XXII. Congress of International Academy of Legal Medicine.


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 4, p. 81
Kategorie: Zpráva z konference

Tri roky po 21. kongrese Medzinárodnej akadémie súdneho lekárstva (IALM), ktorý sa konal na západe Európy v Lisabone, bol miestom konania 22. kongresu východ Európy. Istanbul, druhá najľudnatejšia metropolitná oblasť Európy s 13,5 mil. obyvateľov, priemyselné centrum Turecka, sa rozkladá priamo na rozhraní Európy a Ázie na pahorkoch pri brehoch Bosporu, Marmarského mora a zálivu Zlatý Roh. Výborná poloha mesta na mieste, kde zem pretína morské cesty, ponúka také výhody, ako ľahko ubrániteľný polostrov, ideálna klíma, bohatá a štedrá príroda, či možnosť kontroly nad Bosporom.

Kongres bol organizovaný v spolupráci s Tureckou spoločnosťou súdneho lekárstva. Prezidentom kongresu bol prof. Mete Korkut Gülmen z Cukurova University, národným prezidentom bol doc. Haluk Ince predseda Tureckej společnosti súdneho lekárstva. Miestom kongresových aktivít bolo kongresové centrum Halič nachádzajúce sa na východnom brehu zálivu Zlatý roh. Nevýhodou bola veľká vzdialenosť od centra mesta, čo v blízkosti ubytovaným účastníkom komplikovalo návštevu, niektorých z najznámejších turistických atrakcií ako Kapali Carsi (Krytý bazár), Ayasofya (Hagia Sofia), Sultan Ahmed Camii (Modrá mešita), Topkapi Sarayi (palác Topkapi) alebo Yerebatan Sarayi (podzemná Yerebatanská cisterna), ktorá v stredoveku zaisťovala zásobovanie mesta vodou.

V rámci odborného programu kongresu, ktorý trval dva a pol dňa od 5. do 7. júla 2012 odznelo v 50 sekciách 61 úvodných prednášok, 14 „keynote lectures“ a 284 ústne prezentovaných príspevkov. Novinkou bol spôsob prezentácie posterov. Náležitosti posterov boli v elektronickej forme podľa jednotlivých častí vložené do systému na stránke kongresu mesiac pred jeho konaním. Účastníci kongresu si mohli podľa svojej vôle vyberať a prezerať postery v tzv. kioskoch, kde bolo prístupných všetkých 844 posterov. Boli prezentované pôvodné práce a kazuistíky predovšetkým z oblasti forenznej patológie, toxikológie, molekulovej biológie, forenznej odontológie a antropológie. Pomerne veľký priestor bol venovaný problematike výučby súdneho lekárstva, syndrómu CAN, sexuálneho násilia a násilia na ženách, pochybeniam v zdravotníckej praxi a zobrazovacím technikám. Oficiálnymi jazykmi kongresu boli angličtina, francúzština a španielčina a podľa toho boli tento krát rozdelené aj jednotlivé sekcie. Popri tom však boli sekcie aj v tureckom a arabskom jazyku. V rámci odborného programu sa konali aj sympóziá niektorých odborných spoločností napr. European Academy of Legal Medicine (EALM), Mediterranean Academy of Forensic Sciences (MAFS), Arab Union of Forensic Toxicologists (AUFT) ako aj novovzniknutej Eurasian Academy of Forensic Medicine and Science (EAFMS). Akadémia vznikla z iniciatívy tureckých kolegov a má slúžiť zbližovaniu súdnolekárskych systémov a výmene skúseností medzi krajinami a pracoviskami v Európe a Ázii. Nie je jasné akým spôsobom boli jednotlivé krajiny oslovené v súvislosti so zakladaním Akadémie (napr. Slovensko nebolo oslovené). Za európsku stranu sú zatiaľ členmi balkánske krajiny, krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a niektoré krajiny Spoločenstva nezávislých štátov.

Jedinú plenárnu prednášku predniesol v rámci otváracieho ceremoniálu prof. Davide Ferrara z Padovy. Zdôraznil súčasné smerovanie súdneho lekárstva, do ktorého už nezadržateľne vstúpila molekulová biológia. Podobne ako iné odbory aj súdne lekárstvo sa už nachádza v ére „–omics-ov“. „Genomics, transcriptomics, proteomics a metabolomics“ môžu poskytnúť oveľa kompletnejšiu informáciu o skúmanom organizme. Kedy bude možné využívať tieto techniky v každodennej súdnolekárskej praxi v našich podmienkach ostáva otvorenou otázkou, na ktorú asi nebude možné v najbližších rokoch odpovedať.

Kongresu sa zúčastnilo 1138 účastníkov, z 56 krajín. V dňoch 30. júna až 4. júla v rámci predkongresových aktivít sa konalo za pomerne hojnej účasti (počty boli obmedzené) 20 samostatne spoplatnených špecializovaných „workshopov“, ktoré boli vedené poprednými svetovými odborníkmi v jednotlivých oblastiach.

V rámci spoločenského programu mali účastníci v predvečer kongresu možnosť zakúpiť si plavbu po Bosporskej úžine (89 €). Dňa 5. júla sa konala v kongresovom centre „Welcome party“ na voľnom vzduchu na brehu zálivu Zlatý roh. Účasť na „Gala dinner“ v luxusnom Feriye Restaurant v časti Ortaköy (118 €) určite zvážili viacerí aj solventnejší účastníci kongresu. Fakultatívne výlety ponúkané v období pred kongresom sa nako- niec nekonali zrejme tiež z ekonomických dôvodov.

V rámci kongresu sa konali aj schôdze výkonných výborov a plén European Council of Legal Medicine (ECLM) a International Academy of Legal Medicine. Spoločným menovateľom bola veľmi nízka účasť delegátov. Hlavnými súčasnými myšlienkami predstaviteľov ECLM sú snahy o zjednotenie národných súdnolekárskych systémov a potreba začať prípravy na akreditáciu pre 34 európskych krajín. Výkonný výbor, ktorý pracoval v zložení prezident prof. Vieira (Portugalsko), viceprezident a sekretár prof. Ferrara (Taliansko), pokladník prof. Mangin (Švajčiarsko) a členovia prof. Ludes (Francúzsko), prof. Cusack (Írsko), prof. Keller (Maďarsko) a prof. Vali (Estónsko), bol vo voľbách potvrdený v rovnakom zložení na ďalšie trojročné obdobie. Podobne aj v rámci schôdze IALM bol hlasovaním schválený návrh výboru a bolo zvolené nové predstavenstvo v zložení: prezident prof. Ferrara (Taliansko), viceprezidenti prof. Carracedo (Španielsko) a prof. Mangin (Švajčiarsko), sekretár prof. Gülmen (Turecko), pokladník prof. Fracasso (Švajčiarsko) a reprezentant pre vnútorné záležitosti prof. Cusack (Írsko). Prezidentom European Academy of Legal Medicine (EALM) sa stal prof. Ludes (Francúzsko) a prezidentom Forensic Anthropology Society of Europe prof. Baccino (Francúzsko). Bola schválená aj zmena stanov ohľadom organizovania kongresov v zmysle skrátenia časového intervalu z troch na dva roky. Zmena vstúpi do platnosti až po nasledujúcom kongrese IALM, ktorý sa bude konať v roku 2015 v Spojených arabských emirátoch v Dubai.

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se