Marek J et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing 2010. Počet stran 777. ISBN 978- 80- 247- 2639- 7.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(12): 1256
Kategorie: Z odborné literatury

V nakladatelství Grada Publishing vyšlo 4., zcela přepracované a doplněné vydání knihy širokého autorského kolektivu vedeného prof. MU Dr. Josefem Markem, DrSc., Farmakoterapie vnitřních nemocí.

Na 777 stranách jsou podány velmi přehlednou formou současné léčebné postupy v jednotlivých částech interní medicíny, tj. farmakoterapie onemocnění srdce a periferních cév, ledvin, plic, trávicího ústrojí, krvetvorného systému, pohybového aparátu a léčebným postupům v endokrinologii včetně diabetes mellitus a problematiky léčby kortikosteroidy. Mezi kapitoly zaměřené na určitou specifickou léčebnou oblast, jež jistě ocení každý klinicky orientovaný lékař, patří problematika léčby obezity, metabolických osteopatií či hyperlipoproteinemií a dyslipidemií. Samostatné kapitoly jsou věnovány problematice použití antibio­tik, léčbě zhoubných onemocnění a terapii malnutrice a katabolizmu. Za velmi cennou součást vydaného díla je nutno považovat kapitoly přesahující klasické hranice oboru, věnované imunomodulační léčbě, použití psychofarmak ve vnitřním lékařství, terapii cerebrovaskulárních poruch, symptomatické a paliativní terapii, geriatrické farmakoterapii a léčebným postupům u intoxikací.

Dobré orientaci v textu napomáhá seznam použitých zkratek i věcný rejstřík a pro tento typ publikace typický rejstřík generických názvů léčiv a rejstřík obchodních názvů léků. K celkově dobrému pocitu a ke čtivosti knihy přispívá i velmi dobrá formální úprava a graficky zdařilé tabulky i schémata, vhodně doplňující odborný text a zvyšující informační náboj jednotlivých kapitol. Je zřejmé, že množství nových informací, které museli autoři vybrat, roztřídit a začlenit do osvědčených terapeutických postupů byl obrovský a je patrno, že se to zdařilo. Kniha shrnuje poznatky, jež by čtenář získával v řadě situací jen obtížně a s velkým časovým nasazením. Ke kladům publikace patří i schopnost rychlé a pohotové informace v rámci každodenní praxe a pečlivý výběr doporučené literatury, uvedené vždy na konci jednotlivých kapitol a vesměs zohledňující i publikace domácích autorů.

Z celého spisu vysvítá, že jde o vyvážené dílo zkušeného a nanejvýš povolaného editora s neobyčejně širokým rozhledem ve vnitřním lékařství. Celou knihou prolíná jasná koncepce a osobní angažovanost s citem pro potřeby každodenní klinické praxe. Prof. Markovi je nutno vyslovit uznání i za docílení vyváženosti jednotlivých kapitol bez potlačení osobitosti jednotlivých spoluautorů. Publikace je určena především internistům, praktickým lékařům a lékařům dílčích oborů vnitřního lékařství, ale její didaktickou hodnotou je i přístupnost pro studenty medicíny a mladé lékaře v přípravě ke specializační zkoušce z vnitřního lékařství a jeho dílčích odnoží.

Jsem přesvědčen, že i nynější, v pořadí již 4. vydání Farmakoterapie vnitřních nemocí, tradiční a v současnosti již přirozené součásti základního informačního fondu české interní medicíny bude přijata se zájmem a vstřícností a stane se obdobně jako v rámci předchozích vydání samozřejmou součástí jejich příručních knihoven a pohotovým zdrojem potřebných a aktuálních informací.

prof. MU Dr. Vlastimil Ščudla, CSc.
www.fnol.cz
e mail: vlastimil.scudla@fnol.cz

Doručeno do redakce: 15. 11. 2010


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se