IV. Symposium Osteuropaverein Rechtsmedizin


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 1, p. 6
Kategorie: Zpráva z konference

IV. Symposium Osteuropaverein Rechtsmedizin sa konalo v dňoch 23.–26. júna 2011 v Tirgu Mures v Transylvánskej oblasti v Rumunsku. Sympózium je už tradične organizované v spolupráci s Nemeckou spoločnosťou súdneho lekárstva a predsedom Osteuropaverein Rechtsmedizin Dr. Kurtom Trübnerom. Na organizácii podujatia sa okrem pracovníkov miestneho Inštitútu súdneho lekárstva podieľala a záštitu prevzala Rumunská spoločnosť súdneho lekárstva. Témou sympózia bolo „Súdnolekárske posudzovanie úmrtí vo väzení“. Na druhý deň po „Welcome party“ dňa 24. júna bolo sympózium slávnostne otvorené. Úvodnú prednášku predniesol prof. Duarte Nuno Vieira, prezident International Academy of Legal Medicine a predseda výkonného výboru European Council of Legal Medicine z Portugalska, ktorý demonštroval návrh pravidiel na vyšetrovanie úmrtí vo väzení vypracovaný na pôde European Council of Legal Medicine. Prvý blok prednášok pokračoval piatimi prezentáciami venovanými analýze úmrtí vo väzniciach v regióne Bukurešti, Csongrádskej oblasti v Maďarsku a v Porýní v Nemecku. Vo všetkých súboroch prevládali úmrtia z chorobných príčin a vo väčšine z nich bol na prvom mieste karcinóm pľúc. Druhý blok bol uvedený prednáškou prof. Derricka Poundera zo Škótska venovaný charakteristikám bodných rán spôsobených „zúbkovanými“ ostrými predmetmi. Nasledovali prednášky o dôležitosti a význame prehliadky mŕtvych tiel na mieste nálezu a miesta nálezu rumunských a slovenských autorov. Záver bloku patril sexuálnemu násiliu, zaujímavá bola analýza súboru obetí násilia v Kirovskej oblasti Ruskej federácie. V úvodnej prednáške tretieho bloku Dr. Yanka Koleva z Bulharska boli podrobne demonštrované možnosti a význam využitia forenznej entomológie pri prehliadke miesta nálezu mŕtveho tela, ako aj pravidlá pre zaistenie materiálu na ďalšiu analýzu. Ďalšie tri prezentácie boli venované smrteľným následkom riadenia motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu, legálnych a ilegálnych drog v Maďarsku a v regióne juhovýchodného Maďarska a dôležitosti analýzy kyanidov u obetí požiarov. V prezentáciách posledného bloku prvého dňa dominovala problematika transplantácií a darcovstva orgánov. Dňa 25. júna v dopoludňajších hodinách bol odborný program zakončený blokom šiestich prednášok s tematikou hraničných odborov predovšetkým psychiatrie a práva. Celkove odznelo v rámci odborného programu 27 príspevkov, štyri z Maďarska po dva z Nemecka, Talianska a Ruska, po jednom z Portugalska, Škótska, Bulharska, Slovinska a Slovenska. Prekvapivá a v predchádzajúcich rokoch neobvyklá bola účasť domácich autorov, ktorí pripravili celkove dvanásť prezentácií. Na tretí deň bol pripravený výlet do 60 kilometrov vzdialenej Sighisoary, ktorá je historicky spätá s nemeckým a maďarským etnikom, s návštevou historického kostola a rodného domu grófa Draculu. Po výlete mali účastníci možnosť prediskutovať odborné aj spoločenské otázky počas posedenia v typickej reštaurácii s ponukou typických regionálnych špecialít a tým bol program IV. sympózia Osteuropaverein Rechtsmedizin kompletne vyčerpaný.

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se