Náhlé příhody břišní


Autoři: Z. Kala
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 1, s. 3.
Kategorie: Editorial

Během naší chirurgické dráhy se postupně specializujeme. Je tedy samozřejmé, že se v určitém okamžiku kariéry věnujeme výkonům, o které se odborně zajímá pouze úzký okruh odborníků. Pro nové číslo Rozhledů v chirurgii jsme záměrně hledali téma, které by naopak zaujalo širší okruh kolegů: chirurga na ambulanci, chirurga pracujícího na pracovišti okresním i klinickém, chirurga začínajícího i zkušeného. Jistě se shodneme, že náhlé příhody břišní (NPB) mají potenciál být takovýmto tématem.

O NPB byla napsána celá řada monografií i publikací a rovněž Rozhledy v chirurgii věnují této problematice značnou pozornost. V tomto čísle speciálně věnovaném NPB jsme chtěli obrátit vaši pozornost k relativně novým aspektům a trendům, které NPB v současnosti ovlivňují. Jsme si však vědomi, že jsme nebyli z kapacitních důvodů schopni obsáhnout všechny nové okolnosti, které modifikují diagnostiku a léčbu NPB.

Vybrali jsme spolu s našimi partnery z ÚVN, FN Motol, FNOL a FN Plzeň, kteří se na tvorbě tohoto čísla spolupodíleli, alespoň některá zajímavá témata, o která bychom se s vámi chtěli podělit. NPB dává obrovský prostor k interakci a možné spolupráci s celou řadou odborností. Za všechny bych rád zmínil naše kolegy gastroenterology a endoskopisty, kteří v současnosti některé NPB nejen suverénně diagnostikují, ale i léčí − například krvácení do GIT. Z mnoha příkladů v podstatě každodenního dialogu a spolupráce mezi chirurgem a gastroenterologem jsme zařadili diskuzi o timingu ERCP při řešení akutní cholangoitidy a biliární pankreatitidy.

V dalších částech našeho speciálu o NPB se věnujeme několika aspektům, které do diagnostiky a léčby NPB přinesla nová doba. Spolu s větší svobodou přišlo velké množství nových a moderních léků, ale bohužel i rozšíření návykových látek. Zmíněné návykové látky mohou komplikovat rozpoznání NPB a významně modifikovat jejich průběh a řadí se, obdobně jako geriatrický či pediatrický aspekt, k novým faktorům, které musíme brát v potaz v diagnostice a léčbě NPB u drogově závislých. K novým lékovým trendům patří mimo jiné i častější preskripce antikoagulačních a antiagregačních léků, zejména u vyšších věkových skupin. Tato léčba je však doprovázena, kromě jiných projevů krvácení, i dříve relativně méně frekventní patologií – spontánními hematomy, především přední stěny břišní a retroperitonea. Přístupu k této komplikaci antikoagulační a antiagregační léčby se věnujeme v samostatném sdělení.Zvláštní péči vyžadují i klienti s anamnézou IBD. Přestože je léčba takto postižených klientů soustředěna především do center specializované péče, chtěli jsme na některá specifika této velmi složité problematiky upozornit i proto, že právě NPB může být prvním projevem IBD. Do speciálního čísla jsme zařadili i dvě zajímavá sdělení, která se zabývají mezenteriálními divertikly z FN Plzeň a současnou léčbou difuzní peritonitidy z FNOL.

V článku „Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby“ se prof. Hoch zamýšlí nad rozsahem případného resekčního zákroku u NPB vyvolané symptomatickým kolorektálním karcinomem, což je bohužel stále relativně frekventní realita současné české chirurgie. Prof. Hoch polemizuje, zda dominantně řešit situaci, která pacienta ohrožuje na životě, a rezignovat na určité onkochirurgické zásady ve smyslu radikality, či zda má operující tým právo v případě zvoleného resekčního výkonu uvažovat i o rozsahu lymfadenektomie, jejíž případné sekundární odložené provedení v terénu včasných pooperačních změn po primárním méně radikálním výkonu může být technicky velmi obtížné, až nemožné.

Z důvodu omezeného rozsahu jednoho čísla Rozhledů jsme museli na řadu dalších zajímavých aspektů, které do oblasti NPB přinášejí současná doba i medicína, rezignovat a další již připravené články, které se do monotematického čísla nevešly, budou uveřejněny samostatně v dalších číslech Rozhledů.Přesto doufám, že vás uvedená problematika zaujme a že, zejména pro mladé kolegy, může být i zdrojem poučení.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky

Fakultní nemocnice Brno


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×