Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 28. 4. 2005 v Liberci


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 13., 2005, č.2

Přítomni:

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. R. Lukáš, prof. MUDr. P. Wendsche, CSc., MUDr. P. Nestrojil, CSc., MUDr. P. Zelníček, CSc., doc. MUDr. P. Maňák, CSc., MUDr. J. Tesař, CSc., MUDr. J. Houser, MUDr. J. Ščudla, doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D., doc. MUDr. J. Klečka, MUDr. T. Dědek, Ph.D., MUDr. J. Procházka, MUDr. P. Faltus, MUDr. F. Rybář, MUDr. L. Zvára , MUDr. M. Carda

Omluveni:

prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., prof. MUDr. P. Havránek, CSc., MUDr. P Kopačka, MUDr. J. Vanáč

Jednání řídil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

Program:

  1. Kontrola zápisu
  2. Rozdělení zpracování metodických pokynů (standardů)
  3. Finanční odměna pro lékaře, kteří zabezpečují zadávání dat do regionu
  4. Krajský traumatologický plán
  5. Varia

Úvodem poděkoval doc. L. Pleva dr. R. Lukášovi za pozvání. Dr. R. Lukáš seznámil přítomné s programem zasedání. Pozval sdělovací prostředky a připravil tiskovou konferenci.

1. Kontrola minulého zápisu

2. Registr úrazů – údaje za rok 2003 jsou uzavřené, dopracovává se rok 2004. Rok 2005 se bude zadávat průběžně. Lékařům, kteří se podíleli na vytvoření registru, byla navržena odměna. Podle ČLS JEP je možno vyplatit odměnu ve výši 5 000, Kč. Výbor schválil odměnit dva lékaře z FDN JGM a jednoho lékaře z FN Hradec Králové.

Hospodaření ČSÚCH k 31. 12. 2004 92 841, Kč.

Dr. P. Nestrojil nenasdílené kódy. Dosud zjištěno přes 300 nenasdílených kódů. Je nutné navázat kontakty s odbornými společnostmi, které jsou nositeli těchto kódů a dohodnout se na řešení. Pokud společnosti budou s návrhy souhlasit, bude VZP požadavek na zařazení kódů do odbornosti 503 akceptovat.

Doc. P. Višňa si vyžádal sazebník přímo od VZP. Nejvíce nenasdílených kódů je s všeobecnou chirurgií. V FN Praze Motole bylo vyškrtnuto 150 kódů, většinou ortopedických. Podle názoru doc. P. Višňi záleží na individuálním přístupu pobočky VZP.

Dr. J. Tesař a dr. T. Dědek se sešli na informativní schůzce s pplk. Ing. Karlem Antošem, Ph.D. Byli seznámeni mj. s válečnou medicínou a likvidací hromadných neštěstí. Pplk. Antoš podstoupil legislativu. Dr. T. Dědek materiál prostudoval a vyhodnotil. Konstatoval, že nemocniční složky jsou v IZS zahrnuty pouze okrajově.

Traumatologický plán

Dr. P. Zelníček zdůraznil, že povinnosti traumacenter jsou zakotveny v Metodickém listu MZ ze dne 13. 2. 2001. Zdravotnický systém pracuje bohužel bez jakýchkoliv rezerv. Je třeba nakoupit nové přístroje, zajistit zdroje na zdrav. výkony, služby, lůžka, provoz apod. Navrhuje dohodnout jednání s MZ a MV.

Dr. T. Dědek – najít způsob, jak začlenit traumacentra do traumatologického plánu. Dr. T. Dědek společně s pplk. Antošem vytvoří „vzorový krajský traumatologický plán“, který předloží výboru ČSÚCH. Jednotlivá TC pak přizpůsobí plány individuálním podmínkám. Do traumatologických plánů je nutné zabudovat všechny návaznosti jednotlivých složek včetně nemocniční péče a také požadavky na financování TC.

Na dané téma proběhla diskuze.

Doc. P. Maňák – do IZS začlenit legislativně úlohu traumacenter. Dále přečetl návrh dopisu hejtmanovi kraje. Bylo rozhodnuto oslovit všechny hejtmany s nabídkou k rozšíření vzájemné spolupráce a zařazení představitele spádového traumacentra do krizového štábu a do bezpečnostní rady kraje – vypracuje a rozešle doc. L. Pleva.

Dr. J. Tesař – zaslat dopis nadřízeným pplk. Antoše a poděkovat za spolupráci.

Dále předložil k posouzení „kartu pacienta“, která se používá ve Zlínském kraji při hromadných haváriích. Je přehledná a nezničitelná – dořeší se na příštím výboru.

Doc. P. Višňa – oslovil představitele ÚVN Praha a požádal o zapůjčení jejich traumatologického plánu. Musí však být zaslána oficiální žádost řediteli ÚVN doc. Bartošovi.

Dr. P. Nestrojil – standardy jsou rozpracovány podle potřeb úrazové chirurgie. Jsou takřka kompletní. Nutno dopracovat hrudník, břicho, hlavu, aktualizovat páteř (prof. P. Wendsche, Dr. R. Lukáš).

Po plánované schůzce pracovní skupiny bude předložena definitivní verze výboru společnosti.

Doc. L. Pleva připravuje aktualizaci koncepce úrazové chirurgie. Vychází z původní české koncepce a koncepce slovenské.

Na dané téma proběhla diskuze. Připomínky a návrhy předložit písemně doc. L. Plevovi.

Jménem výboru ČSÚCH předal doc. L. Pleva u příležitosti 70. narozenin prof. MUDr. Jiřímu Látalo vi, CSc. za jeho spolupráci s ČSÚCH obraz v hodnotě 5 000, Kč. Výbor jednohlasně souhlasil s úhradou z fondu společnosti.

Dále doc. L. Pleva navrhuje zhotovit pamětní medaili ČSÚCH.

Společnost Urgentní medicíny a MK připravuje kongres v Příbrami. Doc. L. Pleva pozve předsedu společnosti na schůzi výboru ČSÚCH, kde bude nabídnuta a diskutována vzájemná spolupráce obou společností.

Varia:

Doc. L. Pleva požádal všechny přítomné členy výboru o příspěvky do „Úrazové chirurgie“.

Prof. P. Wensdche se setkal s ředitelem Úrazové pojišťovny ve Vídni Dr. Pelinkou. Požádal o umožnění stáží pro mladé lékaře z ČR na jeho pracovišti. Stáž by měla být tříměsíční a určena pro lékaře po I. atestaci s dobrou znalostí němčiny. V případě zájmu prof. P. Wendsche a doc. L. Pleva projednají osobně konkrétní podmínky.

Dr. J. Houser – TC Ústí nad Labem řešilo hromadné neštěstí ve svém regionu. Dr. J. Houser vypracuje zprávu a předloží na zasedání výboru ČSÚCH.

Prof. P. Wendsche vyzval přítomné členy k aktivní účast na kongresu Novákovy traumatologické dny Brno 29. – 30. 9. 2005. Veškeré informace na www.ntd2005.cz. Konečný termín pro zasílání přihlášek elektronickou poštou je 31. 5. 2005.

Výbor ČSÚCH doporučil a schválil účast MUDr. Radovana Gallii z Nemocnice Hořovice na semináři v Salzburku.

Schválil:

doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH

Příští zasedání výboru ČSÚCH se koná u příležitosti Pardubických traumatologických dnů dne 25. 5. 2005 v 18.00 hod. v hotelu U Zlaté štiky v Pardubicích.


Ve dnech 30.–31. března 2006 se koná ve Znojmě pod patronací CAOS – International

2. Mezinárodní ortopedický kongres – moderní trendy v ortopedii a traumatolgii

Vědecký program má tři hlavní témata:

  1. Počítačem asistovaná ortopedická chirurgie
  2. Minimální invazivní techniky
  3. Nové trendy – volná témata

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

prezident CAOS & MISCZ

Veškeré informace o tématech kongresu a přihlášce k přednáškám jsou na www.kongresznojmo.com


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se