Průkaz poškození myokardu a plicpsychotropními a omamnými látkamiimunohistochemickou detekcí metaloproteináz


Demonstration of Myocardium and Lung Damage by Psychotropic andIntoxicating (Narcotic) Drugs by Immunohistochemical Detection ofMetalloproteinases

Positive findings of intoxicant (narcotic) and psychotropic drugs (OPL) have been regularly recordedin clinical patients and deceased persons over the last years at the Institute of ForensicMedicine and Toxicology, 1st Medical faculty and General Teaching Hospital, Prague; stimulantsand opioids represent the most frequent cause of death. Their misuse results in damage to variousorgans. In order to follow the development of pathological changes in the process of remodelingextracellular matrix directly in tissues, the methods of immunohistochemical detection of thematrix metalloproteinases in myocardium and lungs as well as fibrinogen in cardiomyocytes wereselected for analysis in a group of 18 deceased individuals. In the intoxication with stimulants weusually demonstrated MMP 2 in the myocardium interstitium, MMP 9 being observed in two casesand MMP 1 in one case. The analysis of lungs always demonstrated MMP 1, especially in the lunginterstitium and also on the surface of some alveoli, which accepted the appearance reaching upto “hyaline membranes” as well as in cellular elements of macrophage type and and the same wastrue for MMP2. Fibrinogen was not always demonstrated in cardiomyocytes. The detection ofmetalloproteinases was less prominent in the case of opioids. The demonstration of MMP explainswell the evolution to more advanced pathomorphological changes, which have been found inmyocardium and lungs of OPL users and fits to the nosological status of earlier phases of intoxicationswith these drugs.

Key words:
drugs – metalloproteinases – immunohistochemical detection – myocardium and lungdamage


Autoři: P. Strejc 1;  P. Klír 2;  A. Vlčková 1
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN, Praha 2Subkatedra soudního lékařství IPVZ, Praha 1
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 2, p. 18-21
Kategorie: Články

Souhrn

Na Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze zaznamenáváme každýmrokem řadu pozitivních nálezů omamných a psychotropních látek (dále OPL) jak u pacientů klinických,tak i u zemřelých; mezi těmito látkami jsou z hlediska příčiny smrti významně zastoupenastimulancia i opiáty. Jejich užívání vede k poškození různých orgánů. Abychom mohli sledovatvývoj patomorfologických změn v procesu remodelace extracelulární matrix přímo ve tkáních,zvolili jsme metodu imunohistochemické detekce matrix metaloproteináz (MMP) v myokardua v plicích a též fibrinogenu v kardiomyocytech v souboru 18 zemřelých. U stimulancií byla zpravidlaprokázána MMP 2, dvakrát též MMP 9 a jednou MMP 1 v intersticiu myokardu. V plicíchbyla vždy pozitivní MMP 1 zejména v intersticiu plic, rovněž na povrchu některých alveolů nabývajícívzhledu až „hyalinních membrán“ i v buněčných elementech typu makrofágů a podobně téžMMP 2. Ne vždy byl prokázán fibrinogen v kardiomyocytech. V případě opiátů byla detekce metaloproteinázméně výrazná. Průkaz MMP dobře vysvětlí vývoj k pokročilejším patomorfologickýmzměnám, které nacházíme na myokardu a plicích u uživatelů OPL a zapadá tak donozologické jednotky časnějších fází intoxikace těmito látkami.

Klíčová slova:
drogy - metaloproteinázy - imunohistochemická detekce - poškození myokardua plic

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se