Osmdesátiny primáře Julia Vachtenheima


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(1): 99
Kategorie: Personalia

Relativitu plynutí času si uvědomujeme zejména v situacích, kdy lidé z našeho okolí dosáhnou jubilea, které nás překvapí rozporem mezi kalendářními údaji a biologickým věkem oslavence. Podobně to všichni cítíme při oslavách 80. narozenin primáře MUDr. Julia Vachtenheima, CSc.

Pan MUDr. Julius Vachtenheim, CSc., se narodil 26. ledna 1927 v Brodu/Iršavě na tehdejší Podkarpatské Rusi. Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze ukončil v roce 1952. Svou lékařskou praxi zahájil na interním oddělení v Havlíčkově Brodě a odtud odešel v roce 1954 na interní oddělení nemocnice v Jihlavě, kde pracuje doposud. V roce 1956 dosáhl atestace 1. stupně z vnitřního lékařství, v roce 1959 atestace z revmatologie, v roce 1967 atestace 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1969 obhájil kandidaturu lékařských věd. V letech 1956–1981 zastával místo primáře revmatologického oddělení a v letech 1981–1991 primáře 1. interního oddělení. Následně byl zástupcem primáře 2. interního oddělení jihlavské nemocnice a od roku 1993 doposud je privátním internistou a revmatologem na poliklinice. Jihlavská nemocnice však využívá jeho odborné erudice doposud. Je jejím revmatologickým konziliářem a garantem předatestační přípravy mladých lékařů v revmatologii.

Ač specializací revmatolog, obsáhl primář Vachtenheim díky své houževnatost a píli obdivuhodného přehledu ve všech základních interních oborech a během jeho vedení bylo na interním oddělení v Jihlavě zřízeno kardiostimulační centrum a hemodialýza, které byly jedny z prvních podobných pracovišť v tehdejších okresních nemocnicích. Kromě odborné a organizační práce na interním oddělení byl MUDr. Julius Vachtenheim v letech 1972–1991 předsedou Spolku lékařů České lékařské společnosti a podílel se na organizaci nepřeberného počtu odborných akcí, z nichž řada přesáhla regionální význam.

U nás i v zahraničí publikoval desítky odborných prací v oboru revmatologie, zejména o systémových nemocech pojiva. Některé z nich byly opakovaně citovány i v renomovaných odborných časopisech.

V osobním životě jsou hlavním zdrojem potěšení pro MUDr. Vachtenheima jeho děti a jejich rodiny. Obě děti si vybraly povolání, které souvisí s otcovou oblíbenou medicínou. Dcera pracuje jako psycholožka a syn jako molekulární biolog.

Vážený pane primáři, stal jste se desítkám lékařů učitelem artis medicinae, kteří prošli jihlavským interním oddělením, a jste spojujícím článkem mezi generacemi předešlými a přicházejícími.

Každý z nás s postupujícím během času čím dál tím více oceňuje skutečnost, je-li jeho spolupracovník nejen vynikajícím odborníkem, ale i slušným člověkem. Takovým, pane primáři, pro své žáky a kolegy navždycky zůstáváte a je nám nesmírnou ctí, že se naše medicínské cesty mohou nadále střetávat.

Přejeme Vám pevné zdraví a dosavadní neutuchající pracovní zaujetí.

Za všechny Vaše spolupracovníky

Jaroslav Točík

prim. MUDr. Jaroslav Točík

interní oddělení Nemocnice Jihlava

www.nemji.cz

e-mail: tocikj@nemji.cz

Doručeno do redakce: 5. 12. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×