Hladiny reaktantů akutní fáze u dopravních nehod


Blood Levels of Acute Phase Reactants withTraffic Accidents(Original Article)

Emergency departments are generally the first treatment places for the trauma victims. Evaluatingthe traumatised patients by objective criteria are of great importance in diagnosis, treatmentand prognosis.This prospective study was conducted at the Medical School of Erciyes University. Blood levels ofCeruloplasmin, Haptoglobulin and Transferrin, which are known as acute phase reactants, wereobtained.60 trauma patients were included in this study. 19 (31.6 %) females and 41 (68.4 %) males. 15patients were operated. 4 (26 %) patients died during the postoperative follow-up period. Whencompared with ceruloplasmin values obtained on all of the groups this they were statisticallysignificant except that two day-control group. All of the haptoglobulin groups were statisticallysignificant. When compared with transferin values obtained on first-two day, first-seven day andtwo-seven day, they were statistically significant (P

Key words:
Ceruloplasmin - Haptoglobulin - Transferrin - Traffic accidents


Autoři: MD. Cuma Yildirim *;  MD. Assistant Professor Zeynep Kekec **;  MD. Assistant Professor Erdogän M. Sozuer **;  MD. Professor Ibrahim Ikizceli **;  MD. Assistant Professorlevent Avsarogullari **;  Assistant Professor
Působiště autorů: Gaziantep University Medical School, Emergency Department Gaziantep/Turkey Erciyes University Medical School, Emergency Department Kayseri/Turkey *
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2004, No. 2, p. 25-29
Kategorie: Články

Souhrn

Jednotky intenzivní péče jsou obvykle prvním místem léčby obětí dopravních nehod. Hodnocenítraumatizovaných pacientů objektivními kritérii má velký význam pro diagnózu, léčbu a prognózu.Tato prospektivní studie byla prováděna na Medical School of Erciyes University. Byly stanovenykrevní hladiny ceruloplasminu, haptoglobulinu a transferrinu, známých reaktantech akutní fáze.Studie zahrnula 60 zraněných pacientů, z toho 19 žen (31,6 %) a 41 mužů (68,4 %). 15 pacientů bylooperováno a z nich 4 zemřeli během pooperačního sledování. Hodnoty ceruloplazminu ve všechsledovaných skupinách se nelišily vyjma kontrolní skupiny ve druhém dni. Hodnoty haptoglobinu selišily ve všech skupinách. Při srovnání s hodnotami transferinu získanými v prvních dvou dnech,prvních sedmi dnech a druhém až sedmém dnu byly hodnoty signifikantně odlišné (P < 0,05).Na základě těchto výsledků můžeme říci, že změny hladin všech tři biochemických parametrůmají vztah k vážnosti úrazu. S využitím všech těchto změn můžeme předvídat vážnost úrazua prognózu traumatických příhod. To nám dává příležitost lépe definovat strategii pro další sledovánía léčbu poraněných pacientů.

Klíčová slova:
ceruloplasmin - haptoglobulin - transferrin - dopravní úrazy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se