Standardní operační postup k výkonu pitvy poskytovatele v oboru soudní lékařství


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 65, 2020, No. 2, p. 32
Kategorie: Zpráva odborné společnosti

Příloha č. 1

Legislativa

V době schválení tohoto SOP je dotčená legislativa především:

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zák č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantaci tkání a orgánů a změně některých zákonů (transplantační zákon)
 • zák. č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 297/2012 Sb, o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého
 • vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2

Vzorový pitevní protokol

A. Pitevní protokol obsahuje:

a) číslo pitevního protokolu,

b) identifikační údaje zemřelého, jsou-li známy,

c) místo, datum a čas úmrtí, jsou-li známy,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zdravotnických pracovníků provádějících a vizitujících pitvu a popřípadě dalších osob účastnících se pitvy s uvedením důvodu jejich účasti

e) datum a čas zahájení pitvy,

f) anamnestické údaje a informace o významných okolnostech souvisejících s úmrtím, jsou-li známy,

g) klinickou diagnózu ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého,

h) zápis o provedené pitvě členěný na

 1.  zevní prohlídku s popisem těla zemřelého,
 2.  vnitřní prohlídku s makroskopickým popisem nálezu jednotlivých orgánů tělních dutin,
 3.  údaje o provedeném odběru biologického materiálu k dalším vyšetřením; písemný výsledek těchto vyšetření je nedílnou součástí protokolu,

i) záznam o povinných hlášeních.

K pitevnímu protokolu se připojí příslušná část kopie listu o prohlídce zemřelého, kopie příkazu k přepravě těla zemřelého z pitvy a originál průvodního listu k pitvě.

V případě zdravotní pitvy jsou dále součástí pitevního protokolu

a) pitevní diagnóza členěná na:

 1.  základní onemocnění nebo úraz,
 2.  bezprostřední příčina smrti,

b) identifikační údaje jiných osob přítomných pitvě, v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení; u jiných přítomných osob se též uvede pracovní nebo služební zařazení a důvod přítomnosti.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se