Využitie tkanivových kultúr pri simulovaní dekompresnej choroby


The Use of Cell Cultures for in Vitro Decompression Sickness Simulation

Recreational and technical diving in the past twenty years have become extraordinary popular. Until then diving was a priority of police, army and scientists. Today more and more enthusiasts are exposed to abnormally high surrounding pressure. To the severest of all risks associated with diving, decompression sickness is the greatest threat. Even the most advanced scientific approaches yet did not reveal the complex mechanisms of decompression sickness formation. The majority of experiments use a live model for decompression sickness studies. This is associated with high fatality rate. The new approach of this scientific study is in the use of an in vitro working media as a means of visualization of gas bubbles due to decompression.

The aim of this study is to bring above new approaches in in vitro gas bubble formation during decompression. Main goals are: development of in vitro inert gas bubble visualization and evaluation techniques after a real decompression dive with air a as the diving gas and EANx50 as a decompression gas.

We selected cell cultures derived from human fibroblasts B-HEF-2 and cell cultures of mice N2A neuroblasts. We used two decompression profiles. “Explosive” decompression profile with a linear compression to overpressure of 50 bar with an rapid decompression to atmospheric pressure (1 bar). In simulation of a realistic decompression profile we used compressed air as a mean for compression and isocompression breathing gas and an EANx50 blend as a decompression breathing gas. This dive was planned with the use of a VPM-B decompression profile by V-Planner software v.3.62.

Our latest experiments show that DNA fragmentation and apoptosis is activated during decompression shock. Use of culture cells can be of great value in further studies of decompression changes in the cellular and subcellular level.

Key words:
decompression – decompression sickness – decompression shock – fibroblast – neuroblast – cell cultures – VPM – B-HEF-2 – N2A


Autoři: M. Palkovič 1;  F. Novomeský 2;  M. Zaviačič 1;  Ľ. Danihel 1;  P. Kováč 3;  Ľ. Danišovič 4
Působiště autorů: Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava ;  Ústav súdneho lekárstva JLF UK, Martin ;  Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava ;  Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 52, 2007, No. 1, p. 9-16

Souhrn

Športové a technické potápanie sa stali v ostatných dvadsiatich rokoch nezvyčajne populárnymi. Dovtedy bolo potápanie len prioritou polície, vojska a vedcov. Dnes sa stále viac a viac ľudí vystavuje podmienkam abnormálne zvýšeného okolitého tlaku. To nesie so sebou určité riziká. K najvážnejším patrí dekompresná choroba. Aj napriek najmodernejším výskumom, nie je mechanizmus dekompresnej choroby vo všetkých jej parametroch objasnený. Väčšina experimentov sa orientuje na simulovanie dekompresie v živých organizmoch. Zväčša dochádza k ich úmrtiu. Zásadným novým prístupom v predkladanej práci je použitie pracovného média in vitro ako prostriedku na vizualizáciu dekompresných zmien.

Cieľom predkladanej práce je objasnenie možnosti a vhodnosti využitia tkanivových kultúr na simulovanie dekompresie in vitro, vypracovanie spôsobu vizualizácie a hodnotenia plynových bublín vzniknutých in vitro, simulovanie tvorby bublín pri reálnom dekompresnom ponore s použitím vzduchu ako kompresnej a izokompresnej plynovej zmesi a s použitím EANx50 ako dekompresnej plynovej zmesi.

Ako simulované médium sme si zvolili štandardizované tkanivové kultúry z ľudských fibroblastov B-HEF-2 a tkanivové kultúry z neuroblastových buniek N2A myší. Dekompresiu sme rozdelili do dvoch profilov. „Explozívny“ dekompresný profil s lineárnou kompresiou do vysokého tlaku (50 bar) a náhlou dekompresiou na atmosférický tlak (1 bar). Reálny dekompresný profil predstavuje ponor s použitím vzduchu ako kompresného a izokompresného plynu a EANx50 ako dekompresného plynu. Naplánovali sme ho s použitím VPM-B modelu dekompresie softvérom V-Planner v.3.62.

Naše najnovšie experimentálne štúdie poukazujú na možnosť fragmentácie DNA a aktiváciu apoptózy po dekompresnom šoku. Využitie tkanivových kultúr sa v tomto prípade javí ako veľmi vhodné pre ďalšie štúdium dekompresných zmien na celulárnej a subcelulárnej úrovni.

Kľúčové slová:
dekompresia – dekompresná choroba – dekompresný šok – tkanivové kultúry – VPM – B-HEF-2 – N2A – fibroblast, neuroblast


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se