Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 12. 2. 2009


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 3, s. 158-159.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: zámek Čechtice

Přítomni členové výboru (omluven: doc. Šváb)

Přítomni členové revizní komise

Přítomní hosté: prof. Fried, prof. Hájek, prim. Knajfl, dr. Pantoflíček, doc. Pleva, dr. Votoček, doc. Vyhnánek, prof. Schützner, prof. Žaloudík

I.  Kontrola zápisu z 15. 1. 2009

Zápis byl schválen.

II. Jednání s ZP

Dr. Votoček seznámil přítomné s detaily kalkulace přepracovaných onkologických balíčků na podkladě jednání na VZP.

Jednotlivé pojišťovny si chtějí nasmlouvat své pilotní projekty podle vlastního výběru.

Chirurgická pracoviště Onkocenter obdrží tabulku (list výkonů) na vyplnění, která bude podkladem pro pojišťovny při výběru pracoviště na pilotní projekt.

III. Rozhledy v chirurgii

Prof. Hájek informoval přítomné o jednání Redakční rady RvCh.

Odstoupili dva členové RR, prof. Král a prof. Dvořák.

Byl vypracován a schválen editační plán pro rok 2009.

Změny v redakční radě Rozhledů:

Prof. Ryska byl navržen jako zástupce šéfredaktora.

Prof. Stafa nabídl svou spolupráci RR, která byla přijata.

Prof. Bober a prof. Gál budou členy čestné rady RR.

Prof. Čapov, prof. Třeška, doc. Pleva a prof. Žaloudík noví členi RR.

Změny byly jednohlasně odsouhlaseny.

IV. Postgraduální vzdělávaní, akreditace pracovišť

Žádné změny v situaci na MZ.

V.  Varia

Návrh personálního vybavení chirurgických pracovišť. Byl rozeslán návrh textu MZ.

Stanovisko pro komoru, které výbor odsouhlasil na minulé schůzi bude podkladem pro jednání s MZ.

Bod na příští výbor aktualizace Koncepce chirurgie (text na webu ČCHS).

Pracovní neschopnosti. Podle sdělení prim Knajfla je nová vyhláška platná a bude platit.

Dne 26. 2. proběhne schůzka ohledně systému PN. Za ČCHS půjde na jednání: dr. Kanjfl a prof. Pafko.

Prim. Knajfl rozešle dokument s textem, který by sloužil jako podklad na jednání ohledně PN.

Dr. Votoček napíše stanovisko k problematice PN.

Prof. Ryska seznámil přítomné s nabídkou společnosti Guarant na služby pro výbor ČCHS, výbor požádal o konkrétní návrhy spolupráce.

Prof. Vorlíček navrhl výboru ČCHS účast zástupce na výboru Onkologické společnosti.

Prof. Žaloudík informoval přítomné o návrhu textu stanoviska k otázce začlenění chirurgů v Onkocentrech. Za ČCHS se bude jednání účastnit vždy jeden z členů výboru ČCHS

Znovu otevřena otázka stran použití stentu doktora Daniše při krvácení z jícnových městků: Závěr: Výbor ČCHS nepovažuje za vhodné se k použití uvedeného stentu a uvedené léčebné modality vyjadřovat pro účely ZP vzhledem k tomu, že metoda je v kompetenci České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Členové výboru jednomyslně schválili návrh prof. Pafka na vyplacení odměny pro dr. Votočka za přípravu „Onkobalíčků“.

Noví členové ČCHS schváleni výborem: bude projednáváno na příštím výboru.

Další termíny výboru:

19. 3. horská chata v Mostech u Jablunkova

9. 4. zámek Čechtice

14. 5. zámek Čechtice

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se