28. světový kongres interní medicíny (10.–13. listopadu 2006, Tchaj−pej, Tchaj−wan)


Autoři: K. Horký
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(1): 97-98
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Světové kongresy vnitřního lékařství se konají pod patronací International Society of Internal Medicine (ISIM) každé 2 roky střídavě v různých kontinentech a zemích světa. Jen pro připomínku jeden z nich se v roce 1982 konal i v Praze. Světové kongresy interní medicíny tedy mají již mnohaletou tradici. Místo uspořádání kongresu je prestižní otázkou a je řešeno vždy s alespoň šestiletým předstihem formou kompetitivní prezentace jednotlivých ucházejících se zemí a jejich národních internistických společností na zasedání Executive Committee of ISIM a následným hlasováním v General Assembly of ISIM (tvoří jej zástupci jednotlivých národních společností).

Pro letošní rok bylo v řídícím výboru ISIM rozhodnuto uspořádat kongres na Tchaj-wanu v jeho hlavním městě Tchaj-peji. Určité obavy z menší účasti registrovaných účastníků na tak vzdáleném místě se nenaplnily. Na kongresu se zaregistrovalo více než 8 000 účastníků, z nichž však většinu tvořili účastníci z jihovýchodní Asie a Tichomoří. Tchaj-pej je moderní velkoměsto s více než 4 miliony obyvatel, velkým stavebním ruchem a rozvojem jak ubytovacích kapacit, tak i dopravní infrastruktury. Pro pořádání velkých kongresů slouží Mezinárodní kongresové centrum, umístěné v centru Tchaj-peje, s dostatečnou kapacitou velkých i menších kongresových sálů a konferenčních místností. Nosným tématem 28. kongresu bylo postavení vnitřního lékařství v éře rozvoje informačních technologií.

Organizace a programová struktura kongresu byla podobná předchozím kongresům ISIM (a připomíná i kongresy České internistické společnosti), při nichž je hlavní důraz kladen na bloky přehledových sdělení shrnujících pokroky v dané oblasti od posledního kongresu a jen menší část je věnována vlastním výsledkovým sdělením, včetně jejich prezentace formou posterů. Vítězové posterových sekcí jsou pak slavnostně vyhlašováni a odměněni hodnotnými cenami na závěrečném galavečeru. Jednání sjezdu probíhala vedle plenárního zahajovacího zasedání ve 2–4 paralelních sekcích. Jaký význam pro Tchaj-wan a Tchajwanskou internistickou společnost přikládali sjezdu pořadatelé, dosvědčuje i přítomnost předních představitelů nejen zdravotnictví, ale i vlády, v čele s prezidentem Tchaj-wanu Mr. Shui-Bian Chen, který přednesl nezvykle informovaný projev o globálních i místních problémech zdravotnictví. Přehled programu tohoto kongresu je možné získat na elektronické adrese www.icim2006-taipei.org.tw.

Za Českou internistickou společnost (ČIS) se jednání kongresu zúčastnili předseda ČIS prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., jako člen Executive Committee of International Society of Internal Medicine a autor vyzvané přednášky na téma Aldosterone receptor blockers in cardiovascular therapy – historical perspectives. Organizace kongresu byla dobrá, včetně technologického zabezpečení a doprovodného kulturního a společenského programu (koncert Petrohradského symfonického orchestru, vystoupení špičkových folklorních skupin s velkými bubny nebo tanečněakrobatickými výkony).

Vedle odborného a společenského programu byl kongres významný také rozsáhlými změnami v řídících orgánech ISIM, především v Executive Committee. Vzhledem k tomu, že president- elect prof. Kiyoshi Kurokawa se stal hlavním poradcem japonské vlády pro zdravotnictví, abdikoval ze své dosavadní funkce výkonného předsedy. Místo něho byl jednomyslně zvolen jako president ISIM prof. Dr. Rolf A. Streuli, ze Švýcarska, dosavadní dlouholetý generální sekretář ISIM. Do funkce past-president přechází dosavadní předseda prof. Thomas Kjellstrom ze Švédska. Novým funkcionářem ve funkci president-elect se stal prof. Napier Thomson z Australie. Na místo sekretáře byl vybrán a schválen prof. Hans-Peter Kohler, MD, ze Švýcarska. Třem dalším členům výboru (prof. Bart Keymeulen, prof. E. Sanchez Delgado, prof. K. Horký) skončil maximální počet dvou údobí, po které je možné zastávat členství v Executive Committee of ISIM, a byli nahrazeni novými členy. Mezi odstupující členy patřím tedy i já. Za zásluhy jsem byl jmenován čestným členem ISIM (Honorary Member of the International Society of Internal Medicine).

Je třeba popřát nově zvolenému výboru další úspěchy v nelehké práci při hájení pozice vnitřního lékařství mezi ostatními specializacemi i korektní řešení určitých neshod mezi ISIM a European Federation of Internal Medicine. Měla by tomu napomoci i deklarace, která po dopracování expertní skupinou bude předložena EFIM k vyjádření a eventuálně připojení se k této deklaraci.

Dalším významným bodem zasedání Executive Committee a General Assembly bylo potvrzení, resp. rozhodnutí o konání dalších bianuálních kongresů ISIM: v roce 2008 v Buenos Aires (16.–20. 8. 2008), v roce 2010 Melbourne (20.–25. 3. 2010) a po dlouhém jednání bylo pořádání kongresu ISIM v roce 2012 svěřeno Santiago de Chile.

Právě proběhlý 28. světový kongres interní medicíny v Tai-peji prokázal svébytné postavení tohoto oboru mezi ostatními odbornostmi a je třeba přát dalším organizátorům ještě úspěšnější průběh chystaných kongresů. Domnívám se, že by do příští kompetice o uspořádání Světového kongresu ISIM v následujících letech (2014 nebo 2016) měla vstoupit i Česká internistická společnost. Nebyla by jistě bez šancí, protože příští kongresy by měly po dohodě s EFIM, podle zavedeného systému střídání kontinentů, směřovat znovu do Evropy.

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.,

FACP (Hon.), ISIM (Hon.)

čestný předseda ČIS ČLS JEP

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

www.vfn.cz

e-mail: khork@lf1.cuni.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se