Collaboration Between Medical Examiner and Toxicologist – Analyst


Autoři: M. Bauer;  J. Šidlo;  J. Bauerová;  J. Valuch
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine, School of Medicine, Comenius University and Healthcare Surveillance Authority, Bratislava, Slovakia
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 54, 2009, No. 4, p. 49-51

Souhrn

Negatívny vplyv zvyšujúceho sa počtu toxických látok vo vonkajšom prostredí pôsobiacich na ľudský organizmus sa stále vo väčšej miere premieta do každodennej súdnolekárskej praxe. Súbežne s novými podmienkami sa vyvíjajú aj metódy umožňujúce identifikáciu cudzorodých látok. Dôkaz je náročnejší a zložitejší najmä v tých prípadoch, v ktorých ide o dôkaz viacerých xenobiotík, vrátane metabolitov a ich prípadnú interakciu. Diagnostickým problémom môžu byť prípady intoxikácie neznámym jedom. Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť úzkej spolupráce zainteresovaných súdnolekárskych pracovníkov: súdneho lekára a súdnolekárskeho toxikológa – analytika. Veľmi významné sú aj údaje od vyšetrovateľa policajného zboru – vyšetrené okolnosti, svedecké výpovede a v prípade hospitalizácie podrobné údaje od klinických lekárov. V každodennej súdnolekárskej praxi sa stále viac pociťuje nedostatok súdnych lekárov špecializujúcich sa na toxikológiu ale aj medicínsky mysliacich erudovaných toxikológov – analytikov. Ich akútna potreba sa stále častejšie prejavuje nielen pri podozreniach na smrteľné otravy, ale aj pri vyhodnotení výsledkov analýzy predovšetkým v prípadoch priamych účastníkov dopravných nehôd, pracovných úrazov a pod. Narastá počet prípadov, v ktorých je potrebné dokazovať psychoaktívne látky. Na druhej strane skúsenosti ukazujú na potrebu rozšírenia spektra a zvýšenia počtu indikácií toxikologicko-chemických vyšetrení zo strany pitvajúcich lekárov. V súčasnosti sa slovenské súdnolekárske pracovíská dovybavujú prístrojovou technikou umožňujúcou rozšíriť spektrum toxikologicko-chemických vyšetrení a zvýšiť ich kvalitu. Vyvstáva potreba vypracovať aktuálnu koncepciu slovenskej súdnolekárskej toxikológie nielen po stránke organizačnej ale aj po stránke metodickej so zameraním na lepšie prepojenie činností vykonávaných súdnymi lekármi a toxikológmi - analytikmi. Neodmysliteľnou súčasťou zlepšovania súčinnosti obidvoch skupín odborníkov je aj postgraduálne vzdelávanie zamerané na lepšie vzájomné poznanie princípov ich práce.

Kľúčové slová:
súdny lekár – toxikológ – analytik – spolupráca - koncepcia súdnolekárskej toxikológie – ďalšie vzdelávanie


Zdroje

1. Walls, H.J.: Role of the forensic science laboratory. British Medical Journal, 2, 1967, pp. 95-97.

2. Balíková, M.: Forensic and clinical toxicology. Praha, Galén, 2004, pp. 140. (in Czech)

3. Bajanowski, T., Vege, A., Byard, R.W., Krous, H.F., Arnestad, M., Bachs, L. et al.: Sudden infant death syndrome (SIDS) – Standardised investigations and classification: Recommendations. Forensic Sci. Int., 165, 2007, pp. 129-143.

4. Růžičková, P.: Laboratory practice of Institute of forensic medicine and toxicology. Florence, 2, 2006, p. 38. (in Czech)

5. Klys, M.: History of scientific cooperation between Department of Clinical Toxicology and the Chair of Forensic Medicine Jagielionian University Medical College in the period of last four decades as a document of clinical and forensic toxicology integration. Przeglad Lekarski, 62, 2005, pp. 326-333. (in Polish)

6. Harding, P., Liddicoat, L.J.: Forensic Toxicology Program: alcohol and drug testing in Wisconsin drivers. WMJ, 102, 2003, pp. 79-83.

7. Ferrara, S.D., Brusini, G., Maietti, S., Frison, G., Castagna, F., Allevi, S. et al.: Proficiency testing for psychoactive substances in Italy. Int. J. Legal. Med., 113, 1999, pp. 50-54.

8. Balíková, M.: Forensic toxicological analysis standards – object for specialists discussion. Soud. Lék., 49, 2004, pp. 63-66. (in Czech)

9. Opinion of the Society of forensic medicine and forensic toxicology CMS JEP to the question of blood alcohol concentration examination. Soud. Lék., 50, 2005, pp. 50-51. (in Czech)

10. Balíková, M.: Opinion of the Society of forensic medicine and forensic toxicology CMS JEP to the judgement of drivers impairment with addictive substances other than alcohol (so called illicit drugs). Bull. NPC, 7, p. 12. (in Czech)

11. Balíková, M.: Current alternatives of toxicological testing of drug abuse. Remedia, 5, 1995, pp. 211-216. (in Czech)

12. Tomková, J., Hniličková, H., Borůvková, E., Višňovský, P.: Benzodiazepines in the year 2002 from the view of their expenditure in selected pharmacies and findings of Toxicologic laboratory of Institute of forensic medicine. Klin. Farmakol. Farm., 17, 2003, pp. 145-147. (in Czech)

13. Sriramachari, S., Chandra, H.: The lessons of Bhopal (toxic) MIC gas disaster scope for expanding global biomonitoring and enviromental specimen banking. Chemosphere, 34, 1997, pp. 2237-2250.

14. Hammett-Stabler, C.A., Pesce, A.J., Cannon, D.J.: Urine drug screening in the medical setting. Clinica Chimica Acta, 315, 2002, pp. 125-135.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se