Smrteľný prípad kombinovaného užitia benzodiazepínov a difenidínu.


Autoři: Hiroshi Kinoshita 1;  Naoko Tanaka 1;  Ayaka Takakura 1;  Hiroko Abe 2;  Mitsuru Kumihashi 3;  Takayuki Shibayama 3;  Mostofa Jamal 1;  Asuka Ito 1;  Kunihiko Tsutsui 4;  Shoji Kimura 1;  Hirotaro Iwase 2;  Kiyoshi Ameno 1
Působiště autorů: Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Kagawa University, Miki, Kita, Kagawa, Japan 1;  Department of Legal Medicine, Graduate School of Medicine, Chiba University, Inohana, Chuo-ku, Chiba, Japan 2;  Forensic Science Laboratory, Kagawa Prefectural Police Headquarters, Ban-cho, Takamatsu, Kagawa, Japan 3;  Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagawa University, Miki, Kita, Kagawa, Japan 4
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 62, 2017, No. 4, p. 40-43
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pitva prípadu smrtelnej otravy kombináciou benzodiazepínov a diphenidinu.

V súdnolekárskej praxi sa stretávame pomerne často s požitím liečiv a psychotropných a omamných látok. V práci uvádzame prípad smrti v dôsledku kombinovaného užitia benzodiazepínov a difenidínu ako novou psychoaktívnou látkou.

Dvadsať ročná žena bola nájdená v jej izbe., pričom v jej blízkosti boli prítomné početné prázdne balíčky liekov na predpis a balík difenidínu s príslušenstvom na fajčenie. Pri pitve neboli pozorované žiadne významné nálezy, ktoré by mohli inak súvisieť s príčinou úmrtia. Za účelom detekcie významných cudzorodých látok boli vykonané toxikologické analýzy pomocou plynovej chromatografie s hmotnosto spektrometrickým detektorom (GC-MS) a kvapalinovej chromatografie s hmotnosto spektrometrickým detektorom (LC / QTOF-MS). Kvantitatívna toxikologická analýza krvi odobratej zo stehnovej žily ukázala, že boli prítomné látky ako 7-aminoflunitrazepam (metabolit flunitrazepamu), 7-aminonimetazepam (metabolit nimetazepamu), chlorfeniramín a difenidín v koncetráciách 0.086 µg/ml, 0.027 µg/ml, 0.066 µg/ml a 0.073 µg/ml v uvedenom poradí. Smrť bola dôsledkom kombinovanej otravy viacerými liečivami a difenidínom, novodobou dizajnérskou drogou.

Na základe pitevného nálezu zomrelej, výsledkov toxikologického vyšetrenia a vyšetrovania zo strany úradov sme dospeli k záveru, že užitie liekov z radu benzodiazepínov, antagonistov histamínového receptora H1 a dizajnérskej drogy difenidínu viedlo k jej smrti v dôsledku ich kombinovanej toxicity. V literatúre sú nedostatočné údaje týkajúce sa interakcie liekov v prípadoch viacpočetného užívania drog, nami uvedená štúdia poukazuje aj na to, že by sa mala venovať väčšia pozornosť takýmto kombinovaným otravám.

Kľúčové slová:
kombinovaná intoxikácia – benzodiazepíny – difenidín.


Zdroje

1. Kinoshita H, Nishiguchi M, Kasuda S, et al. Forensic toxicological implication of an autopsy case of mixed drug overdose involving clomipramine, chlorpromazine and flunitrazepam. Soud Lek 2008; 53: 28-30.

2. Tanaka N, Kinoshita H, Nishiguchi M, et al. An autopsy case of multiple psychotropic drug poisoning. Soud Lek 2011; 56: 38-39.

3. Kinoshita H, Tanaka N, Takakura A, et al. Multiple drug poisoning case caused by pharmacokinetic interaction involving paroxetine. Rom J Leg Med 2015; 23: 208-210.

4. Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man, (8th ed). Foster City, CA: Biochemical Publications, 2008.

5. Seno H, Hattori H. Benzodiazepines. In: Suzuki O, Watanabe K, eds. Drugs and poisons in humans, a handbook of practical analysis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2005: 283-292.

6. Uchiyama M, Shimokawa Y, Kawamura M, Kikura-Hanajiri R, Hakamatsuka T. Chemical analysis of a benzofuran derivative, 2-(2-ethylaminopropyl)-benzofuran (2-EAPB), eight synthetic cannabinoids, five cathinone derivatives, and five other designer drugs newly detected in illegal products. Forensic Toxicol 2014; 32: 266-281.

7. Kudo K, Ishida T, Hikiji W, et al. Construction of calibration-locking databases for rapid and reliable drug screening by gas chromatography-mass spectrometry. Forensic Toxicol 2009; 27: 21-31.

8. Schulz M, Iwersen-Bergmann S, Andresen H, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics. Crit Care 2012; 16: R136. doi: 10.1186/cc11441.

9. Drummer OH, Odell M. Benzodiazepines and related drugs. In: The forensic pharmacology of drug of abuse. London: Arnold; 2001.

10. Erimin® Tablet interview form. https://ds-pharma.jp/product/erimin/pdf/erimin_tab_interv.pdf, Accessed November, 2016.

11. Hasegawa K, Wurita A, Minakata K, et al. Postmortem distribution of AB-CHIMINAKA, 5-fluoro-AMB, and diphenidine in body fluids and solid tissues in a fatal poisoning case: usefulness of adipose tissue for detection of the drugs in unchanged forms. Forensic Toxicol 2015; 33: 45-53.

12. Helander A, Beck O, Bäckberg M. Intoxications by the dissociative new psychoactive substances diphenidine and methoxphenidine. Clin Toxicol 2015; 53: 446-453.

13. Wallach J, Kang H, Colestock T, et al. Pharmacological investigations of the dissociative ‘legal highs’ diphenidine, methoxphenidine and analogues. PLoS One 2016; 11: e0157021.

14. Bloom FE. Neurotransmission and the central nervous system. In: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, eds. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics (11th eds). New York, Chicago: McGraw-Hill; 2006: 317-339.

15. Kudo K, Usumoto Y, Kikura-Harajiri R, Sameshima N, Tsuji A, Ikeda N. A fatal case of poisoning related to new cathinone designer drugs, 4-methoxy PV8, PV9, and 4-methoxy PV9, and a dissociative agent, diphenidine. Legal Med 2015; 17: 421-426.

16. Drummer OH, Syrjanen ML, Cordner SM. Deaths involving the benzodiazepine flunitrazepam. Am J Forensic Med Pathol 1993; 14: 238-243.

17. Namera A, Makita R, Saruwatari T, Hatano A, Shiraishi H, Nagao M. Acute intoxication caused by overdose of flunitrazepam and triazolam. Am J Forensic Med Pathol 2012; 33: 293-296.

18. Yanagi Y, Haga F, Endo M, Kitagawa S. Comparative metabolic study of nimetazepam and its desmethyl derivative (nitrazepam) in dogs. Xenobiotica 1976; 6: 101-112.

19. Skidgel RA, Erdös EG. Histamine, bradykinin and their antagonists. In: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, eds. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics (11th eds). New York, Chicago: McGraw-Hill; 2006: 629-651.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se