5th International Symposium of the Osteuropaverein on Legal Medicine


Autoři: J. Šidlo
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 4, p. 70
Kategorie: Zpráva z konference

Piate sympózium Osteuropaverein Rechtsmedizin sa konalo v dňoch 12. – 14. apríla 2012 v Szegede v Maďarsku. Podujatie organizovali pracovníci Inštitútu súdneho lekárstva Univerzity v Szegede v spolupráci s Maďarskou a Nemeckou spoločnosťou súdneho lekárstva. Témou sympózia bolo „Riadenie motorových vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok“. Na druhý deň po registrácii a „Welcome drink“ dňa 13. apríla bolo sympózium slávnostne otvorené. Nasledoval blok troch pozvaných prednášok. Prvý príspevok S. Howinga, sociálneho psychológa z Holandska bol venovaný výsledkom európskeho výskumného projektu DRUID – Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines a návrhu ich implementácie do holandskej legislatívy. Ide predovšetkým o zavedenie tzv. roadside testov na analýzu odobratých slín a klinických testov na zisťovanie známok ovplyvnenia psychoaktívnymi látkami u účastníkov cestnej premávky a stanovenie limitných koncentrácií pre päť vybratých skupín psychoaktívnych látok. Výsledky projektu ukázali, že vyšetrenie slín je dobre využiteľná a finančne prijateľná metóda. Legislatívne zmeny by mohli byť schválené v roku 2013. Dr. Melegh z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti demonštroval najnovšiu verziu programu Virtual Crash týkajúcu sa simulácií stretu chodca a osobného motorového vozidla, ktorá je dostupná na www.vcrash3.com. Program je možné zakúpiť a stiahnuť za 1650,- eur. V závere bloku vystúpila, v predvečer sympózia v Budapešti habilitovaná, Dr. Kereszty z organizujúceho pracoviska v Szegede, ktorá sa zaoberala dopadom členstva krajín v Európskej únii a vznikom Schengenského priestoru na prácu súdnych lekárov. Voľný pohyb osôb môže komplikovať riešenie smrteľných prípadov, či už ide o chorobné príčiny napr. liečba ordinovaná v inej krajine, úmrtie v inej krajine, problémy identifikácie u nezákonných migrantov, úmrtie na následky dopravnej nehody, ku ktorej došlo v inom štáte atď. Uvedená situácia si vyžaduje veľmi úzku medzinárodnú spoluprácu, zbližovanie jednotlivých súdnolekárskych systémov ako aj nové koncepcie postgraduálneho vzdelávania zamerané viac „medzinárodne“ resp. minimálne na detailnejšie poznanie súdnolekárskych systémov v susedných krajinách.

Nasledoval blok piatich prednášok venovaných hlavnej téme. Boli prezentované výsledky maďarskej účasti na projekte DRUID. V rámci „roadside“ štúdie bolo vyšetrených 3010 vodičov. Zdá sa byť neuveriteľné, že len u štyroch bol zistený alkohol. Nezákonné drogy boli zistené v 0,99 % a liečivá v 3,68 % prípadov. Najčastejšie zistené nezákonné drogy boli kanabinoidy, amfetamíny a kokaín. Medzi liečivami dominovali benzodiazepíny nasledované liečivami na báze opiátov. Prezentované výsledky slovenskej účasti na projekte DRUID budú predmetom samostatnej publikácie. V smrteľných prípadoch vodičov v Csongrádskej oblasti bol alkohol zistený v 33 % prípadov. Liečivá boli zistené v 11 % prípadov, pričom všetky koncentrácie v krvi boli v terapeutickom rozmedzí. Nezákonné drogy boli zistené v 4,5 % prípadov. Prezentácia z Poľska z regiónu Katowice ukázala pomerne vysoké percento zistených liečiv u účastníkov dopravných nehôd vo všetkých kategóriách. Hľadá sa riešenie, akým spôsobom by bolo možné vylúčiť tieto osoby z cestnej premávky. Popoludní bol pre účastníkov sympózia pripravený výlet do pusty. V 45 km vzdialenej obci Mezöhegyes mali možnosť vidieť ukážky drezúry koní. Nasledovala večera s typickými miestnymi špecialitami.

Prvý blok druhého dňa bol opäť venovaný hlavnej téme, prezentácie v druhom bloku patrili do kategórie varia.

Celkove odznelo v rámci odborného programu 17 príspevkov, 11 z Maďarska (9 prezentovali pracovníci usporiadajúceho pracoviska), 2 z Nemecka a po jednom z Holandska, Lotyšska, Poľska a Slovenska. Tridsaťtri účastníkov sympózia vytvorilo komornú atmosféru viac menej typickú pre už tradičné sympóziá Osteuropaverein Rechtsmedizin.

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se