Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH 60-ročný


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 62, 2017, No. 4, p. 51
Kategorie: Osobní sdělení

Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH sa narodil 15. 9. 1957 v Martine. Po promócii v roku 1985 na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Hradci Králové, kde vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo, nastúpil na Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice Univerzity Komenského v Bratislave ako asistent neskôr odborný asistent. V čase pôsobenia na tomto pracovisku získal špecializáciu I. stupňa (1988) a II. stupňa (1992) v odbore patológia. V roku 1997 jeho odborná dráha pokračovala pozíciou vedúceho odborného lekára na Oddelení patológie Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch. Na tomto pracovisku sa bezprostredne stretol z ďalšou odbornou oblasťou, ktorá sa stala a je trvajúcou náplňou jeho vedeckej a odbornej činnosti, a to súdnym lekárstvom. V roku 1998 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo na stále raritnú tému, a to problematiku „hnedého tuku“. Spolupráca so školiteľom prof. MUDr. Milanom Zaviačičom, DrSc. na tému „ženskej prostaty“ pokračovala aj po odchode z pracoviska a bola pretavená do karentovaných prác prinášajúcich stále významný citačný ohlas. V roku 2000 získal špecializáciu zo súdneho lekárstva. Od roku l999 pracuje stále v odbore, a to postupne na Oddelení súdneho lekárstva Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré sa v roku 2005 transformovalo na Súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Od roku 2006 aj na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde od roku 2011 je prednostom a od roku 2016 garantom špecializačného štúdia. V roku 2007 sa vrátil do lona Alma mater, a to Univerzity Komenského na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty, kde od roku 20l5 je prednostom. V roku 2011 habilitoval v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo na LF UK v Bratislave. Svoje vzdelanie rozšíril aj o vedomosti z oblasti organizácie zdravotníctva získaním špecializácie Master of Public Health (2012). Svoje obľúbené predmety, súdne lekárstvo a toxikológiu, prednáša aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde pôsobí od roku 2004; od roku 2006 na pozícii docenta. V rámci odborného rastu absolvoval študijné pobyty v Prahe (1986), Budapešti (1987), Barcelone (1992), Szegede (2001), Essene (2008), Lisabone a Coimbre (2008) a v Mníchove (2009).


Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH po mnoho rokov intenzívne pracuje na rozširovaní svojho odborného vedomostného fondu, takže sa vypracoval medzi čelných predstaviteľov súdnolekárskej obce. Príslovečná je jeho pracovitosť, dôslednosť a objektivita, pre ktoré vlastnosti si vydobyl všeobecné ľudské i odborné uznanie. Prejavom uznania sú členstvá v redakčných radách časopisov: Rechtsmedizin, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Alkoholizmus a drogové závislosti, Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae – zakladateľ a editor, Romanian Journal of Legal Medicine, ako aj ocenenia: Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej spoločnosti patológov SLS (spoluautor, 1993), Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS ako autor a spoluautor (2008, 2009, 2010, 2014, 2015), člen korešpondent Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (2010), čestné členstvo Českej lekárskej spoločnosti JEP (2016), Fellow membership International Academy of Legal Medicine (2016), Čestné členstvo Societatea de Medicinã Legalã diu România (2016), Bronzová, Strieborná a Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007, 2015, 2017), Strieborná medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Pamätná medaila Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2017).

Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH je v podvedomí absolventov lekárskych fakúlt známy ako vynikajúci prednášateľ, autor mnohých publikácií, v evidencii publikačnej činnosti zamestnancov LF UK (EviPub) má 460 záznamov ako autor a spoluautor. Na prvý pohľad prísny a zdanlivo neprístupný doc. Šidlo je v skutočnosti veľmi prívetivým človekom, ktorý nezištne odovzdáva svoje vedomosti každému, kto prejaví skutočný záujem o problém. Tak ako je v práci prísny k sebe, takú istú svedomitosť vždy vyžaduje od svojich spolupracovníkov, ktorí sú mu vďační za nadobudnuté znalosti.

Nemožno prehliadnuť ani jeho organizačné schopnosti, ktorých výsledkom je príprava a organizácia vedeckých kongresov s výrazným medzinárodným ohlasom prispievajúcim k šíreniu dobrého mena pracoviska a republiky v zahraničí. Popri organizácii domácich a spoločných slovensko–českých a česko–slovenských podujatí organizoval 2. a 7. medzinárodné sympózium Osteuropaverein Rechtsmedizin (2008, 2015) a 20. a 25. medzinárodný míting súdneho lekárstva Alpe–Adria–Pannonia (2011, 2017).Vysoká odbornosť a medzinárodné uznanie jeho vedeckých prác sú aj základom jeho ďalších funkcií: súdny znalec v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie patológia, odvetvie súdne lekárstvo Ministerstva spravodlivosti SR, národný expert Ministerstva zdravotníctva SR pre úmrtia súvisiace s drogami, člen odborovej komisie a školiteľ doktorandského štúdia v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo na LF UK, hlavný odborník pre súdne lekárstvo Ministerstva zdravotníctva SR, delegát European Council of Legal Medicine a člen predsedníctva Akademického senátu LF UK.

Vážený doc. Šidlo, milý Jozef, želáme ti pevný životný koreň, živený prajnou letorou a vnútornou disciplínou, trpezlivosť a nekonečný optimizmus, aby si ešte dlho s úsmevom znášal našu prítomnosť v tvojej blízkosti.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Dr. h. c.

a spolupracovníci


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se