Zpráva z 1. Trilaterálního sympozia


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 15., 2007, č.2

Téma

Úrazová chirurgie a následná součinnost se soudním lékařstvím a orgány činnými v trestním řízení

Multioborové setkání, které mělo přispět k užší spolupráci mezi urgentní medicínou, traumatologií, soudním lékařstvím, policií, státním zastupitelstvím a soudy se uskutečnilo 28. a 29. června v Rožnově pod Radhoštěm. Pořadateli tohoto 1. Trilaterálního sympozia byly Česká společnost úrazové chirurgie, Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie, Traumatologické centrum a Ústav soudního lékařství FNO a PČR Správy Sm kraje Ostrava. Akce proběhla pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, děkana ZSF OU doc. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., hejtmana MSK ing. Evžena Tošenovského a ředitele PČR Správy Sm kraje Ostrava plk. Mgr. Radima Pražáka.

„Na místech trestného činu se pohybují zdravotníci z oblasti urgentní medicíny a následně jsou pak poškození převezeni k lékařskému ošetření k nám na traumatologii,“ uvedl primář Traumatologického centra doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

„V průběhu prováděných medicínských úkonů souběžně běží i paralela forenzní, kdy orgány činné v trestním řízení musí zajistit stopy z místa činu a zabezpečit takovou zdravotnickou dokumentaci, aby bylo možné vznést obvinění proti pachateli, a to při respektování všech platných zákonů a nařízení.“

Druhý organizátor kongresu, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství, k tomu dodává: „Všichni dobře víme, že v současné legislativně nepřehledné situaci vznikají často nedorozumění, a to především v přenosu informací a dat mezi zdravotníky a orgány činnými v trestním řízení. Tímto setkáním jsme chtěli docílit určité změny. Program měl za úkol stmelit rozličné odbornosti tak, abychom si vzájemně rozuměli a dovedli spolu komunikovat. Hovořilo se zde mj. o problematice biologických stop, nepoznaných nitrolebních krváceních při úrazech hlavy a forenzních důsledcích, posuzování otřesu mozku znalcem v oboru soudního lékařství, negativních jevech při práci na místě činu, pochybení ohledávajících lékařů a Policie ČR při výjezdu na místo násilného trestného činu apod. K rozšíření programu přispěla přednáška hostů z Bratislavy – Úloha a postavení speciálně cvičeného psa při záchraně lidských životů a mimořádných událostech.

Sympozium mělo u účastníků pozitivní odezvu, pochvalovali si otevřenost jednání. Jsem přesvědčen, že vše je v lidech, v jejich znalostech a schopnostech a ve vzájemném respektování jednotlivých odborných složek. Na sympoziu jsme navázali osobní vztahy, vyjasnili jsme si, co koho trápí a našli jsme i způsoby, jak vzájemnou komunikaci zjednodušit. Mohu hned uvést i jeden konkrétní případ z praxe. Když druhý den ráno nastoupil docent Pleva na službu, přivezli mu pacienta, který byl pobodán a nůž měl zabodnut v hrudníku. Na sympoziu jsme si jasně řekli, jakým způsobem by mělo být s tímto nožem nakládáno tak, aby byl dále využit v trestně právním řízení (zdokumentování DNA stopy pachatele, pachové stopy a otisky pachatele apod.). Policisté samozřejmě chtěli vědět, jaký je zdravotní stav pacienta, kolik měl bodných ran, atd. I tato informace byla poskytnuta v souladu s tím, na čem jsme se na jednání společně dohodli, aby nebyla porušena mlčenlivost a nebylo ohroženo lékařské tajemství,“ uzavřel MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství.

(ším)

zleva doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství a plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D., z Policie ČR Správy Sm kraje Ostrava
Obr. 1. zleva doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství a plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D., z Policie ČR Správy Sm kraje Ostrava

Se cvičenými psy přijela na sympozium Speciální kynologická záchranná služba Slovakia z Bratislavy
Foto: Petr Nováček
Obr. 2. Se cvičenými psy přijela na sympozium Speciální kynologická záchranná služba Slovakia z Bratislavy Foto: Petr Nováček

1. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

Ve dnech 28.– 29. června 2007 proběhlo v Rožnově pod Radhoštěm 1.Trilaterální sympozium, jehož významem bylo posílit spolupráci lékařů, kriminalistů, představitelů justice, soudních znalců a ostatních profesních složek při objasňování zejména takových trestných činů, kdy je vážně ohroženo zdraví či život poškozeného.

Správná koordinace a součinnost těchto specialistů při vyšetřování závažných případů či při poskytování první pomoci obětem trestného činu může sehrát často nenahraditelnou roli.

Na pořádání této, pro společnost velmi přínosné, akce se podílela zejména Fakultní nemocnice Ostrava, která prostřednictvím doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc., jenž působí jako předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a je primářem traumatologického centra FN Ostrava, tuto akci jménem pana docenta garantovala. Nutno podotknout, že na spolupráci se podílelo také ředitelství PČR Správy Sm kraje Ostrava, jenž bylo zastoupeno ředitelem plk. Mgr. Radimem Pražákem Hejtmanství Moravskoslezkého kraje, v zastoupení hejtmana kraje ing.Evžena Tošenovského.

Prezidentem kongresu byl ustanoven MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. z Ústavu soudního lékařství FN Ostrava, jehož přednášky byly velice přínosné a podány profesionálně, stejně tak jako např. přednášky plk. JUDr. Luboše Valeriána, Ph.D. ze Správy PČR Sm kraje Ostrava a člena vědeckého výboru kongresu, či přednášky doc. MUDr. Svatopluka Loyky, CSc., jenž je přednostou Ústavu soudního lékařství a medicínského práva lékařské fakulty olomoucké Univerzity Palackého, kde také přednáší.

Nejen jako lékařská osobnost, ale i jako skvělý moderátor a organizátor se představil už zmíněný doc. MUDr. L. Pleva, CSc., který tak důstojně reprezentoval ostravskou Fakultní nemocnici a Českou společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP. Podle slov pana docenta Plevy proběhla akce úspěšně, ale velmi jej mrzela neúčast státních zástupců, přestože byli na toto sympozium pozváni, stejně jako zástupci z řad soudců, jenž se dostavili pouze v minimálním počtu.

Význam celého setkání ale například dokázal docenit pan Mgr. Jaroslav Rakošan, jenž působí jako soudce Okresního soudu Ostrava nebo JUDr. Miroslav Mucha, soudící na Krajském ostravském soudě.

Stali se tak jednou z mála výjimek představitelů těchto skupin, kteří svou účastí potvrdili, že ono sympozium svým vědeckým a odborným potenciálem může výrazně pomoci zejména v boji proti závažné kriminalitě a přítomnost každého odborníka je zde velmi užitečná.

Ostatní odborné profese zde byly zastoupeny v dos-tatečném počtu a jistě nikdo z přítomných své účasti nelitoval, jelikož si každý zúčastněný odvezl, krom nových a zajímavých poznatků, také příjemné pocity z přátelské a klidné atmosféry, jenž daný kongres provázela.

Závěrem lze konstatovat, že ono sympozium bylo vedeno na vysoké profesní úrovni a přednášky aktivních účastníků byly velmi přínosné pro všechny zúčastněné, což se odrazí v kvalitě jejich vysoce zodpovědné práce, přispěje k lepší spolupráci odborných složek a tak svou měrou pomůže zvýšit jak objasněnost trestné činnosti, tak šance na záchranu obětí násilné trestné činnosti.

V celkovém důsledku se veškeré tyto skutečnosti mohou stát klíčovými pro každého občana, jenž by se dostal do situace, která by pro něj mohla znamenat vážné ohrožení života, a tímto se stalo 1. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM velice hodnotnou záležitostí pro celou společnost.

Mgr. František Dýmal, reportér


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se