Vyhodnotenie prípadov súdnolekárskych pitiev detí v Bratislavskom a Trnavskom kraji, Slovensko


Autoři: J. Šidlo 1;  J. Šikuta 1;  R. Kuruc 1;  H. Šidlová 2
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine, School of Medicine, Comenius University and Health Care Surveillance Authority, Bratislava, Slovakia 1;  Institute of Pathology, Slovak Medical University and Cytopathos, s. r. o., Bratislava, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 1, p. 13-16
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Štúdie zaoberajúce sa analýzou prípadov násilných, náhlych a neočakávaných úmrtí v detskom veku sú veľmi dôležité, nakoľko tieto úmrtia môžu byť vo veľkom percente preventabilné. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť výsledky analýzy prípadov úmrtí v detskom veku pitvaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách zo spádového územia Bratislavského a Trnavského kraja.

Pacienti a metódy:
Bola vykonaná retrospektívna analýza pitevných protokolov prípadov úmrtí v detskom veku (od 0 do 14 rokov) Ústavu súdneho lekárstva LF UK a Súdnolekárskeho pracoviska ÚDZS v Bratislave za obdobie rokov 1999 až 2008.

Výsledky:
V sledovanom období bolo zistených 156 úmrtí v detskom veku z celkového počtu 10 771 pitvaných prípadov, čo predstavuje 1,45 %. Násilné úmrtia boli zistené v 115 prípadoch t.j. 73,7 %. Prevládali deti mužského pohlavia v 70,5 % prípadov. Najčastejšou príčinou smrti boli poranenia spôsobené tupým predmetom v 44,2 % prípadov, nasledovali úmrtia z chorobných príčin (25,7 %), asfyxia (14,7 %), účinok vysokej teploty, intoxikácie, pôsobenie elektrického prúdu atď. Vonkajšou príčinou smrti boli najčastejšie dopravné nehody v 56 prípadoch (35,9 %), utopenie v 8,3 % (13 prípadov) a vraždy a napadnutia inou osobou v 12 prípadoch t.j. 7,7 %. V školskom veku bolo 45,5 % analyzovaných prípadov.

Záver:
Výsledky analýzy ukazujú, že Bratislavský a Trnavský kraj patria medzi regióny s pomerne nízkym výskytom násilných úmrtí v detskom veku. Štúdia ukázala, že mnohým úmrtiam bolo možné predísť lepšou starostlivosťou a väčšou zodpovednosťou predovšetkým rodičov ale aj iných osôb, ktoré sú zodpovedné za opateru a dozor nad deťmi.

Kľúčové slová:
detský vek – pitva – násilná smrť – náhla smrť – neočakávaná smrť


Zdroje

1.  Beyaztas FY, Dokgöz H, Saka E, āitici I, Bütün C. Evaluation of childhood deaths in Istanbul, Turkey. Middle East J Family Med 2007; 5(2): 38–41.

2.  Tokdemir M, Türkoglu A, Kafadar H, Düzer S. The evaluation of medicolegal autopsy events which was done in Elazig between 2001–2006. Bull Legal Med 2008; 13(1): 57–62.

3.  United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York. 1989.

4.  Aksoy E, Inanici MA, āolak B, Polat O. Child Deaths. In :1st Congress of Forensic Sciences, April 12–15, 1994, Adana, 1995: 233–235.

5.  Crawley T. Childhood injury: significance and prevention strategies. J Pediatr Nurs 1996; 11(4): 225–232.

6.  McKee M, Oreskovic S. Childhood injury: call for action. Croat Med J 2002; 43(4): 375–378.

7.  Childhood injuries. A priority area for the transition countries of Central and Eastern Europe and the Newly Independent States. Final Report. ECOHOST, London School of Hygiene and Tropical Medicine in collaboration with WHO European Centre on Environment and Health. London; 1998.

8.  Wheatley J, Cass DT. Traumatic deaths in children: the importance of prevention. Med J Aust 1989; 150: 72–78.

9.  Rivara FP. Prevention of injuries to children and adolescents. Inj Prev 2002; 8: 5–8.

10.  Väli M, Lang K, Soonets R, Talumäe M, Grjibovski AM. Childhood deaths from external causes in Estonia, 2001–2005. BMC Public Health 2007; 7: 158. doi:10.1186/ /1471-2458-7-158

11.  Saunders CO, Forjuoh SN, West P, et al. Child death reviews: a goldmine for injury prevention and control. Inj Prev 1999; 5: 276–279.

12. Šašinka M, Šagát T, et al. Pediatria. I. Vol. Satus: Košice; 1998: 45. (in Slovak)

13. Schmidt P, Müller R, Dettmeyer R, et al. Suicide in children, adolescents and young adults. Forensic Sci Int 2002; 127: 161–167.

14. Skici M, Skici ET, Aksoy E, et al. Retrospective analysis of medicolegal autopsies in the 0–18 age group in Turkish republic of Northern Cyprus. In: 17th Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dublin, 1997; 38.

15. Canturk N, Esciyok B, Ozkara E, Canturk G, Ozata AB, Yavuz FM. Medico-legal child deaths in Istanbul: data from the Morgue Department. Pediatr Int 2007; 49(1): 88–93.

16.  Cooper A, Barlow B, Davidson L, et al. Epidemiology of pediatric trauma; Importance of population - Based Statistics. J of Ped Surgery 1992; 27(2): 149.

17. Butun C, Guven FMK, Dokgoz H, Eren SH, Korkmaz I, Beyaztas FY. Evaluation of childhood autopsies in Sivas, Turkey. Scientific Research and Essays 2010; 5(23): 3668–3671.

18.  Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS) [online]. [cited 2011 Jul 4]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/injury/wisqars

19.  Borse NN, Gilchrist, J, Dellinger AM, Rudd RA, Ballesteros MF, Sleet DA. CDC Childhood Injury Report: Patterns of Unintentional Injuries among 0-19 Year Olds in the United States, 2000–2006. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2008.

20.  Krug EG, Dahlberg LL, Paell KE. Childhood homicide, suicide, and firearm deaths: an international comparison. World Health Stat Q, 49, 1996.

21. Cekin N, Hilal A, Gülmen MK, et al. Medicolegal childhood deaths in Adana, Turkey. Tohoku J Exp Med 2005; 206(1): 73–80.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se