Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 30. března 2005 v Úrazové nemocnici v Brně


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 13., 2005, č.2

Přítomni:

prof. dr. P. Gál, Ph.D., prof. dr. P. Wendsche, CSc., dr. P. Nestrojil, CSc., prof. dr. P. Havránek, CSc., dr. P. Zelníček, CSc., doc. dr. P. Maňák, CSc., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., dr. Tesař, CSc., dr. R. Lukáš, dr. J. Procházka, dr. Houser, dr. Zelníček, CSc., dr. J. Ščudla, dr. P. Kopačka, dr. M. Carda, ing. V. Neklapilová

Omluveni:

doc. dr. J. Klečka, CSc., dr. T. Dědek, Ph.D., dr. V. Vaňáč

Jednání řídil: doc. dr. L. Pleva, CSc.

Program

 1. Kontrola zápisu
 2. Akreditační podmínky pro TC dr. Nestrojil, prof. Wendsche,
 3. Registr úrazů prof. Gál
 4. Nový sazebník a nenasdílené výkony dr. Nestrojil, dr. Dědek
 5. Standardy úrazové chirurgie dr. Nestrojil, doc. Maňák,
 6. Zpráva z jednání s poslanci zdravotněsociálního výboru dr. Lukáš
 7. Plánovaná schůzka s paní ministryní
 8. Varia

Průběh

ad 2)

MUDr. P. Nestrojil, CSc. informoval o Stanovisku výboru ČSÚCH k akreditaci školících pracovišť v oboru úrazová chirurgie, který byl zaslán 23. února 2005 na ředitelku oboru VVO MZ ČR paní PhDr. Ivanku Kohoutovou. V dopise výbor ČSÚCH doporučuje využití již zpracovaných projektů (z roku 2000 pro získání statutu Traumacentra). Každé pracoviště ve spolupráci s ředitelstvím nemocnice podá žádost o akreditaci. Pro obory specializačního vzdělávání byli MZ ČR jmenováni tito lékaři:

MUDr. Petr Zelníček, CSc., MUDr. Vladimír Pokorný, CSc., MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., MUDr. Pavel Kubíček, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Tomáš Pavelka, MUDr. Petr Nestrojil, CSc., doc. MUDr. Petr Višna, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc., MUDr. Pavel Kopačka, MUDr. Jan Houser.

Formulář žádosti, Statut, Jednací řád a jmenný seznam členů akreditačních komisí je uveřejněn na www.mzcr/pro odbornou veřejnost/vzdělávání/akreditace nebo na sekretariátu Traumacentra FN Ostrava – Pavla Segarová (tel. 597 375 002, pavla.segarova@fnspo.cz).

ad 3)

Prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. poděkoval kolegům, kteří spolupracovali při zkušební fázi Registru polytraumat. Podal informace o umístění registru a jeho finančním zabezpečení. Pacienty s výstupním ISS vyšším než 16 je nutné do Registru nadále zadávat. Pro stanovení výše ISS byla doporučena spolupráce s intenzivisty. Majitelem dat z registru je výbor ČSÚCH. Přístupová práva a manuály budou rozeslány. Byla projednána možnost finanční odměny z fondu ČSÚCH pro lékaře, kteří zabezpečují zadávání dat do registru.

ad 4)

MUDr. P. Nestrojil, CSc. předložil seznam nenasmlouvaných sdílených kódů v rámci úrazové chirurgie, který bude použit jako podklad pro jednání s pojišťovnami ke zpracování nového sazebníku. Platnost nového sazebníku se odhaduje ke dni 1. ledna 2006. Další odborné společnosti budou písemně žádány o souhlas k nasdílení nenasmlouvaných kódů. Seznam kódů byl rozeslán všem členům výboru ČSÚCH.

ad 5)

Prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. zdůraznil nutnost vypracování metodických pokynů (standardů), které společně s Registrem úrazů polytraumat budou sloužit jako podklady pro jednání s ministerstvy, pojišťovnami a kraji. Na příštím zasedání předloží vzor k vypracování.

ad 6)

MUDr. R. Lukáš – cílem jednání s poslanci je ustanovení nových norem a zákonů nebo jejich novelizace podle současných potřeb traumatologie.

ad 7)

Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. informoval o schůzce na MZ ČR, které se za výbor zúčastnil dne 17. března 2005 společně s prof. MUDr. P. Gálem, Ph.D., doc. MUDr. J. Klečkou, CSc., MUDr. P. Zelníčkem, CSc. a MUDr. R. Lukášem.

Za MZ ČR se schůzky zúčastnili náměstci ministryně MUDr. D. Štrambera a ing. K. Radolf. MZ ČR nemá vliv na financování pojišťoven ani na zařazení traumacenter do Integrovaného záchranného systému.

MUDr. D. Štrambera navrhl další způsoby možného financování:

 • Evropské programy,
 • financování z dalších zainteresovaných ministerstev (dopravy, školství, vnitra),
 • výzkumné záměry, granty,
 • státní rozpočet (traumatologický plán je součástí Národního havarijního plánu),
 • ostatní pojišťovny (životní, důchodové, atd).

ad 8)

MUDr. J. Tesař, CSc. informoval o schůzce s plk. Antošem. Krajský traumatologický plán bude do konce měsíce dubna zpracován a předložen jako vzor pro další regiony.

MUDr. P. Zelníček, CSc. – MV ČR má vypracovaný systém hasičských a záchranných sborů včetně zdravotnictví. Podle zákona jsou Traumacentra zodpovědna za likvidaci následků hromadných úrazů.

Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. – Traumacentra by měla být zařazena do Integrovaného záchranného systému.

Doc. MUDr. P. Maňák, CSc. – vypracuje žádost výboru ČSÚCH pro hejtmany krajů s doporučením zařadit přednosty traumacenter do krizových štábů havarijních plánů krajů.

Doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D. požádá jménem výboru ČSÚCH Vojenskou nemocnici v Praze o poskytnutí informací o materiálním vybavení traumacenter pro zajištění hromadného příjmu zraněných.

Ing. V. Nekvapilová – nový ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR ing. Tomáš Kubínek bude písemně žádat přednosty traumacenter o potřebná data (možné počty volných lůžek, počet lékařů, materiálové vybavení, atd…) při hromadném příjmu zraněných. Uvedená data budou sloužit Bezpečnostní radě státu a měla by být doplněna o požadavky o dovybavení pracovišť (nadnormativní zásoby). Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. a MUDr. P. Zelníček, CSc. budou iniciovat jednání s ing. Tomášem Kubínkem.

Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. přečetl zápis z jednání o aktualizaci koncepce chirurgických oborů, které se konalo dne 2. března 2005 v Lékařském domě v Praze. Vzorem k aktualizaci koncepce byla schválena Koncepce slovenské úrazové chirurgie. Vytvořena pracovní skupina: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., doc. dr. P. Maňák, CSc., MUDr. J. Tesař, CSc., MUDr. František Rybář.

Výbor ČSÚCH vzal na vědomí konání Bruntálských traumatologických dnů, které se konají ve dnech 24.25. 11. 2005 pod garancí doc. dr. Plevy, CSc.

Prof. MUDr. P. Havránek, CSc. informoval výbor o svém jmenování do Mezirezortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů a požádal výbor o garanci. Prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. upozornil na registr dětských úrazů svého pracoviště, který je již čtyři roky funkční a současně je nyní používán i k registru dětských polytraumat. Prof. dr. P. Havránek, CSc. byl výborem ČSÚCH pověřen seznámit pracovní skupinu s možností použití Registru dětských úrazů a polytraumat.

Doc. MUDr. P. Maňák, CSc. informace o konání AO Sympozia v Olomouci, které se bude konat dne 21. dubna 2006.

Prof. MUDr. P. Wendsche,CSc. – informace o kongresu Novákovy traumatologické dny, které se konají 29.30. září 2005 v Brně. Konečný termín pro zaslání abstrakt je 31. května 2005. Možnost online přihlášení na www.ntd2005.cz

Úkoly

 1. Zadávání dat do Registru úrazu polytraumat
  • Z.: pověření členové společnosti
  • T.: průběžně
 2. Žádosti na odborné společnosti ke schválení nenasdílených kódů
  • Z.: MUDr. P. Nestrojil, CSc. T.: 28. 4. 2005
 3. Oslovit hejtmany krajů o kooptování přednostů traumacenter do Havarijních plánů krajů
  • Z.: doc. MUDr. P. Maňák, CSc. T.: 28. 4. 2005
 4. Vzor k vypracování metodických pokynů
  • Z.: prof. MUDr. P. Gál, Ph.D. T.: 28. 4. 2005
 5. Krajský traumatologický plán – vzor
  • Z.: MUDr. J. Tesař, CSc.
  • T.: 28. 4. 2005
 6. Materiální vybavení traumacenter pro zajištění hromadného příjmu zraněných
  • Z.: doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D. T.: 28. 4. 2005
 7. Specifikace požadavků na dovybavení pracovišť při hromadném příjmu zraněných a popálených
  • Z.: doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D. T.: 28. 4. 2005
 8. Zpracování podkladů pro jednání s VZP (polytraumata)
  • Z.: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.,
  • prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., MUDr. R. Lukáš T.: 28. 4. 2005

Schválil:

doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH

Další schůze výboru se koná 28. dubna 2005 v 11,00 hod v Liberci.


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se