Zpráva z XVII. Novákových traumatologických dnů


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 23., 2015, č.4

V duchu hesla kongresu „Tradice zavazuje“ proběhly ve dnech 1. a 2. října 2015 XVII. Novákovy traumatologické dny (NTD). Opět se konaly v příjemném prostředí komplexu Maximus Resort na brněnské přehradě. Letošní Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii byl tradičně organizován Úrazovou nemocnicí v Brně a Klinikou traumatologie LF MU v Brně ve spolupráci s European Society for Trauma and Emergency Surgery. Prezidentem kongresu byl zvolen prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., který v roce 2015 oslavil významné životní jubileum. Záštitu nad kongresem převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Program XVII. NTD byl tentokrát zaměřen na komplikace v traumatologii, chirurgii a ortopedii.

Po úvodním slovu prezidenta kongresu byl ve čtvrtek 1.10. zahájen první blok přednášek, v němž se probírala témata komplikací poranění horní končetiny. Oficiální slavnostní zahájení kongresu následovalo po prvním bloku. V úvodu zazněly skladby dechového kvarteta. Prof. Wendsche přivítal účastníky kongresu v lékařské a sesterské sekci. Následně zazněla data upřesňující činnost Úrazové nemocnice, která svým nadregionálním působením vysoce přesahuje statut městské nemocnice. Milou povinností bylo předání čestného členství České společnosti pro úrazovou chirurgii zahraničním hostům. Ceny předával předseda společnosti doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Postupně byli oceněni prof. Hans Zwipp, prof. Peter Giannoudis, prof. Wilhelm Friedl a prof. Pol Rommens. Další milou povinností bylo pokřtění knihy Traumatologie, kterou vydal kolektiv traumatologů z předních pracovišť celé České republiky pod vedením autorů Prof. Wendscheho a prim. Veselého. Křtu se opět ujal předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii. Dvě zvané přednášky prof. Giannoudise ozdobily dopolední odborný program.

Odpolední program kongresu měl dvě části. Komplikace dutinových poranění hrudníku a břicha a komplikace poranění dolní končetiny. Obě části byly bohatě diskutovány. V následné plenární schůzi ČSÚCH nás její předseda seznámil se situací, která je v oblasti organizace úrazové péče v ČR, postgraduálním vzdělávání a akreditaci pracovišť úrazové chirurgie. Z pléna zazněly opakované požadavky na změny, zejména v systému atestací. Požadavky se týkaly navrácení provádění atestací zpět na jedno místo, např. na IPVZ. Večerní plavba na parnících po brněnské přehradě a společenský večer byly krásným zakončením prvního dne.

Páteční program byl s ohledem na svoji skladbu a zvané speakery s napětím očekáván a podle ohlasů tato očekávání zcela naplnil. Za mikrofonem se postupně střídali přednostové a profesoři z předních evropských i domácích úrazových center. Odborná úroveň jednotlivých sdělení nikoho nenechala na pochybách, že se jedná o národní kongres úrazové chirurgie. V průběhu kongresu měli zájemci také možnost navštívit workshopy firem a seznámit se s implantátem na ošetření zlomeniny proximálního femuru a patní kosti.

Akce byla velmi úspěšná. Kongres navštívilo přes 250 účastníků ze všech významných českých, slovenských a evropských pracovišť úrazové chirurgie.

Rádi bychom vás již nyní pozvali do Brna na XVIII. Novákovy traumatologické dny, které se budou konat v roce 2017.

za organizační výbor

MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

primář traumatologie

Úrazová nemocnice v Brně

Klinika traumatologie LF MU Brno


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se