Plk. v.v. MUDr. František Vorel, CSc. – osmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 54, 2009, No. 4, p. 55
Kategorie: Osobní zprávy

MUDr. František Vorel, CSc., senior, se narodil 27. září 1929 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze v roce 1948 absolvoval v roce 1953 Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V letech 1951 až 1953 pracoval jako vědecká pomocná síla v Ústavu soudního lékařství FVL UK, kam nastoupil po promoci v r. 1953 jako asistent, odtud v následujícím roce byl přeřazen do I. ústavu lékařské chemie jako asistent na úseku toxikologie a soudní chemie. Převážnou část svého pracovního života však věnoval letecké medicíně, neboť v roce 1958 nastoupil do Ústavu leteckého zdravotnictví Praha jako soudní lékař pro vyšetřování leteckých nehod. Jen málo vyspělých zemí světa disponuje soudními lékaři, kteří se plně věnují vyšetřování leteckých katastrof. Dr. Vorel během svého téměř třicetiletého působení vybudoval skvěle fungující a na vysoké odborné úrovni pracující soudně lékařskou laboratoř v tehdejším Československu. V jeho šlépějích pak pokračoval jeho žák prim. MUDr. Jiří Fialka, CSc., poté jsem měl možnost navázat na tradice vyšetřování leteckých nehod i já. Doktor Vorel byl vědecký pracovník s velkým záběrem do různých oborů, což se dnes již nevidí. Měl vynikající teoretické i praktické znalosti např. z toxikologie, fyziologie, farmakologie a biochemie. V roce 1965 obhájil kandidátskou disertační práci Význam biochemických laboratorních metod při soudně lékařském vyšetřování leteckých katastrof. Její praktický dosah je naplňován dosud při šetření leteckých a parašutistických nehod, v některých případech pak i při vyšetřování závažných násilných úmrtí. Jeho publikační a pedagogická činnost je velmi obsáhlá. Výsledky své práce uveřejnil ve více než 100 odborných publikacích jako autor nebo spoluautor doma i v zahraničí. Publikoval rovněž v angličtině, němčině a ruštině. Přednesl nebo byl spoluautorem celkem 117 odborných sdělení doma i v zahraničí, zúčastnil se řešení a oponentur 27 výzkumných úkolů a zpracování stejného počtu závěrečných zpráv, řady recenzí a oponentských posudků. Dr. Vorel byl spoluautorem tří učebnic. Byl členem výboru a vědeckým sekretářem Československé společnosti soudního lékařství JEP, v roce 1983 získal cenu naší odborné Společnosti, posléze se stal MUDr. Vorel jejím čestným členem. Ve znalecké činnosti působil Dr. Vorel více jak 35 let. Dlouhodobou spolupráci měl pak s Vojenským ústavem soudního lékařství v ÚVN Praha, především s plk. doc. MUDr. Michalem Dogoši, CSc. Ve své rodině má následovníka, jeden ze dvou synů, prim. MUDr. František Vorel, CSc., jun., se věnuje rovněž soudnímu lékařství a dělá čest svému otci.

Milý pane doktore, za všechny Vaše žáky a spolupracovníky Vám přeji ze srdce vše dobré, především zdraví a spokojenost.

Miloš Sokol, VÚSL ÚVN


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se