Bariatrická metabolická chirurgie


Autoři: N. Scopinaro ;  Facs (hon)
Působiště autorů: University of Genoa, Italy
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 8, s. 404-415.
Kategorie: Souhrnné sdělení

Souhrn

Prevalence obezity se v období mezi 1980 až 2008 celosvětově téměř zdvojnásobila a dnes dosahuje 10 % u mužů a 14 % u žen. To znamená, že téměř půl miliardy dospělé populace (starší dvaceti let) je obézních. V závislosti na této skutečnosti na celém světě ročně zemře 2,8 milionu lidí na onemocnění způsobená nadváhou či obezitou nebo na onemocnění s obezitou související. Přibližně u 65 % světové populace nadváha a obezita zabíjí více než podvýživa.

Nedávno publikovaná Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie upozorňují na nebezpečí nadváhy, která je dle údajů WHO považována celosvětově za pátou nejčastější příčinu úmrtí, a zatím se nedaří epidemii obezity úspěšně zvládat. Jednou z rychle rostoucích částí této epidemie je těžká obezita, (tzn. body mass index (BMI) ≥ 35 kg/2, u které je zvláště viditelný negativní vliv na zdraví a nemocnost populace.

Nadváha drasticky zvyšuje riziko vzniku mnoha onemocnění zdánlivě vzájemně nesouvisejících, jako je cukrovka, hypertenze, mozková mrtvice, dyslipidémie, syndrom spánkové apnoe, zhoubný nádor, non alkoholická steatohepatitida a další závažná onemocnění. WHO udává, že 44 % cukrovky 2. typu (T2DM), 23 % ischemické choroby srdeční a přibližně 7−41 % maligních nádorů může být způsobeno nadváhou nebo obezitou. Ve většině států Evropy se u dospělé populace nadváha a obezita podílí na vzniku přibližně 80 % případů cukrovky 2. typu, 35 % ischemické choroby srdeční a 55 % hypertenze. Nicméně škála dalších onemocnění a zhoršení zdraví jako je osteoartróza, dýchací potíže, onemocnění žlučníku, neplodnost a psychosociální obtíže, které vedou k zhoršení kvality života nebo k invaliditě nebo vedou k zhoršení životních plánů, jsou ekonomicky velmi náročné jak z pohledu pracovní neschopnosti, tak z pohledu čerpání zdravotní péče. Nutno zdůraznit, že délka života jedinců s těžkou obezitou se odhadem snižuje o 5 až 20 let v závislosti na pohlaví, věku a rase.

Dlouhodobě udržitelný pokles hmotnosti je pochopitelným cílem bariatrické chirurgie. Ideální bariatrická operace by měla být snadno a rychle proveditelná, s minimálními perioperačními nebo dlouhodobými komplikacemi. Měla by zajistit dosažení excelentního poklesu hmotnosti, který by u velké většiny pacientů přetrvával s minimální následnou péčí. Operace by měla být použitelná stejně u všech pacientů bez ohledu na jejich individuální vlastnosti, spolupráci, věk a různý stupeň nadváhy. Je nasnadě, že taková operace neexistuje, a proto jsme nuceni pečlivě vyhodnotit rozdílné vlastnosti pacientů ve vztahu k jednotlivým operacím, tak aby měla vybraná operace pro každého pacienta co nejlepší poměr „cost/benefit“ a aby mu s co největší pravděpodobností nabídla nejlepší řešení pro jeho/její celoživotní situaci.

Bariatrická chirurgie prokázala, že je nejefektivnější metodou léčby morbidně obézních pacientů. U pacientů, kteří se podrobili bariatrické operaci, současné dlouhodobé studie dokazují podstatné snížení mortality, stejně jako pokles výskytu dalších obezitou podmíněných zdravotních komplikací a s tím spojený pokles nákladů na zdravotní péči. Bariatrická chirurgie je zavedenou a nedílnou součástí komplexní péče o morbidně obézní nemocné.

Key words:
obesita – diabetes – chirurgické řešení diabetes


Zdroje

1. World Health Organization, Global Health Observatory. Obesity, situation and trends. www.who.int/gho/ncd.

2. Enrikson V. Kan tuntarnresektion forsuaras som terapi mot fettsot. Nordisk Med 1952;47:744−747.

3. Payne JH, De Wind LT, Commons RR. Metabolic observations in patients with jejunocolic shunts. Am J Surg 1963;106:273−289.

4. Payne JH, De Wind LT. Surgical treatment of obesity. Am J Surg 1969;118:141−147.

5. Payne JH, De Wind LT, Schwab CE, Kerr WH. Surgical treatment of morbid obesity: sixteen years of experience. Arch Surg 1973;106:432−437.

6. Halverson JD, Scheff RJ, Genry K, Albers DH. Jejunoileal bypass. Late metabolic sequelae and weight gain. Am J Surg 1980;140:347−350.

7. Mason EE, Ito C. Gastric bypass in obesity. Surg Clin North Am 1967;47:1345−1351.

8. Wittgrove AC, Clark GW. Laparoscopic gastric bypass, Roux-en-Y: preliminary report of five cases. Obes Surg 1994;4:353−357.

9. Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D, Bonalumi U, Bachi V. Biliopancreatic bypass for obesity: I. An experimental study in dogs. Br J Surg 1979;66:613−617.

10. Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D, Bonalumi U, Bachi V. Biliopancreatic bypass for obesity: II. Initial experience in man. Br J Surg 1979;66:618−620.

11. Gomez CA. Gastroplasty in morbid obesity. Surg Clin North Am 1979;59:1113−1120.

12. Mason EE. Vertical banded gastroplasty for obesity. Arch Surg 1982;117:701−706.

13. Kuzmak LI. Silicone gastric banding: a simple and effective operation for morbid obesity. Contemp Surg 1986;28:13−18.

14. Wilkinson LH, Peloso OA. Gastric (reservoir) reduction for morbid obesity. Arch Surg 1981;116:602−605.

15. Fried M, Peskova M. Gastric banding: advantage and complications. A 5‑ and 10‑year follow-up. Obes Surg 1995;5:372−374.

16. Belachew M, Legrand MJ, Defechereux TH, Burtheret MP, Jacquet N. Laparoscopic adjustable silicone gastric banding in the treatment of morbid obesity. A preliminary report. Surg Endosc 1994;8:1354−1356.

17. Hess DS, Hess DW. Biliopancreatic diversion with a duodenal switch. Obes Surg 1998;8:267−282.

18. Marceau P, Biron S, Bourque RA, et al. Biliopancreatic diversion with a new type of gastrectomy. Obes Surg 1993;3:29−35.

19. Lagacé M, Marceau P, Marceau S, et al. Biliopancreatic diversion with a new type of gastrectomy: some previous conclusions revisited. Obes Surg 1995;5:411−418.

20. Marceau P, Biron S, Hould FS, et al. Duodenal switch: long-term results. Obes Surg 2007;17:1421−1430.

21. Ren CJ, Patterson E, Gagner M. Early results of laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch: a case series of 40 consecutive patients. Obes Surg 2000;10:514−523.

22. Buchwald H, Oien DM. Metabolic/bariatric surgery worldwide 2011. Obes Surg 2013; 23:427−436.

23. Gumbs AA, Gagner M. Dakin G, Pomp A. Sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2007;17:962−969.

24. Deitel M, Crosby RD, Gagner M. The First International Consensus Summit for Sleeve Gastrectomy (SG). New York City, USA, October 25−27, 2007.

25. Quaade F, Vaernet K, Larsson S. Stereotactic stimulation and electrocoagulation of the lateral hypothalamus in obese humans. Acta Neurochir 1974;30:111−117.

26. Kral JG. Vagotomy for treatment of severe obesity. Lancet 1978;11:307−308.

27. Curley SA, Weaver W, Wilkinson LH, Demarest GB. Late complications after gastric reservoir reduction with external wrap. Arch Surg 1987;122:781−783.

28. Santoro S, Malzoni CE, Velhote MC, Milleo FQ, Santo MA, et al. Digestive adaptation with intestinal reserve: a neuroendocrine-based operation for morbid obesity. Obes Surg 2006;16:1371−1379.

29. Cigaina V. Gastric pacing as therapy for morbid obesity: preliminary results. Obes Surg 2002; 12 Suppl 1:12S−16S.

30. Bohdjalian A, Prager G, Aviv R, Policker S, Schindler K, et al. One-year experience with Tantalus: a new surgical approach to treat morbid obesity. Obes Surg 2006;16:627−634.

31. Schouten R, Rijs CS, Bouvy ND, Hameeteman W, Koek GH, et al. A multicenter randomized efficacy study of the EndoBarrier Gastrointestinal Liner for presurgical weight loss prior to bariatric surgery. Ann Surg 2010;216:236−243.

32. De Paula AL, Macedo AL, Prudente AS, Queiroz L, Schraibman V, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy with ileal interposition (“neuroendocrine brake”)-pilot study of a new operation. Surg Obes Relat Dis 2006;2:464−467.

33. Buchwald H, Varco RL. Metabolic Surgery. New York, NY: Grune & Stratton, 1978.

34. Evans S, Pamuklar Z, Rosko J, Mahaney P, Jiang N, et al. Gastric bypass surgery restores meal stimulation of the anorexigenic gut hormones glucagon-like peptide-1 and peptide YY independently of caloric restriction. Surg Endosc 2012;26:1086−1094.

35. Valverde I, Puente J, Martín-Duce A, Molina L, Lozano O, et al. Changes in glucagon-like peptide-1 (GLP-1) secretion after biliopancreatic diversion or vertical banded gastroplasty in obese subjects. Obes Surg 2005;15:387−397.

36. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, et al. Bariatric surgery: a systematic study and meta-analysis. JAMA 2004;292:1724−1737.

37. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, Banel D, Jensen MD, et al. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009;122:248−256.

38. Scopinaro N, Adami GF, Papadia FS, Camerini G, Carlini F, et al. Effects of biliopancreatic diversion on type 2 diabetes in patients with BMI 25 to 35. Ann Surg 2011;253:699−703.

39. Scopinaro N, Adami GF, Papadia FS, Camerini G, Carlini F, et al. The effects of biliopancreatic diversion on type 2 diabetes mellitus in patients with mild obesity (BMI 30–35 kg/m2) and simple overweight (BMI 25–30 kg/m2): a prospective controlled study. Obes Surg 2011;21:880−888.

40. Scopinaro N, Adami GF, Papadia FS, Camerini G, Carlini F, et al. Effects of gastric bypass on type 2 diabetes in patients with BMI 30 to 35. Obes Surg 2014;24:1036−1043.

41. Geloneze B, Geloneze SR, Fiori C, Stabe C, Tambascia MA, et al. Surgery for nonobese type 2 diabetic patients: an interventional study with duodenal–jejunal exclusion. Obes Surg 2009;19:1077−1083.

42. Raj PP, Kumaravel R, Chandramaliteeswaran C, Vaithiswaran V, Palanivelu C. Laparoscopic duodenojejunal bypass with sleeve gastrectomy: preliminary results of a prospective series from India. Surg Endosc 2012;26:688−692.

43. De Paula AL, Stival AR, Macedo A, Ribamar J, Mancini M, Halpern A, Vencio S. Prospective randomized controlled trial comparing 2 versions of laparoscopic ileal interposition associated with sleeve gastrectomy for patients with type 2 diabetes with BMI 21−34 kg/m2. Surg Obes Relat Dis 2010;6:296−304.

44. Bohdjalian A, Ludvik B, Guerci B, Bresler L, Renard E, et al. Improvement in glycemic control by gastric electrical stimulation (TANTALUS) in overweight subjects with type 2 diabetes. Surg Endosc 2009;23:1955−1960.

45. de Jonge C, Rensen SS, Verdam FJ, Vincent RP, Bloom SR, et al. Endoscopic duodenal-jejunal bypass liner rapidly improves type 2 diabetes. Obes Surg 2013;23:1354−1360.

46. Fobi MA, Lee H. The surgical technique of the Fobi-Pouch operation for obesity (the transected silastic vertical gastric bypass). Obes Surg 1998;8:283−288.

47. MacLean LD, Rhode BM, Forse RA. A gastroplasty that avoids stapling in continuity. Surgery 1993;113:380−388.

48. Christou NV, Look D, MacLean LD. Weight gain after short- and long-limb gastric bypass in patients followed for longer than 10 years. Ann Surg 2006;244:734−740.

49. Favretti F, Ashton D, Busetto L, Segato G, De Luca M. The gastric band: first-choice procedure for obesity surgery. World J Surg 2009;33:2039−2048.

50. Weichman K, Ren C, Kurian M, Heekoung AY, Casciano R, et al. The effectiveness of adjustable gastric banding: a retrospective 6-year U.S. follo-up study. Surg Endosc 2011;25:397−403.

51. Griffen WO Jr. Gastric bypass for morbid obesity. Surg Clin North Am 1979;59:1103−1112.

52. Mason EE. Surgical treatment of obesity. W.B. Saunders Company Editor, Philadelphia, London, Toronto 1981:387−388.

53. Zimmerman JM (President of the French Society of Obesity Surgery (SOFCO). Personal communication.

54. Buchwald H, Oien DM. Metabolic/bariatric surgery worldwide 2008. Obes Surg 2009;19:1605−1611.

55. Diamantis T, Apostolou KG, Alexandrou A, Griniatsos J, Felekouras E, et al. Review of long-term weight loss results after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis 2014;10:177−183.

56. Tretbar LL, Taylor TL, Sifers EC. Weight reduction. Gastric plication for morbid obesity. J Kans Med Soc 1976;77:488−490.

57. Talebpour M, Amoli BS. Laparoscopic total vertical plication in mormid obesity J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2007;17:793−798.

58. Bradnova O, Kyrou I, Hainer V, Vcelak J, Halkova T, et al. Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected gut hormones. Obes Surg 2014;24:718−726.

59. Fried M, Dolezalova K, Buchwald JN, MCGlennon TW, Sramkova P, et al. Laparoscopic greater curvature plication (LGCP) for treatment of morbid obesity in a series of 244 patients. Obes Surg 2012;22:1298−1307.

60. Ji Y, Wang Y, Zhu J, Shen D. A systematic review of gastric plication for the treatment of obesity. Surg Obes Relat Dis 2013; December 12. doi: 10.1016/j.soard.2013.12.003 (Epub ahead of print).

61. Rutledge R. The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obes Surg 2001;11:276−280.

62. Sánchez-Pernaute A, Herrera MA, Pérez-Aguirre ME, Talavera P, Cabrerizo L, el al. Single anastomosis duodeno–ileal bypass with sleeve gastrectomy (SADI-S). One to three year follow-up. Obes Surg 2010;20:1720−1726.

63. Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D, Bonalumi U, Bachi V. Two years of clinical experience with biliopancreatic bypass for obesity. Am J Clin Nutr 1980;33:506−514.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2014 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se