Budoucnost hrudní chirurgie v České republice


Autoři: I. Čapov
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 11, s. 603.
Kategorie: Úvodník

V posledních letech jsme svědky nárůstu počtu pracovišť, která mají tendenci provádět operační zákroky v oblasti hrudní chirurgie (HCH) a kde se hrudní chirurgie nikdy nepěstovala. Velmi často je to chirurgie jednoho muže a snaha dokázat si, že dovedu něco víc než ostatní. Maximum výkonů se však provádí ponejvíce na klinických pracovištích. Trend nárůstu pracovišť HCH je v evropském kontextu velmi špatný. Kupříkladu ve srovnání se sousedním Německem je v naší zemi v současné době podstatně více pracovišť (22), která v oblasti HCH některé výkony provádějí či mají snahu se touto problematikou zabývat. Ani v této oblasti neexistovala v naší zemi nikdy žádná koncepce, proto se děje vše živelně a nekoordinovaně. Situace v jícnové chirurgii je ještě tristnější. Tuto operativu má v repertoáru 14 pracovišť. Pro ilustraci bylo v roce 2010 provedeno v ČR celkem 225 operací. Jistě mi dáte za pravdu, že na pracovišti, kde se odoperuje tři až pět nemocných s postižením jícnu v průběhu kalendářního roku mají chirurgové výrazně menší zkušenosti než tam, kde se těchto operací uskuteční přes dvacet či třicet ročně. Tomu odpovídají pochopitelně i výsledky. Výbor sekce HCH při České chirurgické společnosti (ČCHS) vyvíjí snahu o započetí nápravy tohoto neuspokojivého stavu. Domníváme se, že atestovaný hrudní chirurg by měl pěstovat pouze hrudní chirurgii. Výbor sekce hrudní chirurgie výrazně zpřísnil podmínky pro získání akreditace pracoviště hrudní chirurgie a z této aktivity neustoupí. Dále jedná výbor sekce HCH se zástupci MZ ČR, VZP a Asociací zdravotních pojišťoven ve snaze upravit tento neutěšený stav. Určitou snahu v jiných odvětvích chirurgie vyvíjí i výbor ČCHS. Trend centralizace a úzké specializace není ani v České republice možné natrvalo zastavit. Problematiku transplantace plic řeší jediné pracoviště v České republice, ale v současné době není potřebné tento počet navyšovat. Jsme si pochopitelně vědomi, že jakákoliv restriktivní opatření v současném nastaveném systému jsou jednoznačně nepopulární a to zejména pro politiky vzhledem k lokálním volbám. Je snazší sehnat nějaké milionové dotace na opravu nemocnice než tuto nemocnici smysluplně restrukturalizovat či zcela zrušit. Řada našich nemocných nechce za specialistou ani cestovat a nejraději by veškerou péči měla v nejbližší nemocnici a bohužel řada organizátorů na toto přání slyší. Podobná situace je kupř. v chirurgii hepato-pankreato-biliární oblasti. Data z národního registru ukazují, že pracoviště s minimálním počtem operací mají výrazně vyšší morbiditu a mortalitu. Podle propočtů by v ČR stačilo při dodržení minimálního limitu dvaceti resekcí jater a patnácti resekcí slinivky za rok pouze šest (!) pracovišť, která by se věnovala výhradně této problematice.

Velmi důležitým aspektem je i kompetentnost chirurga specialisty. V rámci této kompetentnosti si musíme uvědomit jeho vzdělání, odbornou způsobilost, nabyté zkušenosti, umění a schopnosti, ale i tradici pracoviště a spolupráci jak v tuzemském, tak i mezinárodním měřítku. Univerzálnosti chirurga je dávno odzvoněno. Velmi úzce s tím souvisí i výchova nejmladší generace chirurgů a to nejen hrudních. V České republice v současné době neexistuje jediné specializované klinické pracoviště věnující se výhradně hrudní chirurgii, tedy chirurgii plic, mezihrudí, průdušnice, bránice, hrudní stěny a jícnu. Je třeba si uvědomit, že hrudní chirurg odpovídá i za exaktní ošetření hrudního traumatu, nikoliv traumatolog, neboť ten v této oblasti nemá potřebné vzdělání a zkušenosti.

Velmi intenzivně pracujeme napříč chirurgickými klinikami na přípravě národního registru hrudní chirurgie a jeho propojení s mezinárodní databází. To povede jak k přesnější evidenci, tak i možnosti napojit se v národním měřítku na mezinárodní studie v hrudní chirurgii. Dalším aspektem bude propojení výzkumných aktivit, jež povede k větší možnosti prezentace v renomovaných časopisech hrudní chirurgie. Je třeba navýšit i mezinárodní spolupráci v rámci Evropy a světa. Nový zástupce naší země v ESTS (European Society of Thoracic Surgery), profesor Jan Schützner, který je současně předsedou výboru sekce hrudní chirurgie, má k tomu všechny předpoklady. Zde je i potřeba ve spolupráci s MZ ČR pracovat na mezinárodním uznávání atestací z hrudní chirurgie. Při splnění výše uvedených aktivit spatřuji budoucnost HCH v optimistické rovině.

Připravili jsme pro Vás, vážení čtenáři, číslo věnované problematice hrudní chirurgie, které svým členěním odpovídá navrhované nové struktuře časopisu. Nově je začleněn i učební text pro nejmladší chirurgy tentokráte věnovaný problematice akutních mediastinitid, jež zpracovala olomoucká I. chirurgická klinika.

Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

e-mail: ivan.capov@fnusa.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2011 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se