Audit českých chirurgických pracovišť


Autoři: J. Šimša
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 11, s. 557-559.
Kategorie: Zpráva

Na základě rozhodnutí výboru České chirurgické společnosti ČSL JEP proběhl v období 1. 8. 2013–31. 3. 2014 audit českých chirurgických pracovišť, která poskytují lůžkovou chirurgickou péči. Sběr dat byl proveden tříkolově. První dvě kola proběhla elektronickou formou cestou webových stránek České chirurgické společnosti – www.chirurgie.cz. Třetí kolo sběru dat se uskutečnilo písemnou formou. V dalších kolech byla vždy obesílána jen ta pracoviště, která neodpověděla v kole předchozím. Dotazník byl zaslán na všechna pracoviště, která poskytují akutní nebo plánovanou lůžkovou chirurgickou péči, a to bez ohledu na to, zda pracují formou klasické, nebo jednodenní chirurgie. Chirurgické ambulance a polikliniky, které neposkytují lůžkovou chirurgickou péči, obesílány nebyly. Výsledky auditu jsou prezentovány souhrnně a anonymně, bez uvedení konkrétních údajů ve spojení s názvem pracoviště.

V rámci auditu bylo obesláno celkem 142 pracovišť (100 %). Jedná se o všechna zdravotnická zařízení, která poskytují v České republice lůžkovou chirurgickou péči. V prvních dvou elektronických kolech odpovědělo na dotazník celkem 74 pracovišť, ve třetím, „písemném“ kole pak dalších 28. Celkově tedy poskytlo údaje 102 pracovišť. Podařilo se tak vytvořit poměrně rozsáhlou a velmi cennou databázi kontaktů na jednotlivá pracoviště včetně jejich aktuálních adres, jmen současných přednostů a primářů a kontaktů telefonických i e-mailových. Na dotazník naopak vůbec nereagovalo 40 zdravotnických zařízení různé velikosti a typu. Jednalo se o 3 specializovaná pracoviště, 1 krajskou nemocnici, 33 okresních a menších nemocnic a o 3 pracoviště jednodenní chirurgie. Údaje shrnuje Tab. 1.

Tab. 1. Návratnost dotazníků
Návratnost dotazníků

Z uvedených 102 pracovišť (100 %), která se zúčastnila auditu a poskytla informace, převažovala pracoviště s akreditací I. nebo II. stupně. Jednalo se celkem o 86 zdravotnických zařízení ze 102, což odpovídá 84,3 %. Zastoupení pracovišť podle akreditace shrnuje Tab. 2.

Tab. 2. Zastoupení pracovišť podle akreditace
Zastoupení pracovišť podle akreditace

Akutní lůžkovou chirurgickou péči poskytuje 92 z auditovaných 102 nemocnic, což odpovídá 90,2 %. Jednodenní chirurgií se zabývá 27 pracovišť ze 102 (26,5 %). V části zdravotnických zařízení je tedy péče současně poskytována jak formou klasické, tak i jednodenní chirurgie. Lůžkové ARO je dostupné v 76,5 % nemocnic, transfuzní stanice v 64,7 %. Vybavenost radiologických pracovišť je následující: počítačová tomografie v 84,3 % nemocnic, magnetická rezonance v 39,2 %. Invazivní radiolog je dostupný na 49 % pracovišť. Urgentní endoskopie (gastroskopie, koloskopie) je po dobu 24 hodin zajištěna v 74,5 % zdravotnických zařízení. Z dalších endoskopických metod je nutné uvést ERCP – to je dnes k dispozici v 56,9 % nemocnic. Naopak endoskopická ultrasonografie jen v 33,3 %. Dostupnost nonstop laboratorního provozu je již samozřejmostí a je dostupná v 96,1 % zdravotnických zařízení. Údaje shrnuje Tab. 3.

Tab. 3. Vybavenost nemocnic, typ péče
Vybavenost nemocnic, typ péče

V rámci auditu byly dále sledovány počty lůžek standardních i monitorovaných a počty operačních sálů. Zajímavé údaje ukázala také statistika počtů atestovaných a neatestovaných lékařů na jednotlivých pracovištích, pracujících jak v úvazcích 1,0, tak v úvazcích částečných. Zajímavý je dále údaj o počtu lékařů ve službě – v současné době jsou v ČR lůžková chirurgická oddělení, kde pohotovostní službu zajišťuje jediný lékař. Sledovány byly dále počty ambulantně ošetřených nemocných, pacientů přijatých k léčbě za hospitalizace i počty akutních a plánovaných operací. U všech údajů je uvedena minimální, maximální a průměrná hodnota – Tab. 4.

Tab. 4. Základní údaje – výsledky z jednotlivých pracovišť
Základní údaje – výsledky z jednotlivých pracovišť

Auditovány byly dále počty operačních výkonů všeobecné a viscerální chirurgie, traumatologie, chirurgie cévní, hrudní, endokrinologické a mammární. Jako samostatná podkapitola jsou uvedeny počty výkonů laparoskopických. Operační výkony na jícnu jsou v ČR prováděny podle místní tradice buď v rámci pracovišť chirurgie všeobecné a viscerální, nebo na pracovištích hrudní chirurgie. Údaje o počtu operací na jícnu se proto v následujících dvou tabulkách (Tab. 5 a 6) vyskytují na dvou místech. Tab. 5 uvádí u každého typu operace vždy dva parametry: MAX označuje počet operací provedených za jeden rok na pracovišti s nejvyšší frekvencí daného typu výkonu v ČR. Položka průměr pak uvádí aritmetický průměrný počet operací v rámci všech 102 auditovaných nemocnic. V Tab. 6 jsou uvedeny stejné typy operací jako v Tab. 5. Číselné hodnoty zde ukazují absolutní počty každoročně provedených operací na deseti pracovištích s nejvyšší frekvencí daného typu výkonu v rámci ČR.

Tab. 5. Počty operačních výkonů za rok − nejvyšší, průměr v ČR
Počty operačních výkonů za rok − nejvyšší, průměr v ČR

Tab. 6. Počty operačních výkonů za rok na deseti pracovištích s nejvyšší frekvencí v rámci ČR, řazeno sestupně
Počty operačních výkonů za rok na deseti pracovištích s nejvyšší frekvencí v rámci ČR, řazeno sestupně

Všem, kteří poskytli důležité údaje, děkujeme. Poděkování patří dále MUDr. Ondřeji Ryskovi a Radce Schrötterové za vytvoření a správu elektronické databáze, za pomoc při sběru dat i za zpracování výsledků auditu.

Za výbor České chirurgické společnosti ČSL JEP:

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

předseda

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

vědecký sekretář


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2014 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se