52. Krskova soudnělékařská konference ve znamení trojího centenia


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 65, 2020, No. 2, p. 33
Kategorie: Zpráva z kongresu

Ve dnech 29. května až 1. června 2019 se v metropoli Slovenské republiky uskutečnila 52. Krskova soudnělékařská konference s mezinárodní účastí. Aktuální ročník této tradiční a každým druhým rokem pořádané odborné akce se nesl v duchu významného jubilea – stého výročí založení Univerzity Komenského v Bratislavě, nejstarší a největší slovenské vysoké školy, ale i její Lékařské fakulty, a konečně i jednoho z jejích prvních pěti akademických pracovišť – Ústavu soudního lékařství v Bratislavě. Na tomto místě je nutné zmínit, že vůbec první ročník uvedené konference se konal z podnětu profesora Hermana Krska, tehdy ještě pod názvem Májová soudnělékařská konference, již v roce 1956. Po smrti profesora Krska konference in memoriam nese eponymický přívlastek svého zakladatele.

Hlavním dějištěm 52. Krskovy soudnělékařské konference s mezinárodní účastí byla Velká posluchárna v Nové budově teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě v Sasinkově ulici, v níž se sešlo celkem 90 odborníků z 16 zemí a 3 kontinentů (Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Indie, Itálie, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Severní Makedonie, Slovenská republika, Spojené státy americké, Švýcarsko, Španělsko, Turecko). Oficiálním jazykem sympózia byla dle propozic slovenština, čeština a angličtina, ale s ohledem na početnou mezinárodní účast sehrál hlavní roli poslední z uvedených jazyků.

Leitmotivem konference byla připomínka 100 let trvající kontinuity organizované soudnělékařské služby na Slovensku. Aktivní přispěvatelé ale jinak zůstali bez tematického omezení – pořadatelé vítali ústní i plakátová sdělení týkající se všech oblastí soudního lékařství a forenzních věd. Vlastní odborný program konference sestával celkem z 64 příspěvků – 49 přednášek (z nichž 2 byly úvodní, 2 vyžádané a 3 hlavní) a 15 plakátových sdělení, přičemž většina z nich byla prezentována v angličtině. Celkově největší počet příspěvků byl ze Slovenska (18 přednášek a 9 posterů) a překvapivě ze Španělska (9 přednášek, 3 postery). Přednášející z České republiky uvedli celkem 5 samostatných přednášek a dále se spolupodíleli na přípravě jedné přednášky a dvou plakátových sdělení slovenských autorů.

S velkým obdivem vůči organizátorům lze vyzdvihnout reprezentativní účast významných zahraničních hostů a pozvaných přednášejících. Za všechny lze uvést profesora Bertranda Ludese z Paříže, viceprezidenta European Council of Legal Medicine, resp. International Academy of Legal Medicine, profesora Stephana Pollaka z Freiburgu, exprezidenta Německé soudnělékařské společnosti, profesorku Silke Grabherr z Lausanne, viceprezidentku Německé soudnělékařské společnosti, profesora Aurelia Lunu ze španělské Murcie a světoznámého antropologa a kurátora National Museum of Nature History profesora Douglese Ubelakera z Washingtonu.

Vedle odborné části připravili pořadatelé sjezdu pro účastníky výjimečný doprovodný společenský program. Na úvod konference to byl neformální uvítací večer v restauraci Retro. Následující den kulturní program vyvrcholil slavnostní večeří s hudebním doprovodem v panoramatické restauraci Parlament, která se nalézá v těsné blízkosti budovy Národní rady Slovenské republiky a nabízí překrásný výhled na Bratislavský hrad a hladinu Dunaje – tedy na jedny z nejdůležitějších symbolů Slovenska. Na závěr třetího dne, jímž se uzavíral odborný program konference, se uskutečnil rozlučkový večer v jedné z nejstarších bratislavských vináren, a to v restauraci Viecha u Sedliaka. Poslední den sjezdu pak účastníky čekal autokarový výlet po vybraných krásách Slovenska (hrad Děvín, Smolenický zámek a vinařská obec Šenkvice z Malokarpatské vinohradnické oblasti).

Závěrem si dovolím za všechny účastníky konference poděkovat prezidentovi kongresu docentu Jozefu Šidlovi, přednostovi Ústavu soudního lékařství v Bratislavě, a jeho celému pořadatelskému týmu za organizační nasazení, diplomatický um při angažování významných zahraničních přednášejících a mimořádný doprovodný společenský program konference. 

Na šťastnou shledanou na 53. Krskově soudnělékařské konferenci.

Petr Hejna

Ze slavnostního zahájení konference, jíž slavnostně předsedali (zleva doprava): prof. Bertrand Ludes, prof. Aurelio Luna, MUDr. et Mgr. Boris Ťažký, Ph.D., MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, a spectabilis prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Obr. 1. Ze slavnostního zahájení konference, jíž slavnostně předsedali (zleva doprava): prof. Bertrand Ludes, prof. Aurelio Luna, MUDr. et Mgr. Boris Ťažký, Ph.D., MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, a spectabilis prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Společná fotografie účastníků 52. Krskovy soudnělékařské konference ve vstupní hale budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Obr. 2. Společná fotografie účastníků 52. Krskovy soudnělékařské konference ve vstupní hale budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Prezident kongresu docent Jozef Šidlo ve společnosti zahraničních kolegů z Indie a Rakouska.
Obr. 3. Prezident kongresu docent Jozef Šidlo ve společnosti zahraničních kolegů z Indie a Rakouska.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se