Významné životní jubileum doc. Čestmíra Neorala


Autoři: V. Král ;  R. Havlík
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 11, s. 596.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Dne 1. 12. 2012 se dožívá 60 let přednosta I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Narodil se v lékařské rodině, jeho otec prof. MUDr. Lubomír Neoral, CSc. byl přednostou Ústavu soudního lékařství v Olomouci. Vliv vysoce vzdělaného otce na syna byl značný. Projevil se nejen ve vzdělání a celkovém rozhledu, ale i v názorech na morálních zásadách doc. Neorala, které z něho činí osobnost charakterově velmi pevnou.

Doc. Neoral vystudoval Lékařskou fakultu v Olomouci a promoval v roce 1977. Svou chirurgickou dráhu začal v Přerově, ale záhy přešel do Šumperka, kde působil až do roku 1987. V témže roce přestoupil na I. chirurgickou kliniku FNOL jako mladý, ale přitom zručný chirurg, a proto mohl být záhy jmenován do funkce onkochirurgického ordináře. Potom již pokračoval a stoupal nezadržitelně po pomyslném funkčním i hodnostním žebříčku tak, jak se prohlubovalo jeho vzdělání i zkušenosti. V roce 1998 obhájil hodnost kandidáta věd a rok nato habilitoval z oboru chirurgie. Vedle dvou všeobecných atestací získal absolutorium z plicní chirurgie, gastroenterologické chirurgie a onkochirurgie. Prošel řadou zahraničních pracovišť, kde získal neocenitelné zkušenosti, které pak obratem zaváděl na klinice. Příkladem je jeho pobyt v Mnichově, kam jej váže i jeho osobní vztah k prof. Siewertovi. Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že v roce 2005 hladce obhájil konkurz na místo přednosty I. chirurgické kliniky, kterou vede s přehledem a jistotou. Jeho odborný záběr je široký, ale střed tvoří chirurgie jícnu. Z této oblasti má též nejvíce vědeckých prací (přes 200 publikací a na 400 přednášek), grantů i monografií. Je členem nepřeberné řady odborných společností a spolků, z nich je pochopitelně nutné jmenovat na prvním místě Chirurgickou společnost a účast ve výboru společnosti. Byl oceněn řadou odborných cen (Maydlova cena) a v roce 2012 mu byla udělena cena města Olomouce za rok 2011 v kategorii přírodní vědy. Při výčtu těchto odborných funkcí je nutno se zmínit i o jeho působení v managementu nemocnice, kde několik let působil jako náměstek pro LP a v roce 2007 dokonce zastával funkci ředitele nemocnice. Tato anamnéza vyjde okamžitě najevo, stočí-li se jakákoli diskuze na otázky organizační a případně ekonomické. I na tomto poli má doc. Neoral pevnou půdu pod nohama, což je pro kliniku velkým přínosem. Doc. Neoral ale zdaleka není člověkem jednostranným, opomíjejícím sport či hobby. Zde má nakročeno velmi blízko k starořeckým představám ideálního spojení ducha a těla. Je letitým členem Horské služby v Jeseníkách, kde působí jako lékař oblasti. Má dokonce mezinárodní licenci lyžařského instruktora. Je zakladatelem a organizátorem lyžařských závodů chirurgů „Ski kriterium“, které už mají letitou tradici a jsou spojeny s odbornými semináři. A nesmíme zapomenout na golf, který se stal v poslední době jeho hlavním koníčkem, kde nachází příležitost k uvolnění a odpočinku při své hektické odborné činnosti.

Pane docente, milý Česťo, přejeme Ti do dalších let plné zdraví, spokojenost, další úspěchy v zaměstnání a také, aby přátelé golfisti zbledli závistí. Nechť „hole-in-one“ Ti padne alespoň dvakrát do měsíce!

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2012 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se