18. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin (Nord)


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 54, 2009, No. 4, p. 60
Kategorie: Zpráva ze sjezdu

Súdni lekári severnej časti Spolkovej republiky Nemecko sa stretli v dňoch 15. a 16. mája 2009 v Düsseldorfe na tradičnom odbornom podujatí, aby sa zaoberali témou prehliadky mŕtveho tela na mieste smrti, resp. na mieste jeho nálezu. Zvolená téma však prilákala aj účastníkov z južnej časti krajiny. V úvodnej časti v priebehu piatkového popoludnia po otváracích príhovoroch bola problematika interpretovaná trilaterálne, t.j. okrem súdnych lekárov prezentovali svoje poznatky a skúsenosti aj klinickí a praktickí lekári a zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní. V ďalších blokoch nasledovali prezentácie súdnych lekárov k danej téme. Večer mali účastníci možnosť venovať sa kuloárnym diskusiám počas spoločnej večere v štýlovej reštaurácii za doprovodu živej hudby. Na druhý deň v priebehu sobotňajšieho dopoludnia boli prezentované práce z oblasti súdnolekárskej morfológie, entomológie, toxikológie, genetiky, problematiky dopravných nehôd a prepojenia súdneho lekárstva na klinickú medicínu. Celkove odznelo 47 prednášok, vrátane jednej zahraničnej prezentácie o organizácii prehliadkovej činnosti v oblasti Milána v Taliansku. Čo môžeme nemeckým kolegom závidieť, je úžasná časová disciplína počas celej akcie. Čas na prednášku a diskusiu bol stanovený na 6 minút, pričom predsedajúci ani jediný krát nemuseli zasahovať do priebehu rokovania a každá jedna prestávka začínala na minútu presne v čase stanovenom programom.

Na základe prezentácií venovaných hlavnej téme jarných dní je možné konštatovať, že nemeckí kolegovia narážajú pri svojej práci na podobné odborné problémy, s akými sa stretávame v každodennej praxi aj v našich podmienkach. Špecifickosť ich problémov je daná spolkovým usporiadaním štátu, pretože legislatíva v šestnástich spolkových krajinách je síce podobná, ale predsa od krajiny ku krajine odlišná, čo má vplyv napr. aj na rôznorodosť tlačív Listu o prehliadke mŕtveho, ale samozrejme aj na ďalšie úkony spojené s prehliadkovou činnosťou. Čo nepozná legislatíva a prax prehliadkovej činnosti v našich podmienkach, je tzv. druhá prehliadka. V pätnástich zo šestnástich spolkových krajin, s výnimkou Bavorska, musia byť zo zákona všetky nepitvané telá, ktoré majú byť spopolnené, znovu prehliadnuté súdnym lekárom, ktorý samozrejme môže kremáciu pozastaviť a nariadiť pitvu. Počet týchto výkonov nie je zanedbateľný, nakoľko napr. v regióne Hamburgu sa spopolňuje 70–90 % zomretých. Tieto výkony sú platené, pričom časť odmeny dostane prehliadajúci lekár a zvyšok je určený pre pracovisko. Bolo skonštatované, že v roku 2008 zomrelo v Nemecku 844 tisíc ľudí, z toho 422 tisíc v zdravotníckych zariadeniach a 422 tisíc v teréne. Problémami prehliadkovej činnosti sú nesprávny a nedostatočný výkon prehliadky, nesprávne, resp. neúplné vypisovanie Listu o prehliadke mŕtveho, nedostatočná indikácia na výkon pitvy a pokles pitvanosti. Problémy sú pri prechode lekára do inej spolkovej krajiny, ako aj pri výučbe študentov medicíny. Závery vyzneli jednoznačne ako potreba zlepšiť prehliadkovú činnosť, a to podobne ako u nás úzkym prepojením medzi klinickými a praktickými lekármi a súdnymi lekármi a pravidelným ďalším vzdelávaním prehliadajúcich lekárov súdnymi lekármi.

18. jarné dni Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva regiónu sever ukončila prednostka poriadajúceho Inštitútu prof. Dr. med. Stefanie Ritz-Timme, ktorej, ako aj celému kolektívu organizátorov, poďakoval prezident Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva prof. Dr. med. Stefan Pollak. Po krátkom občerstvení formou bufetu sa účastnici podujatia rozišli.

Jozef Šidlo, Bratislava

sidlo45@gmail.com


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se