíření pulzové vlny a tuhosti cévní stěny u diabetiků 2. typu – pilotní projekt | J. Gajdová, D. Karásek

3. Efekt aplikácie hyperbarického kyslíka na vazomotoriku cievnej steny u pacientov s diabetes mellitus 2. typu | A. Komorníková, D. Baláž, P. Sabaka, E. Leichenbergová, K. Leichenbergová, Ľ. Gašpar, A. Dukát

4. Vliv vrozených trombofilních poruch na restenózy po perkutánní transluminální angioplastice u diabetiků | M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, A. Němcová, V. Fejfarová, L. Pagáčová, J. Skibová

5. Ovplyvňuje DM účinnosť liečby antagonistom ADP receptorov u pacientov s akútnym STEMI? | T. Bolek, M. Samoš, M. Fedor, F. Kovář, L. Duraj, J. Fedorová, L. Stančiaková, M. Mokáň jr, I. Škorňová, P. Galajda, J. Staško, M. Mokáň sr, P. Kubisz

6. Najnovšie poznatky a manažment fibrilácie predsiení u nediabetikov a diabetickej populácie | J. Harvanová, O. Bobelová, M. Szakács, I. Bačová, R. Beňačka

7. Antidiabetická liečba v teréne srdcového zlyhávania | O. Bobelová, J. Harvanová, M. Szakács

8. Ukončení léčby inzulinovou pumpou u dospělých | V. Česák, H. Česáková, Z. Jankovec, Z. Rušavý

9. Diabetická ketoacidóza jako akutní komplikace diabetu – kazuistika | M. Blaho, V. Hrabovský

10. Laktátová acidóza a bigvanidy; častější než bychom si přáli – kazuistika | T. Pavlů

11. Hypoglycemia factitia – atypická hypoglykémia – kazuistika | M. Mokáň jr, F. Nehaj, M. Stančík, R. Michalová, M. Samoš, P. Galajda, M. Mokáň sr

ENDOKRINOLOGIE A VARIA I 2S14–2S19

12. Efekt tyroxínu na morfologické zmeny n. medianus u pacientov s novodiagnostikovanou primárnou hypotyreózou | D. Holováčová, M. Kužma, Z. Killinger, J. Payer

13. Epikardiální tuk a osteoprotegerin – existují vzájemné souvislosti? | M. Sovová, E. Sovová

14. Tyreostimulačný hormón a C-reaktívny proteín – nezávislé laboratórne prediktory venózneho tromboembolizmu | M. Kovářová, T. Koller, V. Štvrtinová, J. Payer

15. Paraneoplastický inflamatorní syndrom aneb nová jednotka ke zvážení? | O. Fischer, J. Kultan, D. Rozsívalová, V. Kolek

16. Úloha vaspínu v patogenéze koronárnej choroby srdca | M. Stančík, M. Mokáň jr, I. Ságová, R. Michalová, S. Daruľová, M. Samoš, F. Nehaj, P. Galajda, M. Mokáň sr

17. Epikatechínom indukované zmeny v modeli experimentálnej hypertenzie | Š. Lukáč, A. Púzserová, J. Muchová

18. DRESS syndróm – kazuistika | M. Adamcová, T. Koller, J. Payer

19. Extrémne laboratórne nálezy v každodennej klinickej praxi | J. Ilčišin Vaľová, F. Pokorný, J. Ürge

20. Intoxikace a suicidia na interním oddělení – retrospektivní studie | P. Krollová, A. Novák, M. Ullrych, D. Kallmunzerová, B. Turčanová, H. T. Nguyen, M. Mikulica, P. Kadlečková, A. Pashagin, A. Sanaalah, E. Holinková

21. Diferenciálna diagnóza karcinómu ovaria – kazuistika | M. Figurová, M. Kovářová, J. Payer

22. Spondylodiscitida jako vzácná příčina bolesti zad u interního pacienta – kazuistika | M. Vladařová, Š. Konečný, J. Dolina

GASTROENTEROLOGIE I 2S20–2S23

23. HR manometria a RTG pasáž pažerákom v diagnostike porúch pažerákovej motility | M. Ďuriček, P. Bánovčin, M. Schnierer, A. Krkoška, R. Hyrdel

24. Acidifikácia distálneho pažeráka a jej rola v patogenéze GERD | P. Bánovčin jr, M. Ďuriček, J. Halička, M. Haličková, R. Hyrdel, M. Kollarik

25. Užívání inhibitorů protonové pumpy u interních pacientů a jejich dlouhodobé nežádoucí účinky | M. Ječmenová, R. Kroupa, H. Dujsíková

26. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) | G. Balejová

27. Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom | D. Kohoutová, J. Bureš

28. Septin 9 v detekci neoplazií kolorekta | P. Sychra, V. Procházka, M. Konečný, R. Aiglová, L. Ondrášková, L. Roubalová

29. Zriedkavá príčina segmentálnej enteritídy | I. Šturdík, A. Krajčovičová, J. Tóth, M. Malík, V. Javorka, M. Čambal, Z. Zelinková, J. Payer

GASTROENTEROLOGIE II I 2S24–2S27

30. Agregabilita trombocytov u pacientov s IBD na biologickej terapii | M. Schnierer, P. Bánovčin jr, P. Lipták, I. Škorňová, R. Hyrdel, P. Kubisz

31. Střevní mikrobiom, interní onemocnění a fekální bakterioterapie: můžeme se těšit na nové indikace znovuobjevené léčebné metody? | J. Vejmelka

32. Efektivita diagnostiky gastrinómov v súbore Národného centra pre rezistentné peptické vredy a endokrinne aktívne nádory gastrointestinálneho traktu | P. Hyrdel, M. Schnierer, P. Lipták, R. Hyrdel

33. Extrahepatální projevy chronické hepatitidy C | K. Množil Střídová, M. Havrda, K. Krátká, M. Grussmannová, Z. Vernerová, J. Špička

34. U koho myslieť na giardiázu? | P. Lipták, P. Bánovčin, M. Demeter, M. Schnierer, R. Hyrdel

35. Antiagreganciá a antikoagulanciá v praxi gastroenterológa | P. Uhrík, P. Lietava, P. Bánovčin jr, R. Hyrdel

36. Kryoglobulinémia asociovaná s chronickou hepatitídou C – kazuistika | R. Michalová jr, A. Ježíková, J. Krivuš, M. Stančík, R. Michalová sr, P. Makovický, P. Galajda, M. Mokáň sr

GASTROENTEROLOGIE III I 2S28–2S31

37. AKI (akútne poškodenie obličiek, acute kidney injury) u 326 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene – prevalencia, súvislosti, mortalita | Ľ. Skladaný, J. Šváč, L. Lipták

38. Nezvyklá manifestace časného kryptogenního hepatocelulárního karcinomu | P. Klvaňa jr, M. Olbrechtová, M. Loveček, B. Budínská, P. Vítek

39. Biliární papilomatóza – raritní příčina obstrukčního ikteru | A. Buriánová, J. Chalupa, O. Urban, J. Ürge, P. Vítek

40. Komplikace chronické pankreatitidy napodobující karcinom pankreatu | M. Olbrechtová, J. Kuchař, P. Vítek

41. Společná rizika kardiovaskulárních a pankreatobiliárních onemocnění – akutní pankreatitida a změny na EKG | M. Jančaříková

42. Paraduodenální forma pankreatitidy | M. Bojková, P. Dítě, O. Urban, P. Klvaňa, A. Martínek

43. Akútna pankreatitída vyvolaná hypertriglyceridémiou | V. Zborovjanová, V. Procházka, D. Vrzalová

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE I 2S32–2S36

44. Srovnání konvenční radiografie, celotělové magnetické rezonance a nízkodávkové výpočetní tomografie v diagnostice myelomové kostní nemoci | P. Puščiznová, J. Hrbek, M. Heřman, T. Pika, V. Ščudla, J. Bačovský, J. Minařík

45. Efekt LMP-400, nového inhibitoru topoizomerázy I, na lidské a zvířecí buňky a na myší model feochromocytomu/paragangliomu | J. Schovánek, Z. Fryšák, P. Bullová, Y. Tayem, K. Pacák

46. Infekčné komplikácie behom indukčnej liečby akútnej myeloidnej leukémie bez použitia antibiotickej profylaxie | M. Čerňan, T. Szotkowski, M. Kolář, J. Hubáček, E. Faber

47. Nové možnosti léčby osteomyelofibrózy, účinnost a bezpečnost ruxolitinibu – zkušenosti jednoho centra | M. Palová, T. Szotkowski, A. Hluší, K. Indrák, E. Faber

48. Diagnostika a léčba senilní transtyretinové amyloidózy – zkušenosti jednoho centra | T. Pika, P. Látalová, J. Vymětal, E. Kociánová, V. Ščudla

49. Chronické srdeční selhání – následek terapie antracykliny u pacientky s vysoce rizikovou ALL po alogenní transplantaci kostní dřeně a léčbě maligního schwannomu jako sekundární malignity | S. Kaprálová, Z. Novák, D. Pospíšilová, V. Mihál, P. Múdry, E. Klásková

50. Diferenciální diagnostické aspekty hemoblastóz v interní ambulanci – popis dvou případů | K. Piková, M. Všetula, J. Minařík

51. Nádory neznámej primárnej lokalizácie – kazuistika | J. Chovanec jr

52. Pacient s metastatickým procesem skeletu nejasné etiologie | M. Majerníková, J. Sedláček, Z. Monhart

KARDIOLOGIE I I 2S37–2S40

53. Recentné výsledky riešenia grantu SKS 2012–2015 „Využitie rotačnej tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI“ na I. internej klinike JLF UK a UN v Martine | M. Samoš, F. Kovář, M. Fedor, L. Duraj, L. Stančiaková, T. Bolek, M. Mokáň jr, I. Škorňová, J. Fedorová, P. Galajda, J. Staško, P. Kubisz, M. Mokáň sr

54. Kardiálny troponín u pacientov s fibriláciou predsiení | M. Kováčová, M. Potočárová, M. Čaprnda, M. Filková, V. Kramárová

55. Stanovení plazmatických hladin dabigatranu u pacientů léčených pro fibrilaci síní v klinické praxi | M. Kamasová, J. Václavík, L. Slavík, J. Úlehlová, M. Táborský

56. Arytmie na interním akutním příjmu okresní nemocnice | M. Mikulica, J. Hlaváček, M. Ullrych, D. Kallmunzerová, B. Turčanová, H. T. Nguyen, P. Kadlečková, A. Pashagin, A. Sanaalah, E. Holinková, A. Novák

57. Optimalizace nitrokomorového zpoždění pomocí systolic dyssynchrony indexu při resynchronizační léčbě | J. Vondrák, D. Marek, P. Vojtíšek, A. Havlíček

58. Infekcia – častá príčina akútneho srdcového zlyhávania | M. Pernický, J. Murín

59. Nežiadúce účinky antikoagulačnej liečby a reverzná liečba pri nových perorálnych antikoagulanciách (NOAK) | F. Nehaj, M. Mokáň jr, M. Stančík, R. Michalová, P. Galajda, M. Mokáň sr

KARDIOLOGIE II I 2S41–2S44

60. Echokardiografické hodnotenie funkcie myokardu u pacientov s reumatoidnou artritídou bez klinických prejavov kardiovaskulárneho postihnutia | O. Beňačka, J. Beňačka, P. Blažíček, M. Belanský, V. Vojtek, M. Ondrejkovič, J. Payer, Z. Killinger, J. Lietava

61. Fallotova tetralógia v dospelosti | N. Hučková, K. Sekurisová, Z. Ďuranová, A. Zachar, M. Kokles

62. Korelace indexu IFR s hodnotou frakční průtokové rezervy koronárního řečiště | Š. Jeřábek, T. Kovárník, J. Horák, A. Linhart

63. NTproBNP u seniorov – iniciálny pohľad z reálnej klinickej praxe | D. Zhuková, N. Dolanová, J. Jánošiová, M. Dúbrava

64. Recidivující bolesti na hrudi u nemocného s normálním nálezem při selektivní koronarografii. Na co nezapomínat? | I. Šimková, M. Táborský, D. Vindiš

65. Hematom ve stěně levé síně jako vzácná příčina pokatetrizační komplikace | P. Nesvadbová, P. Kuchynka, T. Paleček, E. Němeček, J. Marek, M. Mašek, V. Černý, J. C. Lubanda, A. Linhart

66. Subakútna infekčná endokarditída – úspešná konzervatívna liečba masívnej vegetácie u pacientky po náhrade mitrálnej chlopne – kazuistika | J. Páleš, G. Kamenský

KARDIOLOGIE III A VARIA I 2S45–2S48

67. Screening rizikových faktorů náhlé smrti u sportovců | M. Janák, E. Sovová

68. Peripartální kardiomyopatie – vzácná příčina srdečního selhání | L. Gajdošová, M. Lazárová

69. Prístrojová lymfodrenáž ako pilier terapie lymfedému | A. Džupina, Š. Lukáč

70. Paliativní péče v kardiologii | J. Šťastný, M. Gřiva

71. Káva a interní choroby z pohledu medicíny založené na důkazech | I. Ryšavý

72. Vazodilatačný vplyv ionizovaného kyslíka na Raynaudov fenomén u pacientov s traumatickou vazoneurózou | S. Perečinský, L. Murínová, I. Engler, V. Donič, Ľ. Legáth

73. Plicní embolie – kazuistika | M. Jambrikovičová, J. Sedláček

LIPIDY A METABOLIZMUS I 2S49–2S51

74. Familiární hypercholesterolemie. Charakteristika souboru z Národního centra projektu MedPed v ČR | T. Altschmiedová, M. Vaclová, M. Šnejdrlová

75. Srovnání stanovení apolipoproteinu B výpočtem a přímým měřením na souboru dyslipidemických pacientů | Ľ. Cibičková, R. Gaško, P. Pavlov, H. Vaverková, D. Novotný, D. Karásek

76. Efekt fytosterolu na lipoproteínové subfrakcie u pacientov liečených statínom v sekundárnej prevencii infarktu myokardu | P. Sabaka, A. Komorníková, D. Baláž, M. Čaprnda, A. Dukát

77. Vplyv ω-3-polynenasýtených mastných kyselín na funkciu endotelu u pacientov s metabolickým syndrómom | L. Štovková, T. Lopuchovský, J. Pella, L. Merkovská, L. Jedličková, J. Fedačko, D. Pella, A. Chmelárová

78. Úloha adipokínov v etiopatogenéze akútnej pľúcnej embólie u pacientov s metabolickým syndrómom | S. Daruľová, J. Jurečeková, P. Galajda, M. Mokáň sr

79. Efekt hyperbarickej oxygenoterapie na lipoproteínový profil u pacienta s diabetes mellitus 2. typu | D. Baláž, A. Komorníková, P. Sabaka, E. Leichenbergová, K. Leichenbergová, Ľ. Gašpar, A. Dukát

NEFROLOGIE I 2S52–2S57

80. AL-amyloidóza se zaměřením na renální manifestace | D. Švec-Billá, M. Havrda, K. Krátká, E. Gregora, P. Pavlíček, Z. Vernerová, P. Kučera

81. Renální postižení u pacientů se systémovým lupusem | M. Schubertová, J. Zadražil, P. Horák

82. Bezpečnosť a efektivita hemokoagulačnej prípravy na invazívny výkon u pacientov s cirhózou pečene | Ľ. Skladaný, J. Šváč, P. Molčan, E. Čellárová

83. Hyponatremie u hospitalizovaných pacientů | V. Klementa, J. Zadražil

84. Vliv ikodextrinového a glukózo-bikarbonát/laktátového roztoku na buněčnou populaci v dialyzátu a na hladiny markerů biokompatibility IL6 a CA125 u incidentních peritoneálně dialyzovaných pacientů | A. Pöpperlová, S. Opatrná, D. Lysák, R. Fuchsová, O. Topolčan, L. Trefil, J. Racek

85. Posouzení vybraných biochemických a histomorfologických parametrů minerálové a kostní nemoci u dialyzovaných pacientů k věku, pohlaví, diabetes mellitus a délce dialyzační léčby | K. Žamboch, K. Krejčí, J. Škarda, M. Tichý, I. Überall, P. Skýpalová, K. Langová, D. Stejskal, M. Švesták, J. Zahálková, V. Ščudla, J. Zadražil

86. Léčebná výměnná plazmaferéza v klinické praxi | A. Klíčová, Z. Kosatíková, K. Krejčí, J. Zadražil

87. Raritná diagnostika endokarditídy u pacienta po transplantácii obličky | P. Skalová, I. Dedinská, J. Miklušia, B. Palkoci, L. Laca, P. Galajda, M. Mokáň sr

88. „Trench wars – episode 2: Bartonella strikes back“ | J. Orság, P. Flodr, O. Melter, J. Tkadlec, M. Nováková, J. Šternberský, M. Hrubý, A. Klíčová, K. Žamboch, K. Krejčí, J. Zadražil

REVMATOLOGIE A PNEUMOLOGIE I 2S58–2S61

89. Neinvazivní měření krevního tlaku pomocí pulzního tranzitního času u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe – pilotní studie | M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová, M. Kamasová, V. Kolek

90. Vplyv biologickej liečby na kostnú denzitu pacientov s reumatoidnou artritídou | L. Sterančáková, Z. Killinger, J. Payer

91. Vitamín D u IBD pacientov: porovnanie 3 odlišných metód | A. Krajčovičová, T. Hlavatý, Z. Lešková, J. Payer

92. Záhadná příčina lymfadenopatie | N. Lenčová, D. Starostka

93. Hemolyticko-uremický syndrom | D. Goldmannová

94. Atypicky probíhající legionelová pneumonie – kazuistika | R. Roman, K. Ševela, M. Souček


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×